αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Θέματα Επαναληπτικών Γ Λυκείου 2016

Οι Επαναληπτικές Εξετάσεις γίνονται αμέσως μετά το τέλος των κανονικών, για όσους μαθητές δεν μπόρεσαν να παρουσιαστούν στις κανονικές Εξετάσεις λόγω ασθενείας.

Γενική Παιδεία
 
Νεοελληνική Γλώσσα
Ιστορία
Βιολογία (νέο σύστημα)
Βιολογία (παλαιό σύστημα)
Βιολογία (εσπερινό λύκειο)
Μαθηματικά και Στοιχεία Στατιστικής
Φυσική
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
 
Αρχαία Ελληνικά
Λατινικά (νέο σύστημα)
Λατινικά (παλαιό σύστημα)
Λατινικά Εσπερινό Λύκειο (νέο σύστημα)
Ιστορία
Ιστορία (εσπερινό λύκειο)
Νεοελληνική Λογοτεχνία (παλαιό σύστημα)
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
 
Μαθηματικά
Φυσική (νέο σύστημα)
Φυσική (παλαιό σύστημα)
Φυσική (εσπερινό λύκειο)
Χημεία (νέο σύστημα)
Χημεία (παλαιό σύστημα)
Χημεία Εσπερινό Λύκειο (νέο σύστημα)
Βιολογία ημερήσιο λύκειο
Βιολογία εσπερινό λύκειο
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
 
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον (νέο σύστημα)
Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγρ. Περιβάλλον (παλαιό σύστημα)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (ημερήσιο λύκειο)
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας (εσπερινό λύκειο)
ΑΟΔΕ (παλαιό σύστημα)

Συλλογή στοιχείων τεχνική επεξεργασία: Στράτος Στρατηγάκης.

copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου