αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Προκήρυξη για την Αστυνομία

Εκδόθηκε από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας η προκήρυξη εισαγωγής ιδιωτών στην Αστυνομία. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 05/06/2019. Διατηρείται η διάταξη για το ύψος, που πρέπει να είναι τουλάχιστον 1,7m για όλους χωρίς παπούτσια.

Η Προκήρυξη