αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Αλλαγή σε ένα δικαιολογητικό για την εισαγωγή αθλητών

Όσοι υποψήφιοι με την κατηγορία των αθλητών κάνουν αίτηση εισαγωγής με την κατηγορία "ΑΝΕΥ" πρέπει να καταθέσουν και "Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου απόλυσης ΓΕΛ ή τίτλου απόλυσης και πτυχίου ΕΠΑΛ για την περίπτωση 1" . Αυτή είναι η προσθήκη στα δικαιολογητικά, που έκανε το Υπουργείο Παιδείας.