αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Αριθμός Εισακτέων 2019 και 2018

22/5/2019

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΟ ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2019 ΕΙΣΑΚΤΕΟΙ 2018 2019-2018
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 223 223 0
Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 170 170 0
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ 2 124 124 0
Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2 124 124 0
Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)
ΔΠΘ 2&3 272 236 36
Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ 2&3&4 230
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 230 124 106
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν. 3 134 124 10
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 124 119 5
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4 105 100 5
Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 135 120 15
Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ 2 135 135 0
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ Νικολάου Κρήτης
ΑΣΤΕ 1&4 122 101 21
Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου
ΑΣΤΕ 1&4 122 101 21
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν. 2&3 146 135 11
Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 1 124 124 0
Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν. 1 125 125 0
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ 2 101 101 0
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 2 122 122 0
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2 111 111 0
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 2 53 53 0
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)
ΔΠΘ 2 117 117 0
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2 111 111 0
Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)
Πολ. Κρήτης 2 122 122 0
Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ. 1&4 197 191 6
Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 160 146 14
Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 3 360 400 -40
Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 220
Βιολογίας  (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης 2&3 134 130 4
Βιολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 2&3 108 104 4
Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2&3 118 114 4
Βιολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2&3 157 152 5
Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 2&3 131 127 4
Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά 2&4 165 143 22
Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν. 2&3 134 124 10
Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 2&3 128 118 10
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 138 138 0
Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 117 117 0
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 148 148 0
Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 138 138 0
Γεωγραφίας (Αθήνα)
Χαροκόπειο 2 77 74 3
Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου 2&4 219 212 7
Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 2 133 129 4
Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2 122 118 4
Γεωλογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2 192 186 6
Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 2&3 170
Γεωπονίας (Αμαλιάδα)
Παν. Πάτρας 2&3 230 214 16
Γεωπονίας (Άρτα)
Παν. Ιωαννίνων 2&3 215 203 12
Γεωπονίας (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3 205 191 14
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2&3 292 270 22
Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 300 281 19
Γεωπονίας (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου 2&3 230 214 16
Γεωπονίας (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 305 281 24
Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 2&3 195 180 15
Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 2&3 171 158 13
Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)
ΔΠΘ 1 159 159 0
Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 1 100
Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 215 204 11
Δασολογίας και  Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 185 163 22
Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα)
ΔΠΘ 2&3 195 180 15
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)
Γεωπονικό Παν. 2&3 190 180 10
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2&3 140 129 11
Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 230 90 140
Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 165 145 20
Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)
Πάντειο 1&4 328 318 10
Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας 3 120
Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 3 209 190 19
Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 133 133 0
Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)
Παν. Θεσσαλίας 3 120 105 15
Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ 4 300
Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)
ΟΠΑ 4 148 143 5
Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 320
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ. 1&4 176 170 6
Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά 1&4 159 159 0
Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)
Πάντειο 1&4 170 170 0
Διοίκηση Τουρισμού (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 4 332 288 44
Διοίκηση Τουρισμού (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 4 170
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)
Γεωπονικό Παν. 4 270 250 20
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 4 403 350 53
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 4 350 170 180
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 4 329 286 43
Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)
Παν. Αιγαίου 4 390 339 51
Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγρ. Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο)
Παν. Πάτρας 4 207 180 27
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 4 100
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου 4 390
Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 300 158 142
Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 180 175 5
Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 320
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ.  Νικόλαος)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 230
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)
ΟΠΑ 4 178 154 24
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 335
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 400
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 4 290
Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη)
Παν. Πελ/νήσου 4 150
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1&2&3&4 130 125 5
Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ. 1 176 170 6
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ 2 120 100 20
Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
ΑΣΠΑΙΤΕ 2 120 100 20
Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι)
ΑΣΠΑΙΤΕ 2 120 100 20
Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι)
ΑΣΠΑΙΤΕ 2 120 100 20
Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)
ΔΠΘ 1 217 217 0
Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 148 143 5
Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 220 208 12
Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα)
Πάντειο 1 164 159 5
Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι)
Παν. Πάτρας 2&3 210
Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)
Χαροκόπειο 3 80 74 6
Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου 3 150
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν. 2&3 134 124 10
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 2&3 130
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)
Παν. Πάτρας 2&3 180
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 120 111 9
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)
Ιόνιο Παν. 2&3 250 225 25
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 135 124 11
Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου 2&3 160 146 14
Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης 2 131 127 4
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν. 2&3 134 124 10
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας 2&3 150 152 -2
Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)
Παν. Αιγαίου 2&3 150 138 12
Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2 146 141 5
Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης 2&4 183 169 14
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1&2&3&4 163 148 15
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1&2&3&4 163 148 15
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)
ΔΠΘ 1&2&3&4 373 339 34
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)
ΑΠΘ 1&2&3&4 140 127 13
Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)
Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 187 170 17
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)
Γεωπονικό Παν. 2&3 207 191 16
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι)
Παν. Πάτρας 2&3 210
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 115 105 10
Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 150 135 15
Επιστημών Εκπαίδευσης & Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 1&2&3&4 177 170 7
Επιστημών Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ 1&2&3&4 210 201 9
Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αθήνα)
Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 134 124 10
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1&2&3&4 161 154 7
Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 1&2&3&4 250 191 59
Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)
Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 288 276 12
Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 3 125 113 12
Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 100
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 117 113 4
Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 103 100 3
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα
Παν. Μακεδ. 2&4 135 225 -90
Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών
Παν. Μακεδ. 2&4 135 225 -90
Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)
ΕΜΠ 2 170 170 0
Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)
Παν. Πάτρας 2&3&4 190 169 21
Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2 305 300 5
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 2 197 197 0
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)
ΔΠΘ 2 253 253 0
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)
ΕΜΠ 2 259 259 0
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 260 203 57
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2 197 197 0
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 152 152 0
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)
Παν. Πελ/νήσου 2 240
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)
Πολ. Κρήτης 2 203 203 0
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2 309 309 0
Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 186 180 6
Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 107 101 6
Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)
Παν. Πελ/νήσου 1 167 159 8
Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 1 123 117 6
Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1&2&3&4 78 74 4
Θεολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 239 239 0
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 212 212 0
Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών
ΑΠΘ 1 53 53 0
Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)
ΑΣΚΤ 1 85 85 0
Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ 3 135 135 0
Ιατρικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 3 165 165 0
Ιατρικής (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης 3 110 110 0
Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 3 155 155 0
Ιατρικής (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 3 130 130 0
Ιατρικής (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 3 90 90 0
Ιατρικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 3 160 160 0
Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 85 85 0
Ιστορίας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν. 1 191 191 0
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου 1 159 159 0
Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 1 111 111 0
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αγρίνιο)
Παν. Πάτρας 1 170
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 212 212 0
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 170 170 0
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 1 307 307 0
Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης 1 186 186 0
Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)
ΔΠΘ 1 212 212 0
Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1&2&3&4 127 127 0
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 85 85 0
Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 95 95 0
Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1&2&3&4 90 85 5
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα)
Πάντειο 1 143 138 5
Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου 1 230 223 7
Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 1 123 119 4
Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 155 140 15
Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)
ΔΠΘ 1 120 254 -134
Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 265 265 0
Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)
Παν. Πελ/νήσου 1 153 148 5
Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)
Πάντειο 1 164 159 5
Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)
ΔΠΘ 1 130 254 -124
Κοινωνιολογίας (Αθήνα)
Πάντειο 1 181 175 6
Κοινωνιολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 100
Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου 1 235 228 7
Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης 1 197 191 6
Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 3 90 90 0
Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)
Παν. Θεσσαλίας 3 90 90 0
Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 195 170 25
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)
ΟΠΑ 4 244 212 32
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 4 221 192 29
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 240 210 30
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ. 4 305 265 40
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 350 310 40
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου 4 210 180 30
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 400 400 0
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 4 235 210 25
Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)
Παν. Ιωαννίνων 4 265 230 35
Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 3 145 130 15
Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου 3 110 100 10
Λογοθεραπείας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 3 110 95 15
Μαθηματικών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 2 247 239 8
Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2 176 170 6
Μαθηματικών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 2 273 265 8
Μαθηματικών (Καστοριά)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 100
Μαθηματικών (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας 2 110
Μαθηματικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2 333 323 10
Μαθηματικών (Σάμος)
Παν. Αιγαίου 2 262 254 8
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών
Παν. Κρήτης 2 164 159 5
Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών
Παν. Κρήτης 2 176 170 6
Μαιευτικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 3 118 107 11
Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 115 103 12
Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 160 145 15
Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)
ΟΠΑ 4 202 175 27
Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)
Παν. Αιγαίου 1 175 169 6
Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2 106 102 4
Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 117 113 4
Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 361 350 11
Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 2 141 141 0
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 2 225 225 0
Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2 214 214 0
Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)
ΕΜΠ 2 106 106 0
Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)
Παν. Αιγαίου 2&4 133 133 0
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 200
Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)
Πολ. Κρήτης 2 127 127 0
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 220
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)
ΔΠΘ 2&4 138 138 0
Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)
Πολ. Κρήτης 2&4 180 180 0
Μηχανικών Περιβάλλοντος  (Αγρίνιο)
Παν. Πάτρας 2&3 174 174 0
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 124
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)
ΔΠΘ 2 133 133 0
Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)
Πολ. Κρήτης 2 133 133 0
Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)
Παν. Αιγαίου 2 248 248 0
Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 200
Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 263 255 8
Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 151 146 5
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 200
Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)
Παν. Αιγαίου 2&4 133 133 0
Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 128 124 4
Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2 109 109 0
Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 2 101 101 0
Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2 159 159 0
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ 2 133 133 0
Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2 169 164 5
Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 2 122 122 0
Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 140 130 10
Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2 111 111 0
Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 159 159 0
Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πελ/νήσου 2 155 150 5
Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 129 125 4
Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ 2&3 137 133 4
Μουσειολογίας (Πύργος)
Παν. Πάτρας 1 260
Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 90 85 5
Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 160 150 10
Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1&2&3&4 78 74 4
Μουσικών Σπουδών (Άρτα)
Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 150
Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1&2&3&4 68 64 4
Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 112 106 6
Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2 106 102 4
Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ 2 101 101 0
Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά 4 252 219 33
Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)
Παν. Αιγαίου 4 234 203 31
Νομικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 435 435 0
Νομικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 371 371 0
Νομικής (Κομοτηνή)
ΔΠΘ 1 477 477 0
Νοσηλευτικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 3 126 114 12
Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 3 184 167 17
Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 255 230 25
Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)
Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 155 140 15
Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 115 103 12
Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 3 220 200 20
Νοσηλευτικής (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 3 160 145 15
Νοσηλευτικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 3 200 180 20
Νοσηλευτικής (Σπάρτη)
Παν. Πελ/νήσου 3 163 148 15
Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν. 1 127 127 0
Οδοντιατρικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 3 93 93 0
Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 3 83 83 0
Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα)
Χαροκόπειο 4 92 80 12
Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)
ΟΠΑ 4 250 217 33
Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά 4 329 286 43
Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)
Παν. Αιγαίου 4 91 79 12
Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)
Πάντειο 4 244 212 32
Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 4 366 318 48
Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 4 250 217 33
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 4 390 339 51
Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ. 4 299 260 39
Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 4 281 244 37
Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 115
Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)
ΔΠΘ 4 329 286 43
Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 4 305 265 40
Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης 4 318 276 42
Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 280
Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)
Παν. Πελ/νήσου 4 366 318 48
Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)
Παν. Πελ/νήσου 4 165 143 22
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)
ΟΠΑ 4 299 260 39
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 300 310 -10
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)
Παν. Μακεδ. 4 299 260 39
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά 4 354 307 47
Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 280 250 30
Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1&2&3&4 150
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1&2&3&4 221 212 9
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)
ΔΠΘ 1&2&3&4 221 212 9
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 177 170 7
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1&2&3&4 232 223 9
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 232 223 9
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης 1&2&3&4 188 180 8
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)
Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 309 297 12
Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 177 170 7
Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 127 122 5
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 276 265 11
Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 188 180 8
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 154 148 6
Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης 1&2&3&4 188 180 8
Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)
Παν. Πελ/νήσου   140
Πειριφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα)
Γεωπονικό Παν. 4 220 191 29
Περιβάλλοντος  (Ζάκυνθος)
Ιόνιο Παν. 2&3 230 125 105
Περιβάλλοντος (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 2&3 160
Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου 2&3 98 90 8
Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 320
Πληροφορικής  και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)
Παν. Ιωαννίνων 2&4 265 248 17
Πληροφορικής (Αθήνα)
ΟΠΑ 2&4 225 208 17
Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2&4 146 135 11
Πληροφορικής (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 240 225 15
Πληροφορικής (Καστοριά)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 225 208 17
Πληροφορικής (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν. 2&4 237 219 18
Πληροφορικής (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά 2&4 195 180 15
Πληροφορικής και  Τηλεπικοινωνιών  (Τρίπολη)
Παν. Πελ/νήσου 2&4 243 225 18
Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)
Χαροκόπειο 2&4 123 113 10
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 2&4 214 214 0
Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας 2&4 280 259 21
Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας 2&3 207 191 16
Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 191 191 0
Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)
ΔΠΘ 1 180 159 21
Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης 1 252 244 8
Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 233 226 7
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)
Παν. Πελ/νήσου 1 137 133 4
Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα)
Πάντειο 1 153 148 5
Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 143 138 5
Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ 2 133 133 0
Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2 228 221 7
Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 2 111 111 0
Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2 148 148 0
Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)
ΔΠΘ 2 223 223 0
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πελ/νήσου 2 145 140 5
Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2 189 189 0
Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 114 110 4
Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου 1&4 153 148 5
Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος)
Παν. Θεσσαλίας 1&4 100
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας
ΑΕΑ Αθήνας 2 10 10 0
Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης
ΑΕΑ Θεσ/νίκης 2 10 10 0
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Βελλάς Ιωαννίνων
ΑΕΑ Ιωαννίνων 1 10 10 0
Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηρακλείου Κρήτης
ΑΕΑ Κρήτης 1 10 10 0
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας
ΑΕΑ Αθήνας 1 40 40 0
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Βελλάς Ιωαννίνων
ΑΕΑ Ιωαννίνων 1 60 40 20
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης
ΑΕΑ Κρήτης 1 60 60 0
Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Θεσ/νίκης
ΑΕΑ Θεσ/νίκης 1 20 20 0
Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 85 85 0
Στατιστικής (Αθήνα)
ΟΠΑ 2&4 141 122 19
Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  (Σάμος)
Παν. Αιγαίου 2&4 220 191 29
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 300
Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά 2&4 268 233 35
Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 2 83 79 4
Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 2 160
Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ 2&4 230
Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 107 101 6
Τουρισμού (Κέρκυρα)
Ιόνιο Παν. 4 130
Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά 4 91 79 12
Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 124 124 0
Φαρμακευτικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 3 114 114 0
Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 3 90 90 0
Φαρμακευτικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 3 162 162 0
Φιλολογίας  (Καλαμάτα)
Παν. Πελ/νήσου 1 201 201 0
Φιλολογίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 329 329 0
Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 244 244 0
Φιλολογίας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 1 244 244 0
Φιλολογίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 1 191 191 0
Φιλολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης 1 191 191 0
Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 1 250 315 -65
Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 194 186 8
Φιλοσοφίας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 1 150 304 -154
Φιλοσοφίας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 1 180 180 0
Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης 1 208 201 7
Φυσικής (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 2 205 199 6
Φυσικής (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης 2 176 170 6
Φυσικής (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2 189 183 6
Φυσικής (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 2 235 228 7
Φυσικής (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 200
Φυσικής (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας 2 110
Φυσικής (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2 212 205 7
Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 3 131 119 12
Φυσικοθεραπείας (Αίγιο)
Παν. Πάτρας 3 170 152 18
Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 135 124 11
Φυσικοθεραπείας (Λαμία)
Παν. Θεσσαλίας 3 160 146 14
Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη)
Παν. Πελ/νήσου 3 130
Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών (Αιγάλεω)
Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4 113 107 6
Χημείας (Αθήνα)
ΕΚΠΑ 2&3 105 101 4
Χημείας (Ηράκλειο)
Παν. Κρήτης 2&3 143 138 5
Χημείας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2&3 186 180 6
Χημείας (Ιωάννινα)
Παν. Ιωαννίνων 2&3 221 214 7
Χημείας (Καβάλα)
Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 200
Χημείας (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2&3 189 183 6
Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)
ΕΜΠ 2 129 129 0
Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 2 107 107 0
Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 100
Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)
Παν. Πάτρας 2 152 152 0
Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής ((Πειραιάς)
Παν. Πειραιά 4 196 170 26
Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)
Ιόνιο Παν. 1&4 260 248 12
Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)
Παν. Θεσσαλίας 2&4 280
Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)
Παν. Πειραιά 2&4 201 186 15
Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)
Παν. Πελ/νήσου 2&4 200
Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)
ΕΚΠΑ 1&2&3&4 230
Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ 1 169 169 0
Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο
Πάντειο 1 146 146 0
Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)
ΑΠΘ 1 180 180 0
Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)
Παν. Κρήτης 1 191 191 0
Ψυχολογίας (Φλώρινα)
Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 150
Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)
Παν. Αιγαίου 2&3 128 118 10