αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Γ Γενικού Λυκείου

ΦΕΚ-1790Β- 21/5/2019

Ο μαθητής παρακολουθεί τα μαθήματα Γενικής Παιδείας και τα μαθήματα μίας εκ των τεσσάρων Ομάδων Προσανατολισμού.

Γ' ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ (σύνολο ωρών 32)
Μαθήματα Γενικής Παιδείας
Ώρες
Θρησκευτικά
1
Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία
6
Φυσική Αγωγή
2
Σύνολο
9
Ομάδα Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών
Ώρες
Αρχαία Ελληνικά
7
Ιστορία
7
Κοινωνιολογία
7
Σύνολο
21
Ομάδα Προσανατολισμού Θετικών Σπουδών
Ώρες
Φυσική
7
Χημεία
7
Μαθηματικά
7
Σύνολο
21
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Υγείας
Ώρες
Φυσική
7
Χημεία
7
Βιολογία
7
Σύνολο
21
Ομάδα Προσανατολισμού Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής
Ώρες
Μαθηματικά
7
Πληροφορική
7
Οικονομία
7
Σύνολο
21
ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ (Οι μαθητές επιλέγουν ένα από τα μαθήματα)
Ώρες
Ξένη Γλώσσα (Αγγλικά ή Γαλλικά ή Γερμανικά)
2
Ελεύθερο Σχέδιο
2
Γραμμικό σχέδιο
2
Λατινικά
2