αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Τα 9 Τμήματα του Νέου Γεωπονικού Πανεπιστημίου

Με την κατάργηση των ΤΕΙ Θεσσαλίας και ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας κάποια από τα τμήματά τους καταργήθηκαν και άλλα αναβαθμίστηκαν σε Πανεπιστημιακά. Δείτε τα τμήματα που θα βρίσκονται στο Μηχανογραφικό του 2019 όπως διαμορφώθηκαν μετά την ψήφιση του σχετικού νόμου στις 17/1/2019.

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΠΕΔΙΟ ΕΙΔ ΜΑ ΒΑΣΗ 2018 18-17 ΒΑΣΗ 2017
Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)
3   13719 -1508 15227
Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)
2&3   14058 -989 15047
Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)
2&3   17085 -423 17508
Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)
2&3   9207 -658 9865
Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)
4   7702 57 7645
Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  και Υδατοκαλλιεργιών (Αθήνα)
2&3   14352 -968 15320
Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)
2&3   16631 -452 17083
Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)
2&3   15682 -551 16233
Πειριφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα)
4   5358 -225 5583
copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου