αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Πενταετείς οι σπουδές στις σχολές Μηχανικών

Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημά των

α) Μηχανολόγων Μηχανικών,

β) Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής,

γ) Πολιτικών Μηχανικών,

δ) Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών,

ε) Μηχανικών Περιβάλλοντος,

στ) Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης και

ζ) Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων

της Σχολής Μηχανικών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο

Η διάρκεια του πρώτου κύκλου σπουδών των Τμημάτων

α) Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,

β) Ηλεκτρονικών Μηχανικών και

γ) Μηχανολόγων Μηχανικών

της Σχολής Μηχανικών του Ελληνικού Μεσογειακού Πανεπιστημίου ορίζεται σε δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα.