αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Εισακτέοι στην Πυροσβεστική 2019

Συμπληρωματική Προκήρυξη εξέδωσε η Πυροσβεστική, με την οποία καθορίζει τον αριθμό των εισακτέων και την κατανομή τους στις διάφορες κατηγορίες.

Η Προκήρυξη

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ) ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 30 - - - - - -
20% των θέσεων της Σχολής με κατατακτήριες εξετάσεις πτυχιούχων σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 127/2016 6 -   - - - -
15% των θέσεων της Σχολής με πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιου ΓΕ.Λ. από υποψήφιους Πυρστες, Υπστες, Απστες & Πυρμους σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 5 10% ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 1 Με βεβαίωση συμμετοχής 2018 (60%) 1 3% Ειδική Κατηγορία Α' 0
5% Ειδική Κατηγορία Β' 0
2% Ειδική Κατηγορία Γ' 0
Γενική Κατηγορία 1
Με βεβαίωση συμμετοχής 2017 (40%) 0 3% Ειδική Κατηγορία Α' 0
5% Ειδική Κατηγορία Β' 0
2% Ειδική Κατηγορία Γ' 0
Γενική Κατηγορία 0
ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ 2019 4 Με εξέταση 2019   3% Ειδική Κατηγορία Α' 0
  5% Ειδική Κατηγορία Β' 0
  2% Ειδική Κατηγορία Γ' 0
  Γενική Κατηγορία 4
Το υπόλοιπο ποσοστό των θέσεων της Σχολής με πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιου ΓΕ.Λ. από ιδιώτες υποψηφίους σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 19 10% ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 2 Με βεβαίωση συμμετοχής 2018 (60%) 1 3% Ειδική Κατηγορία Α' 0
5% Ειδική Κατηγορία Β' 0
2% Ειδική Κατηγορία Γ' 0
Γενική Κατηγορία 1
Με βεβαίωση συμμετοχής 2017 (40%) 1 3% Ειδική Κατηγορία Α' 0
5% Ειδική Κατηγορία Β' 0
2% Ειδική Κατηγορία Γ' 0
Γενική Κατηγορία 1
ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ 2019 17 Με εξέταση 2019   3% Ειδική Κατηγορία Α' 1
5% Ειδική Κατηγορία Β' 1
2% Ειδική Κατηγορία Γ' 0
Γενική Κατηγορία 15
Σύνολο θέσεων με πανελλαδικές εξετάσεις 24

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΣΑΚΤΕΩΝ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΤΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2019-2020

ΣΥΝΟΛΟ ΘΕΣΕΩΝ 103 - - - -
5% των θέσεων της Σχολής από υποψήφιους ΕΠΑ.Λ. σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 5 10% ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 1 Με βεβαίωση συμμετοχής 2018 (60%) 1 3% Ειδική Κατηγορία Α' 0
5% Ειδική Κατηγορία Β' 0
2% Ειδική Κατηγορία Γ' 0
Γενική Κατηγορία 1
Με βεβαίωση συμμετοχής 2017 (40%) 0 3% Ειδική Κατηγορία Α' 0
5% Ειδική Κατηγορία Β' 0
2% Ειδική Κατηγορία Γ' 0
Γενική Κατηγορία 0
ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ 2019 4 Με εξέταση 2019   3% Ειδική Κατηγορία Α' 0
  5% Ειδική Κατηγορία Β' 0
  2% Ειδική Κατηγορία Γ' 0
  Γενική Κατηγορία 4
Υπόλοιπες θέσεις της Σχολής από υποψηφίους με πανελλαδικές εξετάσεις ημερήσιου ΓΕ.Λ. σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 44/2016 98 10% ΧΩΡΙΣ ΝΕΑ ΕΞΕΤΑΣΗ 10 Με βεβαίωση συμμετοχής 2018 (60%) 6 3% Ειδική Κατηγορία Α' 0
5% Ειδική Κατηγορία Β' 0
2% Ειδική Κατηγορία Γ' 0
Γενική Κατηγορία 6
Με βεβαίωση συμμετοχής 2017 (40%) 4 3% Ειδική Κατηγορία Α' 0
5% Ειδική Κατηγορία Β' 0
2% Ειδική Κατηγορία Γ' 0
Γενική Κατηγορία 4
ΜΕ ΕΞΕΤΑΣΗ 2019 88 Με εξέταση 2019   3% Ειδική Κατηγορία Α' 3
5% Ειδική Κατηγορία Β' 4
2% Ειδική Κατηγορία Γ' 2
Γενική Κατηγορία 79
Σύνολο θέσεων με πανελλαδικές εξετάσεις 103
copyright © Στράτος Στρατηγάκης.
Κατοχυρώθηκε δυνάμει της με αρ. 4436/2016 πράξης κατάθεσης πνευματικής ιδιοκτησίας της συμβολαιογράφου Θεσσαλονίκης Σεβαστής Αδαμοπούλου