αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Στρατιωτικές Σχολές στο 4ο Πεδίο (update)

Μερικές από τις Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών εντάσστονται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Συγκεκριμένα οι σχολές:

  • ΣΜΥ Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού
  • ΣΜΥΝ Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού
  • ΣΜΥΑ Μονίμων Υπαξιωματικών Αεοροπορίας Κατεύθυνση Διοικητικής και Εφοδιαστικής Αλυσίδας

εντάσσονται και στο 4ο Επιστημονικό Πεδίο.

Προφανώς δεν εντάσσονται οι άλλες δύο κατευθύνσεις της ΣΜΥΑ Επιχειρησιακής Υποστήριξης και Τεχνολογικής Υποστήριξης

Ισχύει από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2020.