Εισαγωγή στα Τμήματα Μουσικών Σπουδών

Τι θα ισχύσει για το 2023 και τι για το 2024

Δημοσιεύθηκε: 15-11-2022

του Στράτου Στρατηγάκη

Η εισαγωγή στα τμήματα Μουσικών Σπουδών των Πανεπιστημίων Μακεδονίας, Ιονίου και Ιωαννίνων θα γίνει το 2023 όπως μέχρι τώρα, δηλαδή με την εξέταση στις Πανελλαδικές Εξετάσεις μόνο στη Γλώσσα και στα δύο μουσικά μαθήματα. Δεν υπάρχει ΕΒΕ. Ο μέσος όρος των βαθμών των δύο μουσικών μαθημάτων πρέπει να είναι 10 και ο υποψήφιος πρέπει να έχει τουλάχιστον 6 στο καθένα από τα μουσικά μαθήματα. Για τον υπολογισμό των μορίων τα τρία μαθήματα θα μετράνε από 30% το καθένα και το απολυτήριο θα μετράει κατά 10%.

Από το 2024 ο τρόπος εισαγωγής αλλάζει. Εκτός από τα τρία αυτά τμήματα ο τρόπος εισαγωγής θα περιλαμβάνει και τα τμήματα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ. Θα απαιτείται εξέταση και σε ένα ακόμη μάθημα Ομάδας Προσανατολισμού, ανάλογα με την Ομάδα Προσανατολισμού του υποψηφίου, Ιστορία ή Μαθηματικά ή Φυσική ή Πληροφορική. Ο βαθμός του απολυτηρίου δεν θα μετράει καθόλου. Και τα 5 τμήματα θα έχουν ΕΒΕ και τα μόρια θα υπολογίζονται σύμφωνα με τους συντελεστές που θα ορίζουν τα ίδια τα τμήματα.