Οι εξετάσεις της ελληνικής PISA θα διενεργηθούν και φέτος

Σε αντιπροσωπευτικό δείγμα μαθητών

Δημοσιεύθηκε: 14-02-2023

Οι εξετάσεις που καθιερώθηκαν να λέγονται ελληνική PISA θα διενεργηθούν και φέτος πιλοτικά σε 600 τουλάχιστον σχολεία και σε 6.000 μαθητές Δημοτικού και σε 6000 μαθητές Γυμνασίου. Τα εξεταζόμενα μαθήματα είναι η Νέα Ελληνική Γλώσσα και τα Μαθηματικά στη ΣΤ Δημοτικού και τη Γ Γυμνασίου. Τα γραπτά θα είναι ανώνυμα, η διάρκεια της εξέτασης είναι 75 λεπτά σε κάθε ενότητα με 30 λεπτά διάλειμμα. Τα θέματα θα είναι κλειστού και ανοικτού τύπου από φέτος.

Η απόφαση