Ημερομηνίες Προκαταρκτικών Εξετάσεων Αστυνομίας

Ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Δημοσιεύθηκε: 06-03-2023

Βρείτε το όνομά σας και ποιες μέρες εξετάζεστε και που στις Προκαταρκτικές Εξετάσεις της Αστυνομίας.

Το έγγραφο