Πρόσβαση στα 5 Μουσικά Τμήματα από τις Πανελλαδικές 2024

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 15-04-2024

Εκδόθηκε από το Υπουργείο Παιδείας η απόφαση σχετικά με την εισαγωγή στα 5 Τμήματα Μουσικών Σπουδών από τις Πανελλαδικές του 2024. Η απόφαση αναφέρει, όπως γνωρίζαμε, ότι για την εισαγωγή σε ένα από τα πέντε Τμήματα πρέπει ο υποψήφιος να ξεπερνά την ΕΒΕ του Τμήματος και του κάθε ενός από τα δύο μουσικά μαθήματα. Τα μόρια υπολογίζονται με διαφορετικούς συντελεστές βαρύτητας σε κάθε μάθημα σε κάθε Τμήμα. Όλα αυτά τα γνωρίζαμε απλά έπρεπε να εκδοθεί η απαιτούμενη Υπουργική Απόφαση.

Με την ίδια απόφαση αναφέρεται ότι μπορούν να εισαχθούν με την κατηγορία του 10% οι υποψήφιοι μόνο στα Τμήματα του ΕΚΠΑ και του ΑΠΘ. Η εισαγωγή με το 10% στα άλλα τρία Τμήματα δεν επιτρέπεται, διότι είχαν διαφορετικό τρόπο εισαγωγής το 2022 και το 2023.

Η απόφαση