Προσθήκη Σχολών σε Πεδία από το 2025

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 03-05-2024

Αλλαγές από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025.

Η Υπουργική Απόφαση

Επί μέρους αλλαγές θα έχουμε από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2025. Αφορούν, κυρίως, στην ένταξη Τμημάτων και σε ένα ακόμη Πεδίο, αλλά και στον καθορισμό του συντελεστή ΕΒΕ των Ραδιοναυτίλων της ΣΜΥΑ. Οι αλλαγές

1. Καθορισμός συντελεστή ΕΒΕ για τους Ραδιοναυτίλους της ΣΜΥΑ

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ

888

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΟΙ

1,00

2. Προσθήκη σχολών σε Πεδία

1ο Πεδίο

Στο Πεδίο προστίθεται το Τμήμα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ)

ΔΙ.ΠΑ.Ε.

2ο Πεδίο

Δεν έχουμε προσθήκη Τμήματος στο Πεδίο.

3ο Πεδίο

Στο Πεδίο προστίθενται τα Τμήματα

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)

ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

4ο Πεδίο

Στο Πεδίο προστίθενται τα Τμήματα

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ)

ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ)

ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ

ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ)

ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ)

ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ)

ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ.

ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)

ΔΙ. ΠΑ.Ε..