Συντελεστές Βαρύτητας Ραδιοναυτίλων από Πανελλαδικές 2025

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 09-05-2024

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση που καθορίζει τους συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό των μορίων του Τμήματος Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης - Ραδιοναυτίλοι. Προσοχή ισχύει από τις Πανελλαδικές 2025. Δεν θα υπάρχει στο φετινό Μηχανογραφικό η Σχολή.Οι συντελεστές στον Πίνακα.

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ
  2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ
ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΔ. ΣΧΟΛΗΣ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΦΥΣΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΣΤΡΑΤ. ΣΧΟΛΕΣ 0888 ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΟΙ 25% 25% 20% 30%

Υπενθυμίζουμε ότι ο συντελεστής ΕΒΕ του τμήματος ορίστηκε σε 1, με προηγενέστερη απόφαση.

Η Απόφαση