Σύγκριση Εισακτέων στα ΑΕΙ των τελευταίων 5 ετών

Μελέτη του Στράτου Στρατηγάκη

Δημοσιεύθηκε: 15-05-2024

του Στράτου Στρατηγάκη

Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τον αριθμό των εισακτέων σε κάθε Τμήμα των τελευταίων 5 ετών. Οι Στρατιωτικές Σχολές δεν έχουν ανακοινώσει ακόμη τον αριθμό των εισακτέων. Τον αριθμό για τις υπόλοιπες σχολές δείτε στον πίνακα που ακολουθεί

Αριθμός Εισακτέων στα ΑΕΙ των τελευταίων 5 ετών
ΚΑ Όνομα Ίδρυμα Πεδίο Εισακτέοι 2020 Εισακτέοι 2021 Εισακτέοι 2022 Εισακτέοι 2023 Εισακτέοι 2024
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 223 225 225 225 225
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 170 170 170 170 170
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2 124 124 80 80 79
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 124 124 90 90 90
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 272 350 200 200 202
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας)  ΕΚΠΑ 2&3&4 230 80 80 80 81
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) ΔΠΘ 2&3 230 230 200 200 200
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4 134 76 70 70 70
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 124 140 140 140 140
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4 105 140 140 140 140
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 135 170 170 170 172
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3 120 120
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2 135 100 70 70 70
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργιών (Μεσολόγγι)  Παν. Πάτρας 2&3 190 190 100 100 100
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 122 122 122 122 123
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 122 122 122 122 123
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 146 146 90 90 88
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές 1&2&4 70 40 117 100 50
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Αστ. Σχολές 1&2&4 47 27 47 40
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Στρατ. Σχολές 3 26 46 45 45
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 30 20 25 25 50
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 5 5
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 1 124 124 100 100 98
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 125 125 80 80 80
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 101 101 98 98 98
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 122 122 122 122 123
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 111 111 108 108 108
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 53 53 55 55 56
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 117 117 117 117 118
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 111 111 111 111 111
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 122 122 125 125 126
0870 Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές 1&2&4 730 310 730 850 1030
0176 Βαλκανικών Σλαβ. Και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 197 197 191 191 191
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 160 160 120 120 120
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 360 360 360 360 360
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 220 220 220 220 220
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 134 134 140 140 141
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 108 108 105 105 105
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 118 118 115 115 115
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3 157 157 157 157 159
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 131 131 131 131 132
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 165 165 210 210 210
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 134 134 134 134 134
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 128 128 128 128 129
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 138 138 120 120 117
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 117 117 80 80 80
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 148 148 130 130 127
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 138 138 110 110 110
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 77 77 75 75 75
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4 219 219 150 150 150
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 133 133 90 90 88
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 122 122 100 100 100
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 192 192 80 80 80
1422 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)  Παν. Θεσσαλίας 2&3 170 170 100 100 100
1242 Γεωπονίας (Άρτα)  Παν. Ιωαννίνων 2&3 215 215 150 150 150
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3 205 205 120 120 121
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 292 247 220 220 220
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 300 300 200 200 200
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 2&3 230 230 130 130 130
1289 Γεωπονίας (Μεσολόγγι)  Παν. Πάτρας 2&3 210 250 90 150 150
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 305 350 200 200 200
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 195 195 120 120 120
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3 171 171 150 150 150
0186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 159 159 120 120 120
1423 Γλωσσικών και Διαπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 100 100 100 100 101
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 215 215 120 120 120
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4 195 235 180 180 182
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)  Γεωπονικό Παν. 2&3 190 190 120 120 120
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)  ΔΠΘ 2&3 185 185 150 150 150
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 140 100 60 60 60
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)  Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 230 230 230 230 232
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 165 165 150 150 150
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4 328 328 318 318 318
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 120 120 110 110 111
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 3 209 209 200 200 200
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 133 133 133 133 133
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)  Παν. Θεσσαλίας 3 120 120 120 120 121
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)  ΕΚΠΑ 4 300 230 160 160 162
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4 148 138 134 134 134
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 320 350 320 320 320
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 176 156 151 151 151
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 159 159 154 154 154
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 170 170 165 165 165
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4 270 270 120 120 121
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 4 403 403 350 350 350
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)  Παν. Θεσσαλίας 4 350 350 330 330 330
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 329 329 329 329 332
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 390 390 250 250 253
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)  ΕΚΠΑ 4 100 100 90 90 90
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 4 390 390 250 250 253
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 300 300 200 200 200
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 180 180 180 180 182
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 320 320 320 320 320
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 4 332 332 332 332 332
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)  Παν. Πάτρας 4 170 170 200 200 202
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ.  Νικόλαος)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 230 230 130 130 130
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 178 170 165 165 165
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)  ΔΠΘ 4 335 335 150 150 150
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 400 400 220 220 220
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)  Παν. Πάτρας 4 290 290 220 220 220
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη)  Παν. Πελ/νήσου 4 150 150 150 150 152
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 130 130 119 119 119
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1 176 176 171 171 171
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 120 120 50 50 49
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2 120 120 50 50 49
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 120 120 50 50 49
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2 120 120 80 80 79
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 217 217 217 217 217
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 148 148 148 148 148
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 220 220 180 180 182
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 164 164 159 159 159
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3 80 70 68 68 68
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 3 150 150 130 130 131
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 134 134 80 80 78
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα)  Παν. Θεσσαλίας 2&3 130 130 150 150 150
0200 Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2 131 131 60 60 60
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)  Παν. Πάτρας 2&3 180 280 120 120 121
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 120 100 100 100 100
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)  Ιόνιο Παν. 2&3 250 250 150 150 150
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 135 125 125 125 125
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 2&3 160 160 160 160 162
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 134 124 124 124 124
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3 150 150 100 100 101
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3 150 200 150 150 150
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 146 146 70 70 70
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4 183 183 183 183 185
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 163 149 139 139 139
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 163 150 140 140 140
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 373 400 410 410 414
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 140 140 140 140 141
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 187 187 187 187 189
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3 207 207 207 207 207
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 115 115 115 115 115
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 150 150 150 150 152
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 134 134 80 80 80
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 161 161 150 150 150
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 250 250 250 250 253
0136 Επιστημών της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4 177 177 170 170 172
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 210 238 238 238 240
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 288 320 320 320 323
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 125 125 125 125 125
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 100 100 100 100 100
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 117 117 117 117 117
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 103 103 117 117 118
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Στρατ. Σχολές 2 113 247 215 218
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 2 29 61 38 39
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4 135 135 135 135 135
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4 135 135 135 135 135
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 170 160 155 155 155
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 2 305 305 180 180 177
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 197 197 197 197 199
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 253 253 270 270 270
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 259 259 259 259 259
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 260 260 260 260 260
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 197 197 197 197 197
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 152 152 180 180 182
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)  Παν. Πελ/νήσου 2 240 240 240 240 240
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 203 203 215 215 215
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 309 309 309 309 312
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 186 186 186 186 188
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 107 107 107 107 107
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1 167 167 140 140 140
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 123 123 100 100 100
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 78 78 78 78 78
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 239 239 200 200 195
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 212 212 150 150 150
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 1 53 103 50 50 50
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1 85 85 85 85 85
0302 Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3 135 135 135 135 135
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 165 165 165 165 165
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3 110 110 110 110 110
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 155 155 155 155 155
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 130 130 130 130 130
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3 90 90 90 90 90
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 160 160 160 160 160
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 30 52 55 63
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Στρατ. Σχολές 4 11 5
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Στρατ. Σχολές 2 7 45 12 5
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Στρατ. Σχολές 2&4 12 10
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Στρατ. Σχολές 4 12 5
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Στρατ. Σχολές 2 43 65 76 90
0884 Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Στρατ. Σχολές 2 12 5
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Στρατ. Σχολές 2 16 40 35 30
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 85 85 85 85 83
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 191 191 110 110 110
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 159 159 110 110 110
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 111 111 111 111 112
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 212 212 212 212 212
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 170 160 160 160 160
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 307 307 220 220 220
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα)  Παν. Πάτρας 1 170 200 120 120 121
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 186 186 150 150 150
0108 Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 212 212 180 180 180
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 127 127 127 127 127
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 85 85 60 60 59
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 95 95 70 70 70
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 90 90 90 90 90
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1 143 110 107 107 107
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 230 280 160 160 160
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 123 123 123 123 123
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 155 155 155 155 157
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 120 120 120 120 121
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 265 265 200 200 195
0107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 191 191 150 150 150
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 153 153 130 130 131
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4 164 164 159 159 159
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4 130 130 130 130 131
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 100 100 100 100 100
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 1 181 164 159 159 159
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 235 235 250 250 250
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 197 197 197 197 199
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 90 100 100 100 100
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3 90 90 90 90 90
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 3 6 6 5
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 195 170 170 170 170
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4 244 210 204 204 204
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 4 221 221 180 180 180
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 240 240 200 200 200
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 305 310 320 320 320
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)  ΔΠΘ 4 350 350 250 250 250
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)  Παν. Πελ/νήσου 4 210 210 190 190 192
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 400 470 300 300 300
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)  Παν. Θεσσαλίας 4 235 235 200 200 202
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)  Παν. Ιωαννίνων 4 265 265 200 200 200
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 145 145 145 145 146
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3 110 110 110 110 111
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 110 110 100 100 101
0243 Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 247 200 200 200 195
0245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 176 146 125 125 125
0249 Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 273 273 250 250 250
1555 Μαθηματικών (Καστοριά)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 100 150 100 100 100
1432 Μαθηματικών (Λαμία)  Παν. Θεσσαλίας 2 110 100 60 60 60
0247 Μαθηματικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 333 333 247 247 249
0252 Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2 262 309 150 150 150
0248 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2 164 164 50 50 51
0251 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2 176 176 50 50 51
0681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 118 118 118 118 118
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 115 115 115 115 115
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 160 160 180 180 182
0314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4 202 190 184 184 184
0181 Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1 175 175 150 150 150
0241 Μεταλλειολόγων  Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 106 106 103 103 103
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 117 117 117 117 117
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 361 300 300 300 300
0272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 141 141 110 110 111
0340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 225 225 225 225 225
0215 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 214 214 214 214 214
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4 133 133 150 150 152
1541 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 200 200 100 100 100
0242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 127 127 80 80 80
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 220 220 140 140 140
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4 138 138 138 138 139
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4 180 180 150 150 150
1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 124 124 110 110 110
0476 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 133 133 133 133 133
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4 248 248 248 248 250
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 200 200 200 200 200
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 263 263 263 263 263
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 151 160 160 160 162
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 200 200 200 200 202
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4 133 133 133 133 133
0391 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 106 106 106 106 106
1620 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 128 128 60 60 60
0363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 109 109 95 95 95
0228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 101 101 60 60 61
0213 Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 159 159 159 159 161
0209 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 133 133 129 129 129
0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 2 169 169 140 140 138
0332 Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 122 122 122 122 123
1659 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 140 140 120 120 120
0211 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 111 111 107 107 107
0210 Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 159 159 220 220 220
1523 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)  Παν. Πελ/νήσου 2 155 155 155 155 155
1619 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 129 129 129 129 129
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2&4 32 35 32 30
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2 30 31 38 34
0878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2 115 124 130 121
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Στρατ. Σχολές 2&4 75 124 186 163
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα Στρατ. Σχολές 2 146 198 235 210
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 2&4 49 67 95 70
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3 137 137 137 137 138
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 90 90 87 87 87
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 160 160 100 100 100
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 78 78 78 78 78
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 150 150 150 150 152
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 68 68 68 68 68
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 112 112 112 112 113
0393 Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 106 106 103 103 103
0229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 101 101 98 98 98
0811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Στρατ. Σχολές 2 23 40 45 50
0816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Στρατ. Σχολές 2 11 20 25 20
0157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 252 252 244 244 244
0180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 234 234 234 234 234
0117 Νομικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 435 400 400 400 400
0119 Νομικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 371 370 370 370 370
0121 Νομικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 477 506 506 506 506
0866 Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 1 14 24 23 23
0306 Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 159 159 159 159 159
0682 Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 3 221 221 221 221 217
1617 Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)  ΔΠΘ 3 128 128 128 128 128
1651 Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)  Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 166 166 180 180 180
1618 Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 127 127 127 127 127
1249 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)  Παν. Ιωαννίνων 3 227 200 200 200 202
1433 Νοσηλευτικής (Λάρισα)  Παν. Θεσσαλίας 3 164 164 174 174 176
1272 Νοσηλευτικής (Πάτρα)  Παν. Πάτρας 3 209 209 209 209 209
0190 Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 3 177 204 180 180 180
0385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 127 127 100 100 101
0303 Οδοντιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 93 100 100 100 100
0305 Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 83 76 76 76 76
0836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 2 4 6 5
0144 Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο 4 92 92 89 89 89
0312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 4 250 250 243 243 243
0315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 329 329 319 319 319
0612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 91 91 110 110 111
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 4 244 244 236 236 236
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 4 19 34 33 27
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 366 366 366 366 366
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4 250 250 250 250 253
0311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4 390 390 390 390 390
0317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 299 299 299 299 299
0345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 4 281 281 281 281 284
1548 Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 115 115 160 160 160
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4 329 329 329 329 332
0319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 305 305 305 305 305
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4 318 318 250 250 250
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 280 280 280 280 283
0361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4 366 366 200 200 200
0400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 4 165 165 120 120 121
0313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 4 299 260 252 252 252
1546 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 300 452 320 320 320
0322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4 299 250 243 243 243
0316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 354 300 291 291 291
1601 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 280 280 250 250 253
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 150 150 150 150 150
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 221 200 180 180 180
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4 221 240 240 240 242
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 177 157 152 152 154
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 232 200 180 180 180
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 232 232 227 227 229
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4 188 188 183 183 185
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 309 340 340 340 343
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 177 200 200 200 202
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 127 127 127 127 128
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 276 276 276 276 279
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 188 220 220 220 222
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 154 154 150 150 152
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4 188 188 188 188 190
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4 140 140 140 140 141
1453 Περιβάλλοντος  (Ζάκυνθος)  Ιόνιο Παν. 2&3&4 230 180 150 150 152
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα)  Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 160 138 100 100 101
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3&4 98 170 150 150 152
1064 Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα)  Γεωπονικό Παν. 4 220 220 100 100 100
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4 225 225 225 225 225
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4 146 146 146 146 146
1630 Πληροφορικής (Καβάλα)  ΔΠΘ 2&4 240 240 240 240 240
1554 Πληροφορικής (Καστοριά)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 225 250 250 250 250
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4 237 250 250 250 253
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 195 195 195 195 195
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4 123 110 110 110 110
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών  (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4 243 243 243 243 245
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4 214 214 214 214 214
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)  Παν. Ιωαννίνων 2&4 265 265 265 265 268
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4 280 300 300 300 303
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 207 207 207 207 209
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 180 180 180 180 182
0351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 252 252 252 252 252
0123 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 233 233 233 233 233
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 137 137 137 137 138
0125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 1 153 153 148 148 148
0357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 143 143 143 143 143
0201 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 133 133 129 129 129
0394 Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)  Παν. Δυτ. Αττικής 2 228 228 160 160 157
0208 Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 111 111 111 111 112
0203 Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 148 148 144 144 144
0207 Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 223 223 180 180 182
0205 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 189 189 170 170 170
1524 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)  Παν. Πελ/νήσου 2 145 145 145 145 145
1621 Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)  Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 114 114 90 90 90
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4 153 153 170 170 172
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4 100 100 100 100 101
0413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 1 40 40 40 40 39
0416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης ΑΕΑ Κρήτης 1 60 60 40 40 40
0192 Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ 1 85 85 85 85 85
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4 141 120 120 120 120
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών  (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4 220 300 200 200 202
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 300 329 300 300 300
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 268 180 175 175 175
0676 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 83 83 70 70 69
1436 Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2 160 160 80 80 80
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 100 86 100 60 52
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 27 27 27 24 24
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 466 585 651 738 796
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 528 830 798 741 773
0876 Σχολή Πυροσβεστών (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 103 170 170 170 240
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4 230 230 230 230 232
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 107 107 107 107 108
1455 Τουρισμού (Κέρκυρα)  Ιόνιο Παν. 4 130 130 130 130 131
0375 Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 91 91 90 90 90
0188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 124 124 90 90 88
0289 Φαρμακευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 114 114 114 114 114
0291 Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 90 90 90 90 90
0293 Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 162 162 162 162 162
0846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 3 4 6 5 5
0189 Φιλολογίας  (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 201 201 150 150 150
0109 Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 329 329 310 310 310
0111 Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 244 224 195 195 195
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 244 244 244 244 244
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 191 191 160 160 162
0115 Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 191 191 200 200 200
0122 Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 250 250 240 240 240
0120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 194 174 150 150 150
1010 Φιλοσοφίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 150 150 126 126 126
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 180 180 170 170 172
0138 Φιλοσοφίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 208 208 130 130 130
0253 Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2 205 185 185 185 185
0261 Φυσικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2 176 176 130 130 130
0255 Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 189 189 160 160 160
0259 Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 235 235 235 235 235
1628 Φυσικής (Καβάλα)  ΔΠΘ 2 200 220 100 100 100
1437 Φυσικής (Λαμία)  Παν. Θεσσαλίας 2 110 110 100 100 100
0257 Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 212 212 212 212 212
0683 Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 131 125 125 125 125
1616 Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 135 130 130 130 130
1438 Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 3 160 160 130 130 130
1273 Φυσικοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3 170 170 170 170 172
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 3 130 141 141 141 142
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4 113 113 113 113 113
0263 Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3 105 105 105 105 105
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3 143 143 143 143 144
0265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3 186 186 186 186 186
0269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3 221 221 221 221 223
1629 Χημείας (Καβάλα)  ΔΠΘ 2&3 200 200 200 200 202
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3 189 189 189 189 191
0235 Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 129 129 125 125 125
0237 Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 107 107 103 103 103
1563 Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 100 100 150 150 150
0239 Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 152 152 152 152 154
0214 Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 133 133 133 133 134
0155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 196 196 190 190 190
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4 260 260 260 260 263
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4 280 280 280 280 283
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4 201 201 194 194 194
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 2&4 200 200 200 200 202
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 230 100 100 100 101
0171 Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 169 169 169 169 169
0170 Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 1 146 146 141 141 141
1668 Ψυχολογίας (Διδυμότειχο) ΔΠΘ 1 100
0172 Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 180 180 180 180 180
1251 Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 100 100 105 105 106
0151 Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 191 191 191 191 193
1550 Ψυχολογίας (Φλώρινα)  Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 150 150 150 150 152
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 1 4 5 5 5
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3 128 128 130 130 130