Τί είναι η ΕΒΕ και πώς υπολογίζεται

Δείτε το Infographic

Δημοσιεύθηκε: 17-05-2024

Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ)Από τι εξαρτάταιΜέσος Όρος του υποψηφίου στα Πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα μεγαλύτερος ή ίσος της ΕΒΕ είναι η απαραίτητη συνθήκη για να μπορεί ο υποψήφιος να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό του.© Στράτος ΣτρατηγάκηςΣυντελεστής
ΕΒΕ
ΤμήματοςΜέσος Όρος
ΠεδίουxΣυντελεστής ΕΒΕ Τμήματος: Κάθε Τμήμα ορίζει ένα συντελεστή μεταξύ του 0,8 και του 1,2.Μέσος Όρος Πεδίου: Είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των υποψηφίων του Πεδίου, όλης της Ελλάδας.ΕΒΕ Τμήματος: Ο ελάχιστος βαθμός που πρέπει να φτάνει ή να ξεπερνά ο μέσος όρος των βαθμών του υποψηφίου (χωρίς συντελεστές βαρύτητας) για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό του.=ΕΒΕ
ΤμήματοςΕΒΕ ΤμήματοςΕΒΕ Ειδικού ΜαθήματοςΣυντελεστής
ΕΒΕ
ΜαθήματοςΜέσος Όρος
Μαθήματοςx=ΕΒΕ
ΜαθήματοςΣυντελεστής ΕΒΕ Μαθήματος: Κάθε Τμήμα ορίζει ένα συντελεστή ειδικού μαθήματος ή μαθημάτων μεταξύ του 0,7 και του 1,1.Μέσος Όρος Μαθήματος: Είναι ο μέσος όρος των βαθμών όλων των υποψηφίων του Πεδίου, όλης της Ελλάδας στο ειδικό μάθημα.ΕΒΕ Μαθήματος: Ο ελάχιστος βαθμός που πρέπει να φτάνει ή να ξεπερνά το γραπτό του υποψηφίου στο ειδικό μάθημα για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό του.ΕΒΕ 
ΤμήματοςΜ.Ο.
υποψηφίουΕΒΕ 
Τμήματος*Μ.Ο.
υποψηφίουΕΒΕ 
Ειδικού
ΜαθήματοςΒαθμός στο
Ειδικό Μάθημα+* Στον υπολογισμό της ΕΒΕ του Τμήματος συνυπολογίζεται και το ειδικό ή τα ειδικά μαθήματαΠερνώ το όριο της ΕΒΕ δεν σημαίνει ότι περνάω στο Τμήμα. Η εισαγωγή μου εξαρτάται από τα Μόρια που έχω για το συγκεκριμένο Τμήμα0,811,78x=9,421,211,78x=14,131,211,17x=13,40ΠαραδείγματαΠροϋπόθεση για τη δήλωση του Τμήματος στο ΜηχανογραφικόΠροϋποθέσεις για τη δήλωση του Τμήματος στο Μηχανογραφικό