Αλλαγές στην κατανομή των Τμημάτων στους Τομείς των ΕΠΑΛ

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 21-05-2024

Υπουργική Απόφαση εξέδωσε το Υπουργείο Παιδείας που μετονομάζει στο Μηχανογραφικό των ΕΠΑΛ τα Τμήματα που μεταφέρθηκαν από το Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ) στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ).

Η απόφαση

Δείτε τα σημαντικότερα σημεία της απόφασης και το έτος εφαρμογής τους.

3. Στον πίνακα της παρ. 1 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΔΠΘ*
ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΔΠΘ**

* Το Τμήμα από το 2025-2026 μετονομάζεται σε Τμήμα Αμπελουργίας και Οινολογίας.
** Το Τμήμα από το 2025-2026 μετονομάζεται σε Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας.

4. Στον πίνακα της παρ. 2 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΠΘ
ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΠΘ
ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ*

* εισαγωγή υποψηφίων από το 2025-2026

5. Στον πίνακα της παρ. 3 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ*

* εισαγωγή υποψηφίων από το 2025-2026

6. Στον πίνακα της παρ. 4 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Εφαρμοσμένων Τεχνών, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ*
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ*

* εισαγωγή υποψηφίων από το 2025-2026

7. Στον πίνακα της παρ. 5 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΠΘ
ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΠΘ

8. Στον πίνακα της παρ. 6 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Μηχανολογίας, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΠΘ

9. Στον πίνακα της παρ. 7 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ*

* εισαγωγή υποψηφίων από το 2025-2026

10. Στον πίνακα της παρ. 8 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Πληροφορικής, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΠΘ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΔΠΘ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ*
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΠΑΝ/ΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ*

* εισαγωγή υποψηφίων από το 2025-2026

11. Στον πίνακα της παρ. 9 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας - Ευεξίας, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΔΠΘ*
ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΔΠΘ**

*το τμήμα από το 2025-2026 αλλάζει έδρα και μεταφέρεται στην Αλεξανδρούπολη
**έναρξη λειτουργίας το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026 12.

Στον πίνακα της παρ. 10 του άρθρου 1 με τα Τμήματα, στα οποία εισάγονται οι απόφοιτοι/ες όλων των Τομέων, επέρχονται οι εξής αλλαγές:

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ (ΠΛΗΝ ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΩΝ) ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ
ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ- ΡΑΔΙΟΝΑΥΤΙΛΟΙ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΣΧΟΛΕΣ*

* εισαγωγή υποψηφίων το 2025-2026