Εισαγωγή Ελλαδιτών φοιτητών στα δημόσια Πανεπιστήμια Κύπρου

Αιτήσεις από τις 17 μέχρι τις 26 Ιουλίου 2024

Δημοσιεύθηκε: 29-05-2024

Εισδοχή Ελλαδιτών Υποψηφίων για το Ακαδημαϊκό Έτος 2024-25

Το έγγραφο

Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λευκωσία, και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, με έδρα τη Λεμεσό, ενημερώνουν όλους/ες τους/τις ενδιαφερόμενους/ες  υποψήφιους/ες φοιτητές και φοιτήτριες από Ελλάδα, ότι θα πρέπει να συμπληρώσουν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ την αίτηση εισδοχήςwww.ucy.ac.cy/panelliniesexaminations,  από τις 17 μέχρι τις 26 Ιουλίου 2024 (13:00)

Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες, οι οποίοι/ες εξετάστηκαν σε εθνικό επίπεδο στα μαθήματα της τελευταίας τάξης του Γενικού Λυκείου το 2024, το 2023 ή το 2022.

Οι Υπουψήφιοι/ες πρέπει να ανεβάσουν μαζί με την αίτησή τους τα εξής πιστοποιητικά σαρωμένα σε μορφή pdf:
 

  • Αστυνομική ταυτότητα (δύο όψεις)
  • Απολυτήριο Λυκείου
  • Βεβαίωση συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις όπου να φαίνονται τα τέσσερα (4) πανελλαδικά εξεταζόμενα μαθήματα με τη βαθμολογία τους καθώς και τα Ειδικά Μαθήματα για τα Τμήματα που απαιτούνται.

 

Υπολογισμός Μορίων για υποψήφιους/ες που παρακάθησαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις  το 2024, 2023 και 2022.

  Όσοι/ες υποψήφιοι/ες παρακάθησαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2024, θα πρέπει να καταχωρήσουν στο ηλεκτρονικό σύστημα, τον μέσο όρο της βαθμολογίας των   4 πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθήματων στα οποία έχουν εξεταστεί, όπως φαίνεται στο πιο κάτω παράδειγμα. 
π.χ Σύνολο Μορίων  = (Μάθημα 1 +  Μάθημα 2 + Μάθημα 3 + Μάθημα 4)*0,25

Σημειώνεται ότι η βαθμολογία των Ειδικών Μαθημάτων δεν συνυπολογίζεται στον υπολογισμό των Μορίων.
Επισημαίνεται πως η ίδια μεθοδολογία υπολογισμού των Μορίων θα εφαρμοστεί και για τους/τις υποψήφιους/ες που παρακάθησαν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις το 2023 και 2022.
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να εξασφαλίσουν τις πληροφορίες για την αίτηση καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη στέγαση, τη σίτιση και τις παρεχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία υποτροφίες και επιδόματα, από τις ιστοσελίδες των Πανεπιστημίων : 

 Μπορούν επίσης να τις εξασφαλίσουν από το Σπίτι της Κύπρου, της Πρεσβείας της Κύπρου στην Αθήνα (Ξενοφώντος 2Α, ΤΚ 105 57 Σύνταγμα, τηλ. 210 373 4934/915/913) και από το Γενικό Προξενείο Κύπρου στη Θεσσαλονίκη (Λεωφόρος Νίκης 37, ΤΚ 54013,  τηλ. 231 026 0611/0697). 

Τα αποτελέσματα αναμένεται να ανακοινωθούν στις ιστοσελίδες των δυο Πανεπιστημίων μέχρι τις 02 Αυγούστου 2024 και θα κοινοποιηθούν επίσης, τόσο στο Σπίτι της Κύπρου στην Αθήνα, όσο και στο Προξενείο της Κύπρου στη Θεσσαλονίκη.

Κενές θέσεις και πρόσθετες κατανομές

Σε περίπτωση που κάποιες θέσεις δεν συμπληρωθούν από την 1η κατανομή, δύναται να πραγματοποιηθεί και 2η κατανομή. Σχετική ανακοίνωση αναρτάται στα τέλη Αυγούστου και σχετικό ηλεκτρονικό μήνυμα λαμβάνουν όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες της αρχικής κατανομής. 
Στη 2η κατανομή δικαίωμα συμμετοχής έχουν όσοι/ες συμμετείχαν στην 1η κατανομή. Η 2η κατανομή γίνεται για αυτούς/ές που επιθυμούν να βελτιώσουν τη θέση τους ή για να  εξασφαλίσουν θέση σε Τμήματα των Πανεπιστημίων. 
 

Στέγαση  

 Το Πανεπιστήμιο Κύπρου διαθέτει Φοιτητική Εστία δυναμικότητας 208 δωματίων, στην Πανεπιστημιούπολη. Σαράντα (40) συνολικά δωμάτια κατανέμονται σε προπτυχιακούς/ες και μεταπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες από Ελλάδα και Έλληνες/ίδες της διασποράς. 

Είκοσι πέντε (25) από αυτά κατανέμονται σε Πρωτοετείς Προπτυχιακούς/ές και Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες από Ελλάδα και Έλληνες/ίδες της Διασποράς (20 σε σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες της Α’ κατανομής, 2 σε προπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες της Β’ κατανομής και 3 σε πρωτοετείς μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες από Ελλάδα)

Η κατανομή γίνεται με βάση καθορισμένα κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια.  Λόγω του περιορισμένου αριθμού δωματίων, το Γραφείο Στέγασης της Υπηρεσίας Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας του Πανεπιστημίου Κύπρου, ετοιμάζει παράλληλα κατάλογο με ανακοινώσεις για ιδιωτικά διαμερίσματα /οικίες προς ενοικίαση.

Όσοι/ες προπτυχιακοί/ές και μεταπτυχιακοί/ές πρωτοετείς φοιτητές/τριες ενδιαφέρονται για διαμονή στη Φοιτητική Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2024/25, θα πρέπει να υποβάλουν αίτηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον ακόλουθο σύνδεσμο: https://applications.ucy.ac.cy/forms/main, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της διαδικασίας εισδοχής στα Πανεπιστήμια της Κύπρου. 

Σημειώνεται ότι για διαμονή στη Φ. Εστία του Πανεπιστημίου Κύπρου για τους/τις προπτυχιακούς/ες πρωτοετείς φοιτητές/τριες της B’ κατανομής, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα μπορούν να υποβάλουν και πάλι αίτηση ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ στον πιο πάνω σύνδεσμο εντός (2) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εισδοχής όλων των κατανομών στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ηλεκτρονική    διεύθυνση www.ucy.ac.cy/aasw/student-welfare/housing-office/applying-for-accommodation/ 

 Το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου συνεργάζεται με τη φοιτητική εστία Απολλώνιαστη Λεμεσό και διαθέτει στο κτίριο αυτό είκοσι (20) στούντιο σε πρωτοετείς προπτυχιακούς/ες φοιτητές/τριες από Ελλάδα, σε επιδοτημένη τιμή (350 ευρώ/μήνα), με κριτήριο τη σειρά υποβολής ενδιαφέροντος (first come first served) και ανεξάρτητα από την κοινωνικοοικονομική κατάσταση. Οι ενδιαφερόμενοι/ες θα κληθούν (με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κατανομής θέσεων), να εκδηλώσουν ενδιαφέρον για στέγαση μέσω ηλεκτρονικής φόρμας. Η ρύθμιση αυτή ισχύει για το πρώτο χρόνο φοίτησης. Για τα επόμενα χρόνια σπουδών η κατανομή δωματίων σε φοιτητές/τριες γίνεται στη βάση κοινωνικοοικονομικών κριτηρίων.  

Για φοιτητές/τριες που εξασφαλίζουν θέση στα προγράμματα της Σχολής Διοίκησης, Τουρισμού και Φιλοξενίας που έχει έδρα την Πάφο, το Πανεπιστήμιο συνεργάζεται με τη φοιτητική εστία του Δήμου Πάφου και εφαρμόζει αντίστοιχες πολιτικές. 

Φοιτητές/τριες που για οποιοδήποτε λόγο δεν εξασφαλίζουν δωμάτιο εστίας και συγκεντρώνουν τουλάχιστον 12 μόρια κοινωνικοοικονομικής κατάστασης, εφόσον ενοικιάσουν ιδιωτικά δικαιούνται από το Πανεπιστήμιο επίδομα ενοικίου ύψους €250 το μήνα για περίοδο 10 μηνών κάθε χρόνο.

Επιπρόσθετα, το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο διατηρεί ένα κατάλογο ιδιωτικών ενοικιαζόμενων κατοικιών/ διαμερισμάτων/ δωματίων, ο οποίος ανανεώνεται διαρκώς ενώ προσφέρει βοήθεια και καθοδήγηση μέσω του Γραφείου Στέγασης, με το οποίο οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επικοινωνούν αποστέλλοντας μήνυμα στο  housing@cut.ac.cy 

Αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα ζητήματα που αφορούν στη στέγαση παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.cut.ac.cy/students/accommodation  

Υποτροφίες

Κάθε χρόνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση παραχωρεί σε φοιτητές/τριες από Ελλάδα, επτά (7) υποτροφίες για το Πανεπιστήμιο Κύπρου και έξι (6) υποτροφίες για το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, ύψους €3.500 περίπου η κάθε µία, µε βάση τη βαθμολογία που επιτυγχάνουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις. Απαραίτητη προϋπόθεση για ανανέωση της υποτροφίας για το επόμενο έτος, είναι η  διατήρηση συνολικού μέσου σταθμικού Μέσου Όρου των προηγούμενων 2 εξαμήνων τουλάχιστον 6.50 (Λίαν Καλώς).

 

Σίτιση Φοιτητών

Κάθε εξάμηνο, η Κυπριακή Κυβέρνηση προσφέρει επίδομα  σίτισης σε όλους τους Έλληνες υπηκόους ή Έλληνες της Διασποράς ανεξάρτητα από τον τρόπο εισαγωγής τους στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, νοουμένου ότι οι οικογένειές τους διαμένουν στο εξωτερικό και δεν τους έχει παραχωρηθεί υποτροφία από την Κυπριακή Κυβέρνηση. Οι φοιτητές και φοιτήτριες από Ελλάδα, οι οποίοι/ες πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από το νόμο, δικαιούνται επίδομα σίτισης για όσο διάστημα διαρκούν οι σπουδές τους. 

Το επίδομα σίτισης ανέρχεται στα €7,00 ημερησίως για κάθε εργάσιμη μέρα του ακαδημαϊκού έτους. 

Σε ό,τι αφορά το Πανεπιστήμιο Κύπρου, πιστώνεται με το σχετικό ποσό η κάρτα κάθε φοιτητή/φοιτήτριας στην αρχή κάθε εξαμήνου από το Γραφείο Φοιτητικής Ζωής (Πανεπιστήμιο Κύπρουwww.ucy.ac.cy/sitisi)

Σε ό,τι αφορά το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, οι δικαιούχοι/ες φοιτητές/τριες από Ελλάδα, λαμβάνουν το επίδομα σίτισης σε μορφή εμβάσματος στον προσωπικό τους τραπεζικό λογαριασμό, στο τέλος κάθε εξαμήνου, δηλαδή κάθε Δεκέμβριο και Μάιο.

Πληροφορίες για τα προγράμματα σπουδών των δύο Πανεπιστημίων υπάρχουν στις ιστοσελίδεςhttp://www.ucy.ac.cy(Πανεπιστήμιο Κύπρου) και www.cut.ac.cy(Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου).

Σημ.: Παρακαλώ σημειώστε ότι πέραν της αίτησης εισδοχής που είναι κοινή για τα δύο Πανεπιστήμια, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα πρέπει να υποβάλουν ξεχωριστές αιτήσεις για στέγαση στις φοιτητικές εστίες, σίτιση, υποτροφίες και άλλα επιδόματα στο αντίστοιχο Πανεπιστήμιο.   

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΑΣΕΙ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ

ΟΜΑΔΕΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΥ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) ΦΥΣΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ                 (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) ΧΗΜΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΑΤΡΙΚHΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ
(ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ)
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ  
ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)  
ΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)  
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ  
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥ – 4 ΕΤΗ    
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
(ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
& ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ / ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ &
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ * ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)                        
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ
ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΧHMIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΖΩΟΤΕΧΝΙΑ
ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑ) ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ  
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ  ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ – 3 ΕΤΗ
ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ        
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ / ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ &
ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 3ΕΤΕΣ) ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ / ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ              
ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΘΕΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
/ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
(ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 3ΕΤΕΣ) ΣΠΟΥΔΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ     
ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ / ΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ /
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΤΙΚΩΝ
ΣΠΟΥΔΩΝ & ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
(ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 3ΕΤΕΣ) ΣΠΟΥΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

* Για το Πτυχίο των Καλών Τεχνών υπάρχει ξεχωριστή υποβολή αίτησης. Η διαδικασία εισαγωγής και όλες οι λεπτομέρειες περιγράφονται σε πιο κάτω σημείο

Προγράμματα Σπουδών ανά Επιστημονικό Πεδίο

1ο Επιστημονικό Πεδίο Ανθρωπιστικές, Νομικές και Κοινωνικές Επιστήμες  

Κωδικός Τμήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΒΝΕ  ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ                                                                                     
ΙΣΑ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΦΙ-ΚΛΑΣ  ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)
ΚΦΙ-ΦΙΛ  ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ( ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ)
ΑΓΓ  ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ
ΓΕΣ  ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ 
ΤΟΜ  ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ)
ΚΠΕ-ΚΟΙΝ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ)
ΚΠΕ-ΠΟΛΕ  ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ)
ΔΜΣ  ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ
ΕΠΑ-ΔΗΜ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΕΠΑ-ΠΡΟ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΝΟΜ  ΝΟΜΙΚΗΣ    
ΨΥΧ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Κωδικός Τμήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΕΣΔΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΓΤ-Π  ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)
ΠΓΤ-Γ  ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)
ΝΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΟ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
ΟΕΜ  ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

     2ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

 

Κωδικός Τμήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΒΙΟ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
ΜΑΣ  ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ
ΦΥΣ  ΦΥΣΙΚΗΣ
XHM  ΧΗΜΕΙΑ 
ΕΠΛ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 
ΗΜΥ-ΗΛΕΜ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ) 
ΗΜΥ-ΜΗΠΟ  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ)
ΜΜΚ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ 
ΠΠΜ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΑΡΧΤ  ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ 
ΕΠΑ-ΔΗΜ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΕΠΑ-ΠΡΟ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΨΥΧ  ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ
Κωδικός Τμήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΗΜΗΠΛΗ- ΗΜ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΗΜΗΠΛΗ- ΜΗΥΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΜΗΜΕMΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠOΜΗΓΕ-ΠΟΜ  ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΠΟΜΗΓΕ-ΤΟΜ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΓΕΒΕΤ - ΦΠ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
ΓΕΒΕΤ - ΖΠ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
ΓΕΒΕΤ - ΤΤ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)
ΧΜΗΧ XHMIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΕΣΔΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΓΤ-Π  ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)
ΠΓΤ-Γ  ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)
ΝΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΟ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
ΟΕΜ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

  

    3ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΖΩΗΣ

Κωδικός Τμήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΒΙΟ  ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ 
ΙΣ  ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΕΠΑ-ΔΗΜ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΕΠΑ-ΠΡΟ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
Κωδικός Τμήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΝΟΣ  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
ΑΠΟ  ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ/ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ)
ΓΕΒΕΤ -  ΦΠ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΦΥΤΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
ΓΕΒΕΤ - ΖΠ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΖΩΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ)
ΓΕΒΕΤ - ΤΤ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ)

 

4ο ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΔΙΟ - ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Κωδικός Τμήματος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΕΔΔ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΛΟΧ   ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΟΙΚ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΕΠΛ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
ΕΠΑ-ΔΗΜ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
ΕΠΑ-ΠΡΟ  ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ  (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ)
Κωδικός Τμήματος ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ
ΔΙΤΟΥΦΙ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ
ΕΧΡΗΝ  ΕΜΠΟΡΙΟΥ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ)
ΝΑΥΤ  ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ
ΕΣΔΙ  ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ
ΠΓΤ-Π  ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ)
ΠΓΤ-Γ  ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ)
ΔΙΟ  ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
ΟΕΜ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΜΑΓ - ΕΛΛ ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  (ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 3ΕΤΕΣ)
ΜΑΓ - ΑΓΓ ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ – ΑΓΓΛΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ (ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 3ΕΤΕΣ)
ΞΕΤΟΥΔ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ (ΑΝΩΤΕΡΟ ΔΙΠΛΩΜΑ 3ΕΤΕΣ)

 ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

  • Για τα Τμήματα αυτά απαιτείται η επιτυχής εξέταση στο ειδικό μάθημαΑΓΓΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ’, εξασφάλιση βάσης (≥10/20). Στην περίπτωση όπου υποψήφιοι/ες δεν παρακάθισαν στο ειδικό μάθημα αλλά κατέχουν δίπλωμα Αγγλικών από αναγνωρισμένο φορέα, μπορούν να το επισυνάψουν στην αίτησή τους και αυτό θα εξεταστεί αναλόγως από τα Τμήματα.

 

  • Για το Τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στο ειδικό μάθημα ‘ΓΑΛΛΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ’ εξασφαλίζοντας βάση (≥10/20). Στην περίπτωση όπου υποψήφιοι/ες δεν παρακάθισαν στο ειδικό μάθημα αλλά κατέχουν δίπλωμα Γαλλικών ή Αγγλικών ή Γερμανικών ή Ισπανικών από αναγνωρισμένο φορέα, μπορούν να το επισυνάψουν στην αίτησή τους και αυτό θα εξεταστεί αναλόγως από το Τμήμα Γαλλικών και Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

 

  • Για το Τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στα ειδικά μαθήματα ‘ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΣΧΕΔΙΟ’ και ‘ΓΡΑΜΜΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ’.

 

  • Για το Τμήμα αυτό απαιτείται εξέταση στη Χημεία ή Βιολογία

 

  • Οι υποψήφιοι/ες μπορούν να επιλέξουν μόνο ένα (1) Επιστημονικό Πεδίο

Αιτήσεις για το Πρόγραμμα Σπουδών Καλών Τεχνών Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Για πρόσβαση στο Τμήμα Καλών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου πρέπει να υποβληθεί ξεχωριστή, ειδική αίτηση εισαγωγής και θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως διαδικασία αξιολόγησης των υποψηφίων.  Αναλυτικές πληροφορίες αναφορικά με την υποβολή αίτησης αλλά και τη διαδικασία αξιολόγησης στο σύνδεσμο:
https://www.cut.ac.cy/news/article/?contentId=558600 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται:

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Μέριμνας, Πανεπιστημίου Κύπρου 

  Πανεπιστημιούπολη,  Λευκωσία
Τηλέφωνα:  00357 22 89 4029/4021
Τηλεομοιότυπο (φαξ):00 357 22 89 5377 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο panellinies@ucy.ac.cy 
Ιστοσελίδα https://www.ucy.ac.cy/aasw/studies/undergraduate-studies/upopsifioi-apo-ellada/  www.ucy.ac.cy  
 

Υπηρεσία Σπουδών και Φοιτητικής Ευημερίας, Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου

  Αθηνών και Ν. Ξιούτα γωνία, Λεμεσός
Τηλέφωνα: 00357 25 00 2710/11
Τηλεομοιότυπο (φαξ) 00 357 25 002681 
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο studies@cut.ac.cy

www.cut.ac.cy