Δεν είναι υποχρεωτικά τα τηλεδιαγωνίσματα στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 14-01-2021

Όσο χρόνο είναι κλειστά τα Γυμνάσια και τα Λύκεια οι διδάσκοντες έχουν τη δυνατότητα να βάζουν διαγωνίσματα εξ αποστάσεως. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό να τεθεί ένα διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο. Η υποχρέωση μπορεί να μεταφερθεί στο 2ο τετράμηνο. Αυτό γράφει η  Υπουργική Απόφαση που έλειπε για να ισχύει αυτό και στα Γυμνάσια.

Η απόφαση