Κανονισμός εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 25-03-2024

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση του Κανονισμού Εισαγωγής σπουδαστών στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού. Η απόφαση αναφέρει για τον αριθμό των εισακτέων το 2024 τα εξής:

Αριθμός εισακτέων

1. Καθορίζουμε τον αριθμό των σπουδαστών/σπουδαστριών που εισάγονται στις Α.Ε.Ν. Πλοιάρχων και Μηχανικών κατά το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 σε χίλιους πεντακόσιους εξηνταεννέα (1569) [επτακόσιοι εβδομηντατρείς (773) Πλοίαρχοι και επτακόσιοι ενενηνταέξι (796) Μηχανικοί].

Οι περσινές θέσεις και επιτυχόντες από το Γενικό Λύκειο στον πίνακα που ακολουθεί.

ΚΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ ΠΕΔΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΣΗ 2023
0818 ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Α.Ε.Ν. 2/4 548 134 414 17150 8375
0817 ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ Α.Ε.Ν. 2/4 523 443 80 18350 8350

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να εκδοθεί η προκήρυξη εισαγωγής

Η Υπουργική Απόφαση