Υποψήφιοι που κρίθηκαν ικανοί για την Αστυνομία

Ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας

Δημοσιεύθηκε: 15-06-2022

Πίνακες υποψηφίων που κρίθηκαν ΙΚΑΝΟΙ/ΕΣ στα πλαίσια του διαγωνισμού προκήρυξης για την εισαγωγή ιδιωτών σπουδαστών στις Σχολές Αξιωματικών και Αστυφυλάκων της Ελληνικής Αστυνομίας, με το σύστημα Πανελλαδικών Εξετάσεων του έτους 2022.

Ο Πίνακας