Σε ποια τμήματα άλλαξαν οι Συντελεστές Βαρύτητας

του Στράτου Στρατηγάκη

Δημοσιεύθηκε: 12-11-2022

Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Δείτε στους πίνακες που ακολουθούν σε ποια τμήματα έχουμε αύξηση των Συντελεστών Βαρύτητας και σε ποια μείωση.

Αύξηση Συντ. ΕΒΕ

Όνομα

Ίδρυμα Πεδίο ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 23 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 22 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 21 23-22

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 1,2 0,8 0,8 0,4

Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1,2 0,8 0,8 0,4

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 1 0,8 0,8 0,2

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 1,1 1 1 0,1

Μαιευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,1 1 1 0,1

Επιστημών της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1&2&3&4 0,9 0,8 0,8 0,1

Πληροφορικής (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0,9 0,8 0,8 0,1

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,2 1,1 1,2 0,1

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 1,1 1,02 1,02 0,08

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1&2&3&4 1,2 1,15 1,15 0,05

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 0,95 0,9 0,05

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,8 0,8 0,05

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,8 0,8 0,05

Νοσηλευτικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3 0,95 0,9 0,9 0,05
Μείωση Συντ. ΕΒΕ

Όνομα

Ίδρυμα Πεδίο ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 23 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 22 ΣΥΝΤ. ΕΒΕ 21 23-22

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1,2 1,2 -0,3

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1,2 1,2 -0,3

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 0,8 1 1 -0,2

Βιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2&3 1 1,2 1,2 -0,2

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 0,8 1 1 -0,2

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3 0,8 1 1 -0,2

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 1 1 -0,2

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2 1,2 -0,2

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2 1,2 -0,2

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1 1,2 1,2 -0,2

Φιλολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1 0,8 1 1 -0,2

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1 1,2 1,2 -0,2

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1 1,1 1,1 -0,1

Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 1 1,1 1,1 -0,1

Φιλοσοφίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 1 1,1 1,1 -0,1

Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 0,8 0,9 0,9 -0,1

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,9 1 1 -0,1

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου 1 0,85 0,95 1 -0,1

Μαθηματικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 0,8 0,9 0,9 -0,1

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.)

Στρατ. Σχολές 2&4 0,9 1 1 -0,1

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1 1 -0,1

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα

Στρατ. Σχολές 2&4 0,9 1 1 -0,1

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,9 0,9 -0,1

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1&2&3&4 0,9 1 1 -0,1

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,9 0,9 -0,1

Φιλολογίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 0,9 0,9 -0,1

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3 1,05 1,15 1,15 -0,1

Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 1,1 1,2 1 -0,1

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου 1 1 1,05 1,05 -0,05

Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 0,8 0,85 0,9 -0,05

Γεωλογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 0,8 0,85 0,85 -0,05

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 0,85 0,9 -0,05

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2 0,92 0,95 0,95 -0,03

Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 0,8 0,82 0,82 -0,02
Αύξηση Συντ ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος

Όνομα

Ίδρυμα Πεδίο ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 23 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 22 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 21 23-22

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,7 0,7 0,1

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 0,9 0,8 0,1
Μείωση Συντ ΕΒΕ Ειδικού Μαθήματος

Όνομα

Ίδρυμα Πεδίο ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 23 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 22 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΜ 21 23-22

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,9 0,9 -0,1

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1 1,1 1,1 -0,1

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2 0,7 0,8 1,1 -0,1

Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 0,7 0,8 0,8 -0,1

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 0,8 1 1 -0,2

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 0,7 1 1 -0,3