Τα μαθήματα των σχολείων στην Περιφέρεια Θεσσαλίας

Απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας

Δημοσιεύθηκε: 08-09-2023

Τα μαθήματα στα σχολεία της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν θα γίνουν μέχρι και 15/9.

Η Απόφαση


Τα μαθήματα σε όλες τις σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Θεσσαλίας δεν θα διεξαχθούν από 11.09.2023 μέχρι και 15.09.2023 λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας.