αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Αιτήσεις για την Πυροσβεστική από 28/5 έως 4/6

Διαβάστε την προκήρυξη

Δημοσιεύθηκε: 23-05-2020

Δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη η προκήρυξη για τις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας. Οι αιτήσεις πρέπει να υποβληθούν από 28/5 έως 04/6. Αίτηση μπορεί να υποβάλλουν και οι υποψήφιοι που δεν δήλωσαν την Πυροσβεστική στην αίτηση του Μαρτίου στο σχολείο. Όποιος δεν υποβάλλει αίτηση για την Πυροσβεστική και δεν περάσει τις προκαταρκτικές εξετάσεις δεν μπορεί να εισαχθεί στις σχολές της Πυροσβστικής.

Η προκήρυξη