αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Βάσεις Εισαγωγής Αθλητών από ΓΕΛ για το 4% (απόφοιτοι 2017)

Στα τμήματα που δεν υπάρχουν στον πίνακα δεν εισήχθη κανείς

Δημοσιεύθηκε: 13-11-2019

Θ: ΘΕΣΕΙΣ
Ε: ΕΠΙΤ/ΤΕΣ
Μ.Π.: ΜΟΡΙΑ ΠΡΩΤΟΥ
Ο.Π.: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΟΥ
Γ.Π.: ΣΕΙΡΑ ΓΓΑ ΠΡΩΤΟΥ
Ν.Π.: ΝΙΚΗ ΠΡΩΤΟΥ
Α.Π.: ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΠΡΩΤΟΥ
Β.18: ΜΟΡΙΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ (Βάση 2018)
Ο.Τ.: ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
Γ.Τ.: ΣΕΙΡΑ ΓΓΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
Ν.Τ.: ΝΙΚΗ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
Α.Τ.: ΒΑΘΜΟΣ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

Τα τμήματα που δεν υπάρχουν στον πίνακα δεν είχαν κανένα επιτυχόντα. Δηλαδή όλες οι θέσεις έμειναν κενές.

ΒΑΣΕΙΣ ΑΘΛΗΤΩΝ-- ΓΕΛ 4% απόφοιτοι 2017
Κ.Α.
ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ
ΙΔΡΥΜΑ Θ Ε ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
Μ.Π. ΟΠ Γ.Π. ΝΠ ΑΠ Β.19 ΟΤ Γ Τ ΝΤ ΑΤ
0613
ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ)
ΑΣΤΕ 1 1 11.618 0 34 1 16,5 11.618 0 34 1 16,5
0277
ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ 1 1 18.441 1 41 3 17,9 18.441 1 41 3 17,9
0403
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ 1 1 18.013 1 51 2 19,9 18.013 1 51 2 19,9
0404
ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ)
ΔΠΘ 3 1 16.146 1 42 1 19,4 16.146 1 42 1 19,4
0295
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ)
ΕΚΠΑ 1 1 19.716 1 44 2 17,7 19.716 1 44 2 17,7
0304
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ)
ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ 1 1 18.674 0 41 3 17,3 18.674 0 41 3 17,3
0297
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ 1 1 19.879 1 46 1 19,2 19.879 1 46 1 19,2
0301
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ)
ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1 1 18.659 1 44 2 19,6 18.659 1 44 2 19,6
0299
ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ)
ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ 1 1 18.898 1 45 3 18,4 18.898 1 45 3 18,4
0308
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ)
ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 1 1 18.311 0 32 8 17,4 18.311 0 32 8 17,4
0171
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ
ΕΚΠΑ 1 1 18.655 1 46 1 16,4 18.655 1 46 1 16,4
0172
ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ΑΠΘ 1 1 17.907 1 50 1 18,6 17.907 1 50 1 18,6