αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Βάσεις Υποψηφίων από Γενικό Λύκειο με σοβαρές παθήσεις 2019

Θέσεις, βαθμός πρώτου και τελευταίου

Δημοσιεύθηκε: 31-10-2019

Θ: ΘΕΣΕΙΣ
Ε: ΕΠΙΤ/ΤΕΣ
Β.Π.: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ
Π.Π.: ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ
Γ. Π.: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ
Β: Βάση
Π.Τ.: ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
Γ.Τ.: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ Θ Ε Β.Π. ΠΠ ΓΠ Β ΠΤ ΓΤ
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 11 11 19,8 1 2001 17,6 2 1992
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 9 9 20 1 2001 18,3 3 2001
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 6 1 13 4 2001 13 4 2001
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 6 0
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 14 1 16,4 1 2001 16,4 1 2001
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 5 0            
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 12 2 19,273 8 1971 17,545 1 1976
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 7 1 13,5 2 2001 13,5 2 2001
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 3 19 1 1999 13,7 13 1988
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 5 5 18,5 5 2000 16 3 1976
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 6 3 18,6 1 1967 11 7 1984
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 5 1 18,1 7 2001 18,1 7 2001
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 6 0            
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 6 4 17 1 2001 14,3 1 2000
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 6 0
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 5 5 18,7 1 1990 14,6 3 1984
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 6 0            
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 4 4 20 1 2001 18,8 1 2000
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 6 1 13,917 5 1960 13,917 5 1960
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 5 5 19,3 1 2001 14,778 1 1979
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3 0            
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 6 2 19 1 2000 18,2 1 2001
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 6 3 18,9 1 2001 16,5 2 2001
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 6 2 19,7 1 2001 13,4 1 1987
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 10 5 19,1 1 1992 14,4 2 1972
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 7 1 18,6 1 2000 18,6 1 2000
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 16 16 18,9 1 2001 12,364 5 1976
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 10 5 19,6 3 1990 13,7 1 2000
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 7 7 20 1 2001 18,9 10 2001
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 4 20 1 2001 19,7 8 2001
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 5 5 20 1 2001 19,7 8 2001
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 7 7 19,8 1 2001 19 10 2001
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 7 4 19,8 1 2001 16 11 1998
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 7 0
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 6 6 19,6 1 2001 13,4 8 2001
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 6 3 19,6 3 2001 18,6 1 2001
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 7 2 16,2 1 1987 11,9 9 2001
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 6 0            
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 7 3 19 1 2001 15,25 4 1972
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 7 4 18,9 1 2000 12 3 1972
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 3 3 18,9 1 1998 15,909 1 1971
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 11 0            
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 7 1 20 1 2001 20 1 2001
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 5 0            
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 10 0            
1422 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 8 2 18,4 1 2001 13,2 1 2001
1279 Γεωπονίας (Αμαλιάδα) Παν. Πάτρας 12 1 16,8 1 2001 16,8 1 2001
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 11 1 20 1 2001 20 1 2001
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 9 2 16,3 1 2001 14,091 2 1977
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 13 5 20 1 1999 14,545 5 1978
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 13 0            
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 12 0            
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 15 0            
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 10 0            
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 8 1 17,1 1 1977 17,1 1 1977
0186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 8 0            
1423 Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 5 4 18,75 2 1969 15,3 1 1979
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 10 7 19,4 1 2001 9,4 10 1982
1632 Δασολογίας και  Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 9 0
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 9 0
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 10 0
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 6 5 16,8 5 2001 14,9 6 1992
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 12 0
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 8 1 12,2 1 2000 12,2 1 2000
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 14 10 19,2 1 2000 10,6 11 1990
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 5 1 14,364 2 1974 14,364 2 1974
0679 Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 9 6 18,9 2 2001 13,364 5 1977
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 6 6 19,7 1 2001 16,3 3 2001
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 5 4 18 3 2000 14 12 1988
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 11 1 12,2 2 2001 12,2 2 2001
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 6 3 18,7 3 1973 10,3 2 1982
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 16 0            
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 8 8 19,4 1 2001 15,091 4 1976
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 8 5 19,9 1 2001 13,4 1 1992
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 8 8 19,3 1 2001 15,25 3 1969
0670 Διοίκηση Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 16 7 19 1 1997 13,545 2 1969
1283 Διοίκηση Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πάτρας 8 2 16 1 2001 15 1 1996
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 14 0            
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 19 4 18,8 1 1979 15,091 2 1975
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 18 2 18,9 1 2001 18,5 1 2000
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 15 0
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 19 2 16,5 1 2000 15,2 1 1998
0346 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγρ. Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 10 0            
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 4 18,2 1 2001 13,4 2 1996
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 20 3 15,444 1 1975 13,6 1 1980
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 13 3 16,1 1 1975 15,4 1 2001
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 9 1 17,9 1 2001 17,9 1 2001
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 14 7 18,5 1 2000 13,2 1 2001
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 12 1 13,9 1 2001 13,9 1 2001
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 9 9 20 1 2001 19,1 1 2001
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 17 2 16,909 1 1969 13 1 2000
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 19 0            
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 14 0            
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 8 1 10,3 2 1984 10,3 2 1984
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 6 6 19,3 1 2000 18,5 1 2000
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 8 8 19 1 1987 18,1 2 2001
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 6 0            
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 5 0            
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 5 0            
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 6 0
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 11 0            
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 6 6 19,1 1 2000 17,4 3 2001
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 10 2 18,6 2 1990 15,3 1 2001
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 7 7 19,3 3 1973 16,4 9 2001
1277 Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 11 0            
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3 3 20 1 2001 19,9 1 2001
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 7 1 19,2 2 2001 19,2 2 2001
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 6 1 19,273 1 1977 19,273 1 1977
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 7 0            
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 9 0            
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 5 1 13,7 1 2001 13,7 1 2001
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 13 0            
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 6 2 17,1 5 1999 16,8 4 2000
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 8 0
0200 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 7 0            
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 7 7 19,273 4 1968 11,727 11 1981
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 8 0            
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 8 1 13,4 3 2001 13,4 3 2001
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 7 0
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 9 4 19,2 1 2001 12,8 1 1993
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 7 7 20 1 2000 18,8 1 2000
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 7 7 20 1 2001 16,5 1 2001
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 18 4 18 2 2001 13,8 9 1997
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 7 5 19 1 2000 13,4 3 2000
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 9 4 18,8 1 2001 16,2 2 2001
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 9 2 19,5 1 2001 16,6 1 1966
1280 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 11 1 16,8 1 2001 16,8 1 2001
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 5 5 19,7 1 2001 18,2 7 2001
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 7 1 18,3 1 1967 18,3 1 1967
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 6 2 17,667 1 1964 14,818 4 1978
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 7 7 19,333 1 1970 18,111 4 1967
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 8 8 19,3 1 1989 13,6 3 1993
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 13 13 19,9 1 1986 15 2 1986
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 10 4 15,9 1 2001 11,2 1 1988
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 13 1 17,6 1 2001 17,6 1 2001
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 5 5 19,8 1 2001 19 1 2001
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 4 20 1 1999 16,4 6 1996
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 5 5 17,3 1 2001 13,727 4 1972
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 5 1 17,25 1 1962 17,25 1 1962
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 6 6 18,6 1 2001 14,5 1 2001
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 6 6 19,4 1 2001 13,6 1 1991
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 9 1 19,8 1 2001 19,8 1 2001
1276 Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 10 0            
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 13 1 19 1 2001 19 1 2001
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 10 2 20 1 2001 18,2 1 2001
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 13 0            
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 13 14 20 1 2000 19,6 1 2001
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 13 1 13,2 1 2001 13,2 1 2001
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 9 9 20 1 2001 18,3 2 2001
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 7 0            
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 11 2 18,4 5 2001 16,4 4 2001
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 10 0            
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 15 2 17,1 15 2000 12 1 1981
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 9 1 15,3 1 2001 15,3 1 2001
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 4 19,5 1 1967 17,273 1 1970
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 8 1 17,111 4 1979 17,111 4 1979
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 6 5 19,3 1 1969 14,231 2 1959
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4 4 18,2 1 1998 17,8 1 1988
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 12 8 15,9 1 2001 10,2 5 1983
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 11 4 14,7 1 1982 12,909 1 1974
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 3 2 18,7 1 1972 14,6 1 1969
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 3 3 19,4 3 1984 18,333 1 1969
0302 Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 6 7 20 1 2001 19,8 7 2001
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 7 25 20 1 1991 20 1 2001
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 5 5 20 1 2001 19,8 4 2001
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 7 14 20 1 2000 20 1 2001
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 6 7 20 1 2001 19,8 3 2001
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4 4 20 1 2001 19,9 2 2000
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 7 7 20 1 2001 19,8 1 2001
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 1 19,3 1 1999 19,3 1 1999
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 10 1 13 1 1983 13 1 1983
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 8 2 16,3 1 2000 15,7 2 1972
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 6 6 18,9 1 1971 15,083 2 1963
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 9 1 12 1 1983 12 1 1983
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 11 11 19,7 1 1986 11,2 7 1983
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 9 6 19,8 1 2000 12,4 6 1994
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 15 1 19,4 1 2001 19,4 1 2001
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 9 0
0108 Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 11 1 12,538 1 1961 12,538 1 1961
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 6 3 16 4 1980 12,286 1 1979
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 1 18,333 1 1979 18,333 1 1979
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 5 2 16,4 1 1972 13,75 1 1964
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4 4 19,273 1 1969 19 1 1999
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 7 7 19,5 2 1982 17,2 4 1973
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 12 0            
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 5 5 19,9 1 1998 18,3 3 1966
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 7 7 18,273 2 1968 12,6 1 1997
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 5 5 17,5 1 1999 12,909 1 1971
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 13 1 14,2 7 1975 14,2 7 1975
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 7 7 17,6 3 1974 15,182 3 1970
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 7 7 19,2 1 2000 14,833 5 1946
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 6 2 13,5 6 1982 11,9 1 1984
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 4 4 19,3 3 2001 17,1 4 1989
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 8 8 18,818 1 1975 17,4 7 1999
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 12 3 18,4 1 1986 12,1 11 1983
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 10 3 16,6 13 2001 13,2 3 1999
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 5 5 19,8 1 2001 19,4 10 2001
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 5 5 19,8 1 2001 18,5 11 2000
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 9 0            
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 12 6 20 1 1999 16,273 2 1976
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 11 1 15,273 1 1974 15,273 1 1974
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 11 1 16,6 1 2001 16,6 1 2001
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 13 6 20 1 2001 15,2 2 2001
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 18 1 19,9 1 2000 19,9 1 2000
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 11 0
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 20 1 14,7 2 1992 14,7 2 1992
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 12 0
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 13 0            
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 6 6 20 1 2001 14,545 1 1980
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 6 0            
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 5 5 18,9 2 2001 15,9 1 2000
0243 Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 12 6 20 1 2000 14,1 2 2001
0245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 9 4 19,9 1 2001 17,083 1 1981
0249 Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 14 1 19,9 1 2001 19,9 1 2001
1555 Μαθηματικών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 5 0
1432 Μαθηματικών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 6 0            
0247 Μαθηματικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 17 1 19,7 1 2001 19,7 1 2001
0252 Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 13 0            
0248 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης 8 0            
0251 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών Παν. Κρήτης 9 0
0681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 5 5 19 1 2001 18,1 4 2000
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 5 5 18,9 1 2001 13,1 5 2001
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 7 0
0314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 9 9 19,3 1 2000 14,9 1 2000
0181 Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 9 0            
0391 Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 5 0            
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 6 3 18,7 1 2001 9,6 9 1985
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 16 0            
0272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 7 0            
0340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 11 1 17,6 1 1982 17,6 1 1982
0215 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 11 3 19,6 1 2001 14,3 1 2000
0241 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα) ΕΜΠ 5 0
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 7 0            
1541 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 10 0            
0242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολ. Κρήτης 6 2 16,3 1 2001 10,7 1 1985
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 10 2 16,1 1 2001 15,3 1 1985
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 7 0
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 9 1 19,1 1 1990 19,1 1 1990
1287 Μηχανικών Περιβάλλοντος  (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 9 0
1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 6 0
0476 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΔΠΘ 7 0
0214 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 7 0            
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 12 0
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 9 1 12,5 2 1997 12,5 2 1997
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 12 5 18 1 2001 9,7 1 1999
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 8 1 15,1 2 2001 15,1 2 2001
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 9 1 17,5 1 2001 17,5 1 2001
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 7 0            
1620 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 6 0            
0363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 5 0            
0228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 5 0            
0213 Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 8 4 20 1 2001 17,9 3 2001
0209 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 6 6 19,9 1 1999 19,4 1 2001
0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 7 4 18,6 1 2001 16,8 1 2000
0332 Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 6 2 19,1 1 2001 16,6 12 2001
1659 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 7 1 10,6 1 2001 10,6 1 2001
0211 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 5 5 20 1 2001 19,2 2 2000
0210 Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 7 0
1523 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 7 0            
1619 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 5 0            
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 7 6 19,7 8 2001 16,4 2 2001
1285 Μουσειολογίας (Πύργος) Παν. Πάτρας 13 0            
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 5 5 19,7 1 2000 18,3 1 2000
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 8 0            
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3 3 20 1 2000 16,6 1 1983
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 8 0            
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 3 16,2 1 1998 14,6 2 1972
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 6 1 19,5 1 2001 19,5 1 2001
0393 Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 2 14 3 1976 12,2 4 2001
0229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 4 4 20 1 2001 18,8 2 2001
0157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 12 12 19,9 1 2001 14,9 1 2001
0180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 12 0            
0117 Νομικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 22 22 20 1 2001 18,9 1 2001
0119 Νομικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 19 19 20 1 2001 18,6 1 2001
0121 Νομικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 24 24 19,1 1 2001 16,2 3 2000
0306 Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 5 5 19,455 1 1979 17,1 1 2001
0682 Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 8 8 18 2 2000 16,1 2 1967
1617 Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) Διεθνές Παν. Ελλάδας 12 3 18,2 1 1968 16,3 1 1972
1651 Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 7 2 16,5 3 2001 15,7 1 2001
1618 Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 5 5 17 1 1996 13,6 1 2001
1249 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 10 4 19 1 2001 10 2 1985
1433 Νοσηλευτικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 7 4 19 2 1997 13,545 4 1972
1272 Νοσηλευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 9 3 15,091 1 1972 11 5 1989
0190 Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 7 2 17 1 1974 14,4 2 1974
0385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 6 0            
0303 Οδοντιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4 4 19,9 2 2000 19,6 7 2001
0305 Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3 3 19,7 1 2001 19,6 9 2001
0144 Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 4 4 18,2 4 2001 14,9 1 2000
0312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 13 10 19,9 1 2001 15,71 1 2001
0315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 16 2 19,4 1 2001 17,1 1 2001
0612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 5 0            
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 11 2 18,8 1 1995 13,929 5 1964
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 17 1 9,9 13 1984 9,9 13 1984
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 12 2 18,3 1 1986 10,4 1 1986
0311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 20 4 19,4 1 2001 16 1 2001
0317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 15 9 19,3 1 2001 10,8 1 1986
0345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 14 1 19,3 1 2001 19,3 1 2001
1548 Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 6 0            
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 15 0            
0319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 15 1 19,4 1 2001 19,4 1 2001
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 16 1 15,9 1 2001 15,9 1 2001
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 14 0            
0361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 18 0            
0400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 8 2 15,545 1 1974 14,545 4 1978
0313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 13 13 19,9 1 2001 17,1 3 1998
1546 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 15 0
0322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 13 9 19,3 1 2001 11,4 1 1989
0316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 17 12 19,6 1 2001 10,5 4 1997
1601 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 14 1 14 1 1968 14 1 1968
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 8 8 19,5 3 2001 11 9 1989
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 11 11 19,9 1 2000 19,3 2 2000
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 11 9 18,8 1 2001 12,6 7 1996
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 9 9 20 1 1999 18,182 1 1981
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 12 12 20 1 1985 18,7 1 1971
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 12 12 19 2 2001 14,8 3 1986
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 9 4 17,2 2 2001 10,8 1 1985
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 15 4 19 1 2001 16,909 2 1969
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 9 9 18,6 2 2001 12,9 6 1992
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 6 6 20 1 2001 19 8 1978
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 13 12 19,5 1 2001 11,5 1 1993
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 8 4 17,167 2 1964 10,8 7 1983
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 7 7 18,8 2 2001 17 3 2001
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 8 8 19,4 1 2001 14,182 4 1979
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 7 0
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 12 0            
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 8 1 14,3 1 2001 14,3 1 2001
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 5 0            
1543 Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 16 1 12,2 1 1982 12,2 1 1982
1064 Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα) Γεωπονικό Παν. 11 0            
1250 Πληροφορικής  και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 13 0            
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 10 10 19,5 1 2001 11,4 11 1999
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 6 6 19,8 2 2001 18,9 1 2000
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 12 4 18,5 1 2001 14,8 2 2001
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 11 0            
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 11 2 18,1 1 2001 17,9 2 2001
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 9 9 19,5 1 2001 11,1 2 1990
0098 Πληροφορικής και  Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 12 0            
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 6 4 17 1 2000 11,5 1 2000
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 11 8 20 1 2001 9,9 2 1987
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 14 0            
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 10 0            
0107 Ποιμαντικής και Κοινωνικής Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 10 3 19 1 1982 17,222 1 1976
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 8 3 18,714 1 1965 16,923 1 1973
0351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 13 1 13,615 1 1961 13,615 1 1961
0123 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 11 11 19,2 1 1977 12 2 1985
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 6 2 18 1 1979 14,8 1 2000
0125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 8 8 17,6 1 2001 11,6 12 1987
0357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 6 6 18,4 7 2001 15 1 1968
0201 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 7 7 18,8 1 2001 12,6 2 1998
0394 Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 10 0            
0208 Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 5 0            
0203 Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 7 1 19,1 3 1990 19,1 3 1990
0207 Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 10 0
0205 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 9 0            
1524 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 7 0            
1621 Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 6 0            
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 7 3 17,6 1 2001 13,909 1 1974
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 5 1 17,1 1 1993 17,1 1 1993
0419 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 1 0            
0420 Πρόγραμμα Διαχείρισης Εκκλησιαστικών Κειμηλίων Θεσ/νίκης ΑΕΑ Θεσ/νίκης 1 1 14,3 3 1996 14,3 3 1996
0417 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Βελλάς Ιωαννίνων ΑΕΑ Ιωαννίνων 1 0            
0418 Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής Ηρακλείου Κρήτης ΑΕΑ Κρήτης 1 0
0413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 2 0            
0415 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Βελλάς Ιωαννίνων ΑΕΑ Ιωαννίνων 2 0            
0416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης ΑΕΑ Κρήτης 3 2 18,1 1 2001 15 1 1977
0414 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Θεσ/νίκης ΑΕΑ Θεσ/νίκης 1 0            
0192 Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών  (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ 4 2 18,33 1 1966 12,846 1 1959
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 7 2 19,6 1 1999 16,2 4 1979
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 11 0            
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 15 0            
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 13 0
0676 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3 3 18,2 1 2001 13,7 7 1991
1436 Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 7 1 16,4 1 2001 16,4 1 2001
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 12 0            
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 5 2 18,1 1 2001 12,3 17 1997
1455 Τουρισμού (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 6 0            
0375 Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 4 18,6 1 2001 15,1 1 2000
0188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 6 1 12,769 1 1962 12,769 1 1962
0289 Φαρμακευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 5 5 20 1 2001 19,6 9 2000
0291 Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4 4 20 1 2001 19,7 6 2001
0293 Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 8 8 19,5 3 2000 19,2 11 2001
0189 Φιλολογίας  (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 10 0            
0109 Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 16 3 19,1 1 1998 15,727 5 1974
0111 Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 12 6 17,417 2 1962 12,8 1 1987
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 12 0            
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 10 1 14,4 6 1986 14,4 6 1986
0115 Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 10 1 18,8 2 1969 18,8 2 1969
0122 Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 13 0
0120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 10 10 19,2 1 2001 11,3 8 1984
1010 Φιλοσοφίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 8 8 18,25 7 1960 12,615 1 1960
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 9 1 16,5 1 1962 16,5 1 1962
0138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 10 0            
0253 Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 9 2 20 1 2001 19,2 1 1988
0261 Φυσικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 9 0            
0255 Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 9 4 20 1 2001 16,538 1 1963
0259 Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 12 0            
1628 Φυσικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 10 0
1437 Φυσικής (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 6 0
0257 Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 11 0            
0683 Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 6 6 20 1 2001 18,2 1 2001
1273 Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) Παν. Πάτρας 8 8 19,1 10 2001 14,8 1 1999
1616 Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 6 6 20 1 2001 17,364 10 1980
1438 Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 7 2 17,2 2 2001 15,3 8 1985
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 6 1 12 4 1996 12 4 1996
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 5 5 16,7 1 2001 14,25 3 1962
0263 Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 5 5 19,9 1 2001 16,3 3 2000
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 7 2 18,6 1 2001 13,667 4 1957
0265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 9 9 19,8 1 2001 17,6 7 2001
0269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 11 2 14,8 6 1993 13,6 3 1986
1629 Χημείας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 10 0
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 9 1 18,6 1 2001 18,6 1 2001
0235 Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 6 6 20 1 2001 16 20 2001
0237 Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 5 2 19,6 1 2001 17,1 3 2001
1563 Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 5 0            
0239 Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 8 1 18,6 4 2000 18,6 4 2000
0155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 10 4 18,6 2 2001 10,5 5 1995
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 13 0
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 14 2 19,7 1 1999 13,4 1 2001
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 10 1 18,5 1 1973 18,5 1 1973
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 10 0
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4 4 19,9 1 1996 13,2 2 2001
0171 Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 8 9 20 1 2000 19,8 2 2001
0170 Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 7 7 20 1 2000 19,7 1 2001
0172 Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 9 9 20 1 2000 19,9 1 2001
1251 Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 5 5 20 1 2001 19,6 3 2000
0151 Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 10 10 20 1 2001 19,2 4 1973
1550 Ψυχολογίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 8 8 19,8 2 1974 18,9 3 2001
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 6 0