αύξηση μεγέθους επαναφορά μείωση μεγέθους

Ελευθέρο τμήμα του Οδηγού Σταδιοδρομίας

Βάσεις Υποψηφίων από ΕΠΑΛ με σοβαρές παθήσεις 2019

Θέσεις, βαθμός πρώτου και τελευταίου

Δημοσιεύθηκε: 31-10-2019

Θ: ΘΕΣΕΙΣ
Ε: ΕΠΙΤ/ΤΕΣ
Β.Π.: ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ
Π.Π.: ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ
Γ. Π.: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΥ
Β: Βάση
Π.Τ.: ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
Γ.Τ.: ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ

ΚΑ
ΙΔΡΥΜΑ Θ Ε Β.Π. ΠΠ ΓΠ Β ΠΤ ΓΤ
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 0 0            
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 0 0
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 0 0            
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 0 0            
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 0 0
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 0 0
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 1 17,4 4 1989 17,4 4 1989
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 18,9 2 2001 18,9 2 2001
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 1 16,5 3 2001 16,5 3 2001
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 0 0            
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 0 0            
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 0 0            
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 1 1 17,4 2 1985 17,4 2 1985
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 15,2 1 1978 15,2 1 1978
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 0 0            
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 1 1 15,154 1 1984 15,154 1 1984
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 0 0            
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 19,7 1 2001 19,7 1 2001
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 0 0
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 0 0
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 0 0
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 0 0            
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 1 15,9 5 2001 15,9 5 2001
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 2 19,7 1 2001 17,1 1 2001
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 1 15,9 1 1980 15,9 1 1980
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 0 0            
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 14,9 5 2000 14,9 5 2000
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 9,7 7 1995 9,7 7 1995
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 1 19,1 1 2001 19,1 1 2001
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 0 0
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1 1 16,5 1 2001 16,5 1 2001
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 1 1 12,5 5 1996 12,5 5 1996
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 0 0            
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 1 1 14,923 3 1967 14,923 3 1967
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 0 0
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 0 0
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 14 5 2001 14 5 2001
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 0 0
1422 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 1 1 17,5 1 2001 17,5 1 2001
1279 Γεωπονίας (Αμαλιάδα) Παν. Πάτρας 0 0
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 0 0
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 1 13 1 2001 13 1 2001
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 2 15,3 6 2001 13,3 7 2000
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 2 14,714 1 1972 14,273 1 1981
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 0 0
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 0 0
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 0 0            
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 1 13,7 2 2001 13,7 2 2001
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 17,1 1 2000 17,1 1 2000
1632 Δασολογίας και  Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 0 0            
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 1 1 14,455 6 1990 14,455 6 1990
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 0 0            
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 15,4 1 2001 15,4 1 2001
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 0 0            
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 0 0            
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 2 2 18,818 2 1971 16,3 1 2000
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 1 1 17,6 1 2001 17,6 1 2001
0679 Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 18,1 1 1965 18,1 1 1965
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 19,769 1 1972 19,769 1 1972
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1 1 19,833 2 1975 19,833 2 1975
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1 1 17,9 1 1997 17,9 1 1997
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 1 1 14,25 10 1980 14,25 10 1980
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 0 0            
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1 1 18,9 2 2000 18,9 2 2000
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 0 0
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1 1 15,2 4 1980 15,2 4 1980
0670 Διοίκηση Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 15 1 2001 15 1 2001
1283 Διοίκηση Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 1 16 9 1982 16 9 1982
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 0 0            
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 15,3 4 2000 15,3 4 2000
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 0 0
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 1 17,6 1 1990 17,6 1 1990
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 1 1 15,4 1 1999 15,4 1 1999
0346 Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγρ. Προϊόντων και Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 0 0
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 11,3 2 1994 11,3 2 1994
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 0 0            
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 2 19,1 1 1993 18,4 1 2000
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 0 0
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 2 19,4 1 2000 18,375 2 1972
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 0 0
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 0 0            
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 0 0
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 1 16,8 1 2001 16,8 1 2001
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 1 17,2 1 2001 17,2 1 2001
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 0 0            
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 19,545 1 1976 19,545 1 1976
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1 1 19,5 1 1964 19,5 1 1964
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 0 0            
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 1 1 15,2 1 2000 15,2 1 2000
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 1 1 14,5 1 1986 14,5 1 1986
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 0 0            
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 12,4 7 1994 12,4 7 1994
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 1 15,9 1 2001 15,9 1 2001
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 1 16,5 1 1977 16,5 1 1977
1277 Επιστήμης Βιοσυστημάτων και Γεωργικής Μηχανικής (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 0 0
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 1 1 20 2 1978 20 2 1978
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1 1 19,1 4 2001 19,1 4 2001
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 1 1 15,2 14 2001 15,2 14 2001
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 0 0            
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 0 0
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 13,9 10 1995 13,9 10 1995
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 0 0
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 1 18,667 1 1971 18,667 1 1971
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 0 0            
0200 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 0 0
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 0 0
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 0 0
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 0 0
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 0 0            
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 0 0            
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 18,7 1 2001 18,7 1 2001
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 16,9 2 2001 16,9 2 2001
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 1 15,1 3 2000 15,1 3 2000
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 0 0
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 0 0            
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 1 1 17,7 1 2001 17,7 1 2001
1280 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 0 0            
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 1 19,5 1 2000 19,5 1 2000
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 1 15,7 16 2001 15,7 16 2001
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 16,364 6 1982 16,364 6 1982
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 19,222 1 1969 19,222 1 1969
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 1 16,7 5 2001 16,7 5 2001
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1 1 17,5 4 2001 17,5 4 2001
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1 1 17,1 1 2000 17,1 1 2000
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 17,9 1 2001 17,9 1 2001
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 1 18,6 1 2001 18,6 1 2001
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 10,545 7 1978 10,545 7 1978
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 0 0            
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 1 1 18,273 3 1977 18,273 3 1977
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 1 1 11,6 3 1997 11,6 3 1997
1276 Ζωικής Παραγωγής Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 0 0
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 2 17,3 3 2001 16,417 1 1972
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 0 0            
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 0 0            
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 0 0
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 0 0            
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 19,1 1 2001 19,1 1 2001
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 1 13,917 1 1981 13,917 1 1981
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 1 1 16,3 1 2001 16,3 1 2001
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 0 0
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 0 0            
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 0 0
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 17,667 1 1972 17,667 1 1972
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 0 0
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 0 0            
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 0 0
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1 1 16 2 1969 16 2 1969
0302 Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1 1 15,5 4 2001 15,5 4 2001
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 20 1 1977 20 1 1977
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 1 1 15,1 6 1994 15,1 6 1994
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 19,727 1 1972 19,727 1 1972
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 1 16,333 1 1980 16,333 1 1980
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 1 1 19,5 4 1976 19,5 4 1976
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 1 19,7 2 2001 19,7 2 2001
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 16,8 1 1958 16,8 1 1958
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 18,071 1 1969 18,071 1 1969
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 1 17 2 2001 17 2 2001
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 1 18,5 1 1974 18,5 1 1974
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 1 14,091 2 1977 14,091 2 1977
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1 1 15,667 2 1984 15,667 2 1984
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 1 17,846 2 1974 17,846 2 1974
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1 1 14,533 5 1964 14,533 5 1964
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 1 1 17,125 7 1970 17,125 7 1970
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 0 0
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 0 0            
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 0 0
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 0 0
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 1 14,7 13 2000 14,7 13 2000
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 0 0            
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 0 0            
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 1 14,4 2 1970 14,4 2 1970
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 2 2 19,8 1 1973 19,5 1 1996
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 0 0
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 0 0
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 0 0
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 0 0
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 0 0
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 1 14 6 1987 14 6 1987
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 0 0
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 1 19,28 2 1971 19,28 2 1971
0681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 10,8 2 2000 10,8 2 2000
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 1 16,3 5 2000 16,3 5 2000
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 1 16,1 7 2000 16,1 7 2000
0314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 1 1 17,182 1 1985 17,182 1 1985
0391 Μηχ. Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 0 0            
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 0 0
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 2 16,833 1 1985 10 2 2000
0272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 0 0
0340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 0 0            
0215 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 0 0            
0241 Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα) ΕΜΠ 0 0
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 0 0            
1541 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 0 0
0242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολ. Κρήτης 0 0
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 1 19,8 1 2001 19,8 1 2001
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 0 0            
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 0 0            
1287 Μηχανικών Περιβάλλοντος  (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 0 0            
1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 0 0            
0476 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΔΠΘ 0 0            
0214 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 0 0            
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 0 0            
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 1 12,3 3 1999 12,3 3 1999
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 14,7 1 2000 14,7 1 2000
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 0 0            
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 1 12,8 2 2001 12,8 2 2001
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 0 0
1620 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 0 0            
0363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 0 0            
0228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 0 0            
0213 Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 0 0
0209 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 1 1 15,889 1 1978 15,889 1 1978
0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 17,9 1 2001 17,9 1 2001
0332 Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 0 0            
1659 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 0 0
0211 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 17,8 1 1981 17,8 1 1981
0210 Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 1 16,7 1 2000 16,7 1 2000
1523 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 1 1 15 4 2001 15 4 2001
1619 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 1 16,6 1 2001 16,6 1 2001
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 0 0
1285 Μουσειολογίας (Πύργος) Παν. Πάτρας 0 0
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 0 0
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 0 0            
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 13,2 2 1971 13,2 2 1971
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 0 0
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 0 0
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 0 0            
0393 Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 14,3 2 2001 14,3 2 2001
0229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 1 1 11,538 3 1990 11,538 3 1990
0157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1 1 19,214 1 1975 19,214 1 1975
0180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 0 0            
0306 Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 17,2 3 2001 17,2 3 2001
0682 Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 17 3 1988 17 3 1988
1617 Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 1 17,5 1 1999 17,5 1 1999
1651 Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 1 17,2 1 2001 17,2 1 2001
1618 Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 1 19,692 2 1977 19,692 2 1977
1249 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 1 17,5 3 1986 17,5 3 1986
1433 Νοσηλευτικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 1 1 19,9 1 1969 19,9 1 1969
1272 Νοσηλευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1 1 16,2 1 2001 16,2 1 2001
0190 Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 1 1 16,692 3 1979 16,692 3 1979
0303 Οδοντιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 18,1 1 1996 18,1 1 1996
0305 Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 15,917 2 1980 15,917 2 1980
0144 Οικιακής Οικονομίας και Οικολογίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 1 1 16,143 5 1965 16,143 5 1965
0312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 0 0
0315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 0 0            
0612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 0 0
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 1 1 12,75 7 1975 12,75 7 1975
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 18,5 1 2001 18,5 1 2001
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 1 16,1 1 1999 16,1 1 1999
0317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 0 0
0311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 0 0            
0345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 0 0            
1548 Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 0 0
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 1 14,75 1 1973 14,75 1 1973
0319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 0 0            
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 0 0            
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 0 0            
0361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 0 0            
0400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 0 0            
0313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 2 2 19,385 1 1977 18,5 1 1965
1546 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 0 0            
0322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 2 2 19,833 1 1968 18,8 1 1996
0316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1 1 17,8 3 1996 17,8 3 1996
1601 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 0 0
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1 1 17,286 3 1970 17,286 3 1970
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 1 18,8 2 2000 18,8 2 2000
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 1 19,909 1 1969 19,909 1 1969
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1 1 17,545 1 1981 17,545 1 1981
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 0 0
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 0 0            
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 0 0            
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 0 0            
1543 Περιφερειακής και Διασυνοριακής Ανάπτυξης (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 0 0            
1064 Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα) Γεωπονικό Παν. 0 0            
1250 Πληροφορικής  και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 0 0            
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 1 1 18 1 1977 18 1 1977
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 19,4 1 2001 19,4 1 2001
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 0 0            
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 0 0
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 1 16,6 1 2001 16,6 1 2001
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1 1 16,636 6 1988 16,636 6 1988
0098 Πληροφορικής και  Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 0 0
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 0 0
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 0 0
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 0 0            
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 0 0
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1 1 17,143 1 1971 17,143 1 1971
0351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 0 0
0123 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 18,9 2 1982 18,9 2 1982
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1 1 12,273 7 1987 12,273 7 1987
0357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 20 1 1964 20 1 1964
0201 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 0 0
0394 Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 12,7 2 2001 12,7 2 2001
0208 Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1 1 15,2 1 2000 15,2 1 2000
0203 Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 0 0
0207 Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 1 1 18,083 3 1969 18,083 3 1969
0205 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 0 0
1524 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 0 0
1621 Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 0 0
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1 1 15,4 1 1979 15,4 1 1979
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 0 0            
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 0 0            
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 0 0
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 0 0
0676 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 14,5 1 1977 14,5 1 1977
1436 Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 1 1 16,4 1 2000 16,4 1 2000
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 0 0
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 0 0
1455 Τουρισμού (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 1 14 4 1985 14 4 1985
0375 Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1 1 11,6 7 2001 11,6 7 2001
0289 Φαρμακευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 16,1 6 1996 16,1 6 1996
0291 Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 1 19,1 3 1999 19,1 3 1999
0293 Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 0 0            
0253 Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 1 13,2 1 1995 13,2 1 1995
0261 Φυσικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 0 0
0255 Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 0 0
0259 Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 0 0            
1628 Φυσικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 0 0
1437 Φυσικής (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 0 0            
0257 Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 0 0
0683 Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 18,7 1 2001 18,7 1 2001
1273 Φυσικοθεραπείας (Αίγιο) Παν. Πάτρας 1 1 16,3 2 1971 16,3 2 1971
1616 Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 1 19,8 1 1991 19,8 1 1991
1438 Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 1 1 15,8 1 2001 15,8 1 2001
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 1 1 15,6 11 2000 15,6 11 2000
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1 1 16,2 12 1964 16,2 12 1964
0155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 0 0
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 0 0
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 0 0            
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 0 0            
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 0 0            
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1 1 12,9 2 1979 12,9 2 1979
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 0 0