Πώς περνάω στην επόμενη τάξη στο Λύκειο;

Άρθρο - Ανάλυση του Στράτου Στρατηγάκη

Δημοσιεύθηκε: 14-05-2022

του Στράτου Στρατηγάκη

Η εφαρμογή της Τράπεζας Θεμάτων έχει θορυβήσει τους μαθητές, που φοβούνται μήπως κινδυνεύσουν να μείνουν μετεξεταστέοι. Θα δούμε, λοιπόν, πότε μένει κάποιος μετεξεταστέος και πότε όχι.

Πώς υπολογίζεται ο ετήσιος βαθμός κάθε μαθήματος στο Λύκειο;

Αν το μάθημα είναι γραπτώς εξεταζόμενο (Ομάδα Α):

1. Υπολογίζεται ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών και

2. υπολογίζεται ο μέσος όρος του προφορικού βαθμού και του βαθμού των γραπτών εξετάσεων του Ιουνίου. Ο νέος μέσος όρος που προκύπτει αποτελεί τον ετήσιο βαθμό του μαθήματος.

Στο παράδειγμα που ακολουθεί βλέπουμε τους βαθμούς ενός μαθητή σε ένα γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα.

Γραπτώς εξεταζόμενο μάθημα (Ομάδα Α)

Α Τετράμηνο

12

Β Τετράμηνο

12

Μ.Ο. Προφορικών

12

Γραπτά

04

Βαθμός Μαθήματος

08

Αν το μάθημα δεν είναι γραπτώς εξεταζόμενο (Ομάδα Β): Υπολογίζεται ο μέσος όρος των προφορικών βαθμών, που αποτελεί τον ετήσιο βαθμό του μαθήματος.

Μάθημα που δεν εξετάζεται γραπτώς (Ομάδα Β)

Α Τετράμηνο

12

Β Τετράμηνο

12

Μ.Ο. Προφορικών

12

Βαθμός Μαθήματος

12

Πως υπολογίζεται ο μέσος όρος της τάξης;

Ο μέσος όρος της τάξης υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ετήσιων βαθμών όλων των μαθημάτων, όπως τους υπολογίσαμε πριν και, για να το πούμε πιο απλά, θα υπολογίσετε το μέσο όρο των ετήσιων βαθμών όλων των μαθημάτων, συμπεριλαμβανομένου του μαθήματος της Γυμναστικής.

Πότε περνάω την τάξη στο Λύκειο και πότε μένω μετεξεταστέος;

Για την προαγωγή των μαθητών στις Α΄ και Β΄ τάξεις Ημερήσιου Γενικού Λυκείου απαιτείται γενικός μέσος όρος τουλάχιστον δέκα (10), ο οποίος προκύπτει από τον Μ.Ο. των βαθμών ετήσιας επίδοσης του μαθητή όλων των μαθημάτων συμπεριλαμβανομένης και της Γυμναστικής.

Αν ο μαθητής δεν έχει γενικό μέσο όρο πάνω από 10 τότε μένει μετεξεταστέος σε όσα μαθήματα έχει ετήσιο βαθμό κάτω από 10.

Ο μέσος όρος της Α και Β Λυκείου παίζει κάποιο ρόλο για την εισαγωγή μου στο Πανεπιστήμιο;

Ο βαθμός της Α Λυκείου αλλά και ο βαθμός της Β Λυκείου δεν "μετράει" καθόλου για την εισαγωγή σου στο Πανεπιστήμιο.