Αλλαγές σε συντελεστές ΕΒΕ Στρατιωτικών Σχολών

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 31-08-2022

Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας αναγκάστηκε να αλλάξει τους συντελεστές της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ) για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα των κενών θέσεων που έμειναν τα δύο τελευταία χρόνια σε κάποιες από αυτές.

Οι νέοι συντελεστές της ΕΒΕ είναι αυτοί που βλέπετε στον πίνακα αλλά και οι παλιοί για να δείτε τη διαφορά.


ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΟΝΟΜΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2023 ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ Ε.Β.Ε. ΤΜΗΜΑΤΟΣ 2022
0801

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΟΠΛΑ

1 1,2
0806

ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) - ΣΩΜΑΤΑ

1 1,2
0811

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ

0,9 1,2
0816

ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ

0,9 1,2
0864

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.)

0,9 1
0862

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΟΠΛΑ

0,9 1
0863

ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) - ΣΩΜΑΤΑ

0,9 1

Η Υπουργική Απόφαση