Τι ισχύει για τους αποφοίτους

Άρθρο - Ανάλυση του Στράτου Στρατηγάκη

Δημοσιεύθηκε: 20-09-2022

του Στράτου Στρατηγάκη

Οι υποψήφιοι που δεν πέτυχαν σε σχολή της επιθυμίας τους στις Πανελλαδικές του 2022 και θέλουν να διεκδικήσουν ξανά την εισαγωγή τους στα ΑΕΙ έχουν τις εξής δυνατότητες:

1. Να δώσουν ξανά εξετάσεις. Σ’ αυτή την περίπτωση διεκδικούν μία θέση μαζί με τους μαθητές της Γ Λυκείου και εξετάζονται στην ίδια ύλη και μαθήματα με αυτούς. Αυτό σημαίνει την εξέταση στη νέα ύλη, που ανακοινώθηκε το καλοκαίρι. Ακόμη και στη Φυσική όπου είχαμε πολλές αλλαγές στην ύλη οι απόφοιτοι είναι υποχρεωμένοι να διαβάσουν τη νέα ύλη και να διαγωνιστούν σε αυτή.

Αυτό αναφέρει ο νόμος 4777, που καθιέρωσε την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής: “β) είτε να συμμετέχουν, όποιο έτος επιθυμούν, στις πανελλαδικές εξετάσεις με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ισχύουν για τους αποφοίτους του ημερήσιου ΓΕ.Λ.,”

2. Η δεύτερη επιλογή είναι να υποβάλουν μόνο Μηχανογραφικό δελτίο με την κατηγορία του 10%. Το δικαίωμα αυτό το έχουν όλοι οι απόφοιτοι για δύο χρόνια μετά την τελευταία εξέταση στις Πανελλαδικές. Την πρώτη χρονιά μετά την τελευταία εξέταση τους δίνεται το 6% των θέσεων των εισακτέων και τη δεύτερη χρονιά το 4% των θέσεων (συνολικά το 10% των θέσεων στα ΑΕΙ) γι’ αυτό λέγεται κατηγορία του 10%. Ο νόμος αναφέρει:

“Με βάση την Ε.Β.Ε. ή τις Ε.Β.Ε. του ειδικού μαθήματος ή των ειδικών μαθημάτων ή πρακτικών δοκιμασιών της οικείας σχολής, τμήματος ή εισαγωγικής κατεύθυνσης, αν συντρέχει τέτοια περίπτωση, και την Ε.Β.Ε. ανά σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση, οι οποίες διαμορφώθηκαν κατά το σχολικό έτος της τελευταίας συμμετοχής στις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και την αντίστοιχη συνολική βαθμολογία τους για πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το δικαίωμα αυτό: δεν αφορά στους υποψηφίους που συμμετείχαν σε πανελλαδικές εξετάσεις, διεκδικώντας θέσεις επιπλέον του αριθμού εισακτέων. ”

Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι του 2022 που θα διεκδικήσουν το 6% των θέσεων το 2023 θα έχουν την ΕΒΕ όπως ίσχυσαν στις Πανελλαδικές 2022. Οι υποψήφιοι, δηλαδή, που δεν είχαν τη δυνατότητα να δηλώσουν μία σχολή στο Μηχανογραφικό τους δελτίο το 2022 δεν θα έχουν τη δυνατότητα να τη δηλώσουν ούτε το 2023.

Οι απόφοιτοι του 2021 θα διεκδικήσουν το 4% των θέσεων θα έχουν τις ΕΒΕ του έτους 2021.