Οι Συντελεστές ΕΒΕ για τις Πανελλαδικές 2023

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 11-11-2022

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι υπεγράφη και αποστέλλεται προς δημοσίευση στο Εθνικό Τυπογραφείο η Φ.251/140232/A5/11-11-2022 Υπουργική Απόφαση, στην οποία έχουν συγκεντρωθεί οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) Σχολών, Τμημάτων ή Εισαγωγικών Κατευθύνσεων, καθώς και οι Συντελεστές Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) ειδικών μαθημάτων και πρακτικών δοκιμασιών, τόσο αυτών που ορίστηκαν αρχικά όσο και αυτών που έχουν τροποποιηθεί κατόπιν πρότασης των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων και των Συναρμόδιων Υπουργείων, για την συμμετοχή των υποψηφίων στις Πανελλαδικές εξετάσεις έτους 2023, για εισαγωγή στα Α.Ε.Ι., στις Α.Ε.Α., στις σχολές των Α.Σ.Ε.Ι. και Α.Σ.Σ.Υ., στη Σ.Σ.Α.Σ., στις σχολές της Αστυνομικής και Πυροσβεστικής Ακαδημίας, στις Α.Ε.Ν., στις σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων και στις Α.Σ.Τ.Ε.

Δείτε στον πίνακα τις ΕΒΕ του 2023 και συγκρίνετέ τους με τους συντελεστές της ΕΒΕ του 2022. Δείτε επίσης τους συντελεστές της ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων.

ΚΑ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2023 ΣΥΝΤ ΕΒΕ 2022 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 ΣΥΝΤ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2
0127

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,9 0,9 0,9
0129

Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1 1,1 1
0225

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα)

ΕΜΠ 2 1,2 1,2

0227

Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 1,05 1,05

0353

Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα)

ΔΠΘ 2&3&4 0,8 0,8

1001

Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 2&3&4 0,8 0,8

1633

Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,8 0,8

0326

Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 3&4 1 1

1610

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4 0,8 0,8

0673

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον)

Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4 0,8 1

1241

Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1 1

1281

Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 2&31002

Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 2 0,9 0,9

1276

Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας 2&3 0,8 0,8

0614

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Αγ. Νικολάου Κρήτης

ΑΣΤΕ 1&4 0,8 0,8 0,7
0613

Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου

ΑΣΤΕ 1&4 0,8 0,8 0,7
0327

Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1

0872

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8

0872

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8

0872

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8

0869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8

0869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8

0869

Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8

0851

Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2

0851

Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) (Ειδ. Κατ. Β)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2

0851

Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2

0877

Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8

0871

Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8

0877

Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8

0877

Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8

0877

Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8

0668

Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 1 0,9 0,9

0342

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1 0,8 0,8

0231

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2 1 1 1 1
0236

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 0,8 0,7 0,7
0233

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 1 1 1 1
0779

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2 0,8 0,8 0,8 0,8
0234

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2 0,8 0,8 0,7 0,7
0232

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 1,2 1,2 0,9 0,9
0370

Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2 0,9 0,9 0,9 0,9
0870

Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8

0870

Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Πολύτεκνοι

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8

0870

Αστυφυλάκων Ειδ. Κατ. Τρίτεκνοι

Αστ. Σχολές 1&2&4 0,8 0,8

0176

Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 1&4 1,2 1,2

1609

Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 1 0,8 0,85

0678

Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3 1 1

1615

Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1,2 1,2

0282

Βιολογίας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2&3 1 1

0277

Βιολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2&3 1,2 1,2

0279

Βιολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3 1,2 1,2

0281

Βιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2&3 1 1,2

0280

Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2&3 1,2 1,2

0336

Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 2&4 1,2 1,2

0325

Βιοτεχνολογίας (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3 1,2 1,2

0284

Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 1,2 0,8

0131

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0,7
0133

Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 0,8 0,8 0,7
0135

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0,7
0137

Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 0,8 0,8 0,7
0356

Γεωγραφίας (Αθήνα)

Χαροκόπειο 2&4 0,9 0,9

0310

Γεωγραφίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 2&4 0,8 0,8

0283

Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2 0,92 0,95

0285

Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 0,8 0,82

0287

Γεωλογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 0,8 0,85

1422

Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8

1242

Γεωπονίας (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 2&3 0,8 0,8

1657

Γεωπονίας (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3 0,8 0,8

1634

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,9 0,9

0273

Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3 1,1 1,1

1511

Γεωπονίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 2&3 0,8 0,8

1280

Γεωπονίας (Μεσολόγγι)

Παν. Πάτρας 2&3
0,8

1552

Γεωπονίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3 0,8 0,8

0360

Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8

0274

Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,9 0,9

0186

Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1 0,8 0,8

1423

Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1 0,8 0,8

0674

Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 0,8 1 0,8 0,8
0212

Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων (Ορεστιάδα)

ΔΠΘ 2&3&4 0,8 0,8

1061

Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι)

Γεωπονικό Παν. 2&3 0,8 0,8

1632

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,8 0,8

0275

Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3 0,8 1

1424

Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 0,8 0,8

1627

Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0,8 0,8

0124

Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

Πάντειο 1&4 1,2 1,2

1425

Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 3 0,8 0,8

0679

Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3 0,9 0,9

0147

Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 0,9 0,9 0,8
1426

Διαιτολογίας και Διατροφολογίας (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας 3 0,85 0,85

1004

Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 4 1 1

0150

Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα)

ΟΠΑ 4 1,2 1,2

1549

Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8

0161

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 1&4 1,2 1,2 1,1
0355

Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 1&4 1,2 1,2 1
0179

Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα)

Πάντειο 1&4 1 1 1
1063

Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα)

Γεωπονικό Παν. 4 0,8 0,8

0669

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,2 1,2

1427

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 4 0,9 0,9

0352

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 1,1 1

0320

Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος)

Παν. Αιγαίου 4 0,8 0,8

1005

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 4 1,2 1,2

1514

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 0,8

1655

Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 0,9 0,9

1603

Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0,8 0,8

1605

Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 1,1 1,1

0670

Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4 1 1 1
1283

Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 0,8 0,9 0,7
1656

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 0,8 0,8

0240

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα)

ΟΠΑ 4 1,2 1,2

1607

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0,8 0,8

1544

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8

1282

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 1,1 1,02

1518

Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 4 0,9 0,9


Εικαστικών Τεχνών Ανωτ. Σχολής Καλών Τεχνών (Αθήνα)

ΑΣΚΤ
Εικαστικών Τεχνών και Επιστημών της Τέχνης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ
Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ.0154

Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,8 0,8

0174

Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 1 1,2 1,2

0507

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,8

0497

Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών

ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,8

0477

Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι)

ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,85

0776

Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι)

ΑΣΠΑΙΤΕ 2 0,85 0,85

0106

Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1 0,8 0,8

0148

Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 1 1 0,8
1551

Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 0,86 0,86 0,7
0153

Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα)

Πάντειο 1 1 1 1
0294

Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα)

Χαροκόπειο 3 1,2 1,2

1516

Επιστήμης Διατροφής και Διαιτολογίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 0,9

0324

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1

1428

Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8

1278

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο)

Παν. Πάτρας 2&3 0,82 0,82

0684

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 1,1 1,1

1452

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν. 2&3 0,8 0,8

1635

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 0,9 1

1512

Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 2&3 0,8 0,8

0200

Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2 0,8 0,8

0328

Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3 1,2 1,2

1429

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3 0,8 0,8

0372

Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος)

Παν. Αιγαίου 2&3 0,8 0,8

0288

Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 0,8 0,8

0216

Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2&4 1,2 1,2

0401

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,8 0,8 0,7
0403

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 1 0,8
0404

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0,7
0402

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8 0,7
0405

Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα)

Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 1 1 0,7
0323

Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα)

Γεωπονικό Παν. 2&3 1 1

1613

Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1,2 1,2

1653

Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 0,8 0,8

0685

Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 0,9 0,9

0134

Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8

0136

Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1&2&3&4 0,9 0,8

1286

Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1&2&3&4 1,2 1,15

0160

Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8

0162

Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 0,8 0,8

0680

Εργοθεραπείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,2 1,2

1558

Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 0,8 0,8

0675

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 0,95 1 1
1626

Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 0,8 0,8 0,7 0,7
0801

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2

0801

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα (Ειδ. Κατ. Β)

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2

0801

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2

0806

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2

0806

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2

0806

Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 1 1,2

1211

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών

Παν. Μακεδ. 2&4 1,2 1,2

1212

Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) - Πληροφοριακά Συστήματα

Παν. Μακεδ. 2&4 1,2 1,2

0246

Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2 1,2 1,2

0387

Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2 1 1

0220

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2 1 1

0223

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2 1,2 1,2

0217

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2 1,2 1,2

1660

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 0,8 0,8

0219

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 1,2 1,2

1564

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1 1,2

1522

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 2 0,85 0,85

0331

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2 1,2 1,2

0221

Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 1,2 1,2

1662

Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 0,8 0,8

0146

Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8

0362

Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο)

Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 0,8

0169

Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1 0,89 0,89

0168

Θεάτρου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8

0101

Θεολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8

0103

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 0,8 0,8

0780

Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών

ΑΠΘ 1 0,8 0,8

0384

Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα)

ΑΣΚΤ 1 0,85 0,85

0302

Ιατρικής (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 3 1,2 1,2

0295

Ιατρικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 3 1,2 1,2

0304

Ιατρικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 3 1,2 1,2

0297

Ιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 3 1,2 1,2

0301

Ιατρικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 3 1,2 1,2

0300

Ιατρικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 3 1,2 1,2

0299

Ιατρικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3 1,2 1,2

0831

Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2

0831

Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2

0831

Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2

0827

Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2

0827

Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας (Ειδ. Κατ.Β)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2

0827

Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2

0886

Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2

0886

Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών (Ειδ. Κατ. Β)

Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2

0886

Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2

0885

Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής (Ειδ. Κατ. Β)

Στρατ. Σχολές 2&4 1,2 1,2

0885

Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2&4 1,2 1,2

0885

Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2&4 1,2 1,2

0887

Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2

0887

Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών (Ειδ. Κατ. Β)

Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2

0887

Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2

0821

Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2

0821

Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2

0821

Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2

0884

Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2

0884

Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων (Ειδ. Κατ. Β)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2

0884

Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2

0826

Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2

0826

Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2

0826

Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 1,2 1,2

0183

Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0,7
0145

Ιστορίας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1 0,8 0,8

0104

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 0,85

0177

Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1 0,8 0,8

0110

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 1 1

0112

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1,2 1,2

0114

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1 0,9 0,9

1284

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1 0,8 0,8

0116

Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1 0,8 0,8

0108

Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1 0,8 0,8

0173

Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4 1 1

0182

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8 0,7
0139

Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 0,8 0,8 0,8
0163

Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 1 1

0165

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα)

Πάντειο 1 0,8 0,8

0167

Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 1 0,8 0,8

0671

Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 1 0,8 0,8

1652

Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1 1 1,1

1301

Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1 1,1 1,1

0105

Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8

0107

Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 0,8 0,8

0187

Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου 1 0,85 0,95

0159

Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα)

Πάντειο 1&4 0,8 0,8

1302

Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1&4 0,8 0,8

1006

Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ 1 1 1

0126

Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο

Πάντειο 1 0,9 0,9

0348

Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 1 0,8 0,8

0149

Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1 0,8 0,8

0307

Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 3 1,2 1,2

0308

Κτηνιατρικής (Καρδίτσα)

Παν. Θεσσαλίας 3 1,2 1,2

0841

Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2

0841

Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2

0841

Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2

1606

Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 1,1 1,1

0347

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 4 1,2 1,2

0672

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 4 1,2 1,1

1654

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4 0,8 0,8

0337

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 4 1,2 1,2

1604

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0,8 0,8

1513

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 0,8

1545

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8

1430

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 4 0,8 0,8

1244

Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα)

Παν. Ιωαννίνων 4 0,8 0,8

1245

Λογοθεραπείας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 3 1 1

1515

Λογοθεραπείας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 0,9

1274

Λογοθεραπείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3 1,05 1,15

0243

Μαθηματικών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2 1,2 1,2

0245

Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 1,2 1,2

0249

Μαθηματικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2 1,05 1,05

1555

Μαθηματικών (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 0,8 0,8

1432

Μαθηματικών (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 0,8

0247

Μαθηματικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 0,8 0,9

0252

Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 2 0,8 0,8

0248

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών

Παν. Κρήτης 2 0,8 0,8

0251

Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών

Παν. Κρήτης 2 0,8 0,8

0681

Μαιευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,1 1

1614

Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1 1

1553

Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 3 0,8 0,8

0314

Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα)

ΟΠΑ 4 1,2 1,2

0181

Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 1 0,8 0,8

0388

Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&3 0,8 0,8

0389

Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1 1

0272

Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2 0,85 0,85

0340

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2 1,2 1,2

0215

Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 1,2 1,2

0241

Μηχανικών Μεταλλείων Μεταλλουργών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2 0,8 0,8

0222

Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος)

Παν. Αιγαίου 2&4 0,8 0,8

1541

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 0,8 0,8

0242

Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2 0,8 0,8

1624

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 1 1

0224

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2&4 1,1 1,1

0230

Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2&4 1,2 1,2

1623

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0,8 0,8

0476

Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2 0,8 0,8

0344

Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 2&4 0,8 0,8

1625

Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 1,2 1,2

0390

Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 1,2 1,2

1622

Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 1 1

1542

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0,8 0,8

0238

Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος)

Παν. Αιγαίου 2&4 0,9 0,9

0391

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2 0,8 0,8

1620

Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0,8 0,8

0363

Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 0,88 0,88

0228

Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 0,8

0213

Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 1,2 1,2

0209

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2 1,2 1,2

0392

Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2 1,11 1,11

0332

Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2 1,2 1,2

1659

Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2 0,8 0,8

0211

Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 1,2 1,2

0210

Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1,2 1,2

1523

Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 2 0,85 0,85

1619

Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0,8 0,8

0880

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2&4 1 1

0880

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 2&4 1 1

0880

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2&4 1 1

0879

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 2 1 1

0879

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 1 1

0879

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 1 1

0878

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 1 1

0878

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 1 1

0878

Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 2 1 1

0864

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2&4 0,9 1

0864

Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2&4 0,9 1

0862

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα (Ειδ. Κατ.Β)

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1

0862

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1

0862

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1

0863

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2&4 0,9 1

0863

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2&4 0,9 1

0863

Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα (Ειδ. Κατ. Β)

Στρατ. Σχολές 2&4 0,9 1

0290

Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 2&3 1,2 1,2

0409

Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 1&2&3&41664

Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4 0,8 0,8

0408

Μουσικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,9 0,9 0,8 0,8
1248

Μουσικών Σπουδών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&40406

Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,9 0,8 0,8
0407

Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1&2&3&40393

Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2 0,9 0,9

0229

Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2 1,2 1,2

0811

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1,2

0811

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1,2

0811

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1,2

0816

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1,2

0816

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1,2

0816

Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 2 0,9 1,2

0157

Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 4 1,2 1,2 1,1
0180

Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος)

Παν. Αιγαίου 4 1 1

0117

Νομικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 1,2 1,2

0119

Νομικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1,2 1,2

0121

Νομικής (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1 1,2 1,2

0866

Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 1 1,2 1,2

0866

Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 1 1,2 1,2

0866

Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 1 1,2 1,2

0306

Νοσηλευτικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 3 1,2 1,2

0682

Νοσηλευτικής (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,1 1,1

1617

Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1 1

1651

Νοσηλευτικής (Ηράκλειο)

Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3 1 0,8

1618

Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1 1

1249

Νοσηλευτικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 3 0,8 0,8

1433

Νοσηλευτικής (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 3 0,8 0,8

1272

Νοσηλευτικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3 0,95 0,9

0190

Νοσηλευτικής (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 3 0,9 0,9

0385

Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1 0,8 0,8 0,8 0,8
0303

Οδοντιατρικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 3 1,2 1,2

0305

Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 3 1 1

0836

Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2

0836

Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2

0836

Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2

0144

Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα)

Χαροκόπειο 4 1,1 1,1

0312

Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα)

ΟΠΑ 4 1,2 1,2

0315

Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 4 1,2 1,2

0612

Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος)

Παν. Αιγαίου 4 0,8 0,8 0,7
0152

Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα)

Πάντειο 4 1,2 1,2

0867

Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2

0867

Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2

0867

Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 4 1,2 1,2

0309

Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 4 1,2 1,2

0350

Οικονομικών Επιστημών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 4 1 1

0311

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 4 1,2 1,2

0317

Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 4 1,2 1,2

0345

Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 4 1 1

1548

Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8

0097

Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 4 1 1

0319

Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 4 1,2 1,2

0321

Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 4 1,1 1,1

1602

Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0,8 0,8

0361

Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 4 1 1

0400

Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 4 0,8 0,8

0313

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα)

ΟΠΑ 4 1,2 1,2

1546

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 4 0,8 0,8

0322

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη)

Παν. Μακεδ. 4 1,2 1,2

0316

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 4 1,2 1,2

1601

Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 4 0,8 0,8

1007

Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,8

0128

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4 1,2 1,2

0142

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη)

ΔΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8

0164

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 0,8 0,8

0140

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1&2&3&4 0,8 0,8

0130

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1 1

0132

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1&2&3&4 1 1

0143

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος)

Παν. Αιγαίου 1&2&3&4 0,8 0,8

0334

Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 0,8 0,8

0178

Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 1 1

0156

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 1 1

0341

Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4 1 1

0166

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 0,8 0,8

0158

Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1&2&3&4 0,9 1

1517

Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο)

Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4 0,8 0,8

1453

Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος)

Ιόνιο Παν. 2&3&4 0,8 0,8

1434

Περιβάλλοντος (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 0,8 0,8

0276

Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 2&3&4 0,8 0,8

1064

Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης (Άμφισσα)

Γεωπονικό Παν. 4 0,8 0,8

0333

Πληροφορικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 2&4 1,2 1,2

0338

Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&4 1,2 1,2

1630

Πληροφορικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 1,1 1,1

1554

Πληροφορικής (Καστοριά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0,9 0,8

0366

Πληροφορικής (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 2&4 1 1

0339

Πληροφορικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 2&4 1,2 1,2

0412

Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα)

Χαροκόπειο 2&4 1,2 1,2

0330

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2&4 1,2 1,2

1250

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα)

Παν. Ιωαννίνων 2&4 0,8 0,8

0099

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 2&4 0,8 0,8

0098

Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Πελοποννήσου (Τρίπολη)

Παν. Πελ/νήσου 2&4 1 1

0369

Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 2&3&4 0,8 0,8

0373

Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή)

ΔΠΘ 1 0,8 0,8

0351

Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1 0,8 0,8

0123

Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 1,2 1,2

0411

Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος)

Παν. Πελ/νήσου 1 1 1,05

0125

Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα)

Πάντειο 1 1 1

0357

Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 0,8 0,8

0201

Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2 1,2 1,2

0394

Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2 0,93 0,93

0208

Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 2 1 1

0203

Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 0,8 0,8

0207

Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη)

ΔΠΘ 2 0,9 0,9

0205

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 1,2 1,2

1524

Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πελ/νήσου 2 0,8 0,8

1621

Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0,8 0,8

0354

Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 1&4 0,8 0,8

1435

Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών (Βόλος)

Παν. Θεσσαλίας 1&4 0,8 0,8

0413

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας

ΑΕΑ Αθήνας 1 0,8 0,8

0416

Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης

ΑΕΑ Κρήτης 1 0,8 0,8

0192

Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας

ΕΚΠΑ 1 0,8 0,9

0329

Στατιστικής (Αθήνα)

ΟΠΑ 2&4 1,2 1,2

0218

Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος)

Παν. Αιγαίου 2&4 0,8 0,8

1547

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Γρεβενά)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4 0,8 0,8

0318

Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 2&4 1,2 1,2

0676

Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 2 0,8 0,8 0,7
1436

Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 0,8

0882

Σχολη Δοκιμων Λιμενοφυλακων (Ειδ. Κατ. Α και Β)

Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 0,9 0,9

0882

Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά

Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 0,9 0,9

0881

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής (Ειδ. Κατ. Α και Β)

Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 0,9 0,9

0881

Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά

Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 0,9 0,9

0818

Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Κοιν. Κριτήρια

Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8

0818

Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι

Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8

0818

Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι

Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8

0818

Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά

Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8

0817

Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Πολύτεκνοι

Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8

0817

Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Ειδ. Κατ Τρίτεκνοι

Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8

0817

Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά

Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8

0817

Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Κοιν. Κριτήρια

Α.Ε.Ν. 2&4 0,8 0,8

0876

Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8

0876

Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Α (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8

0876

Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Β (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8

0876

Σχολή Πυροσβεστών Ειδ. Κατ. Γ (για πολίτες)

Σ.Π.Α. 1&2&3&4 0,8 0,8

1008

Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 2&4 0,85 0,85

0367

Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 0,8 0,8

1455

Τουρισμού (Κέρκυρα)

Ιόνιο Παν. 4 0,8 0,8 0,8
0375

Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 4 1,2 1,2 1,1
0188

Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 1 1

0289

Φαρμακευτικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 3 1,2 1,2

0291

Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 3 1,2 1,2

0293

Φαρμακευτικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3 1,2 1,2

0846

Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2

0846

Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2

0846

Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Γεν. Σειρά

Στρατ. Σχολές 3 1,2 1,2

0189

Φιλολογίας (Καλαμάτα)

Παν. Πελ/νήσου 1 0,8 0,9

0109

Φιλολογίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 1,1 1,2

0111

Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1,2 1,2

0113

Φιλολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1 0,9 0,9

0175

Φιλολογίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1 0,8 1

0115

Φιλολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1 0,8 0,8

0122

Φιλοσοφίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1 0,85 0,85

0120

Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1 1,2

1010

Φιλοσοφίας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 1 1 1,1

0102

Φιλοσοφίας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 1 0,8 0,8

0138

Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1 0,8 0,8

0253

Φυσικής (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2 1,2 1,2

0261

Φυσικής (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2 1,05 1,05

0255

Φυσικής (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 1,2 1,2

0259

Φυσικής (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2 1,05 1,05

1628

Φυσικής (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2 0,8 0,8

1437

Φυσικής (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 2 0,8 0,8

0257

Φυσικής (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 1 1

0683

Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 3 1,2 1,2

1616

Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 3 1,2 0,8

1438

Φυσικοθεραπείας (Λαμία)

Παν. Θεσσαλίας 3 1,2 1,2

1273

Φυσικοθεραπείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 3 1,15 1,15

1520

Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 3 1 1

0677

Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω)

Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4 1 1

0263

Χημείας (Αθήνα)

ΕΚΠΑ 2&3 1,2 1,2

0270

Χημείας (Ηράκλειο)

Παν. Κρήτης 2&3 1,2 1,2

0265

Χημείας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2&3 0,8 0,8

0269

Χημείας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 2&3 1 1

1629

Χημείας (Καβάλα)

Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3 1,2 1,2

0267

Χημείας (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2&3 0,8 0,8

0235

Χημικών Μηχανικών (Αθήνα)

ΕΜΠ 2 1,2 1,2

0237

Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 2 1,2 1,2

1563

Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 2 1,2 1,2

0239

Χημικών Μηχανικών (Πάτρα)

Παν. Πάτρας 2 1,2 1,2

0214

Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά)

Πολ. Κρήτης 2 1 1

0155

Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 2&4 1,2 1,2

1456

Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι)

Ιόνιο Παν. 1&4 0,8 0,8

1439

Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα)

Παν. Θεσσαλίας 2&4 0,8 0,8

0262

Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς)

Παν. Πειραιά 2&4 1,2 1,2

1519

Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη)

Παν. Πελ/νήσου 2&4 0,8 0,8

1011

Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας)

ΕΚΠΑ 1&2&3&4 0,8 0,8

0171

Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ

ΕΚΠΑ 1 1 1

0170

Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο

Πάντειο 1 1 1

0172

Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη)

ΑΠΘ 1 1,2 1,2

1251

Ψυχολογίας (Ιωάννινα)

Παν. Ιωαννίνων 1 1 1

0151

Ψυχολογίας (Ρέθυμνο)

Παν. Κρήτης 1 1,2 1,2

1550

Ψυχολογίας (Φλώρινα)

Παν. Δυτ. Μακεδ. 1 1 1

0875

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ Β)

Στρατ. Σχολές 1 1,2 1,2

0875

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης (Ειδ. Κατ. Α)

Στρατ. Σχολές 1 1,2 1,2

0875

Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. σειρά

Στρατ. Σχολές 1 1,2 1,2

1391

Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη)

Παν. Αιγαίου 2&3 0,8 0,8