Πληροφορίες για υποψηφίους Πυροσβεστικής και Λιμενικού

Ανακοινώσεις του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής

Δημοσιεύθηκε: 15-03-2023

Δείτε διάφορες ανακοινώσεις του Λιμενικού και της Πυροσβεστικής


Δεκτοί υποψήφιοι για το Λιμενικό

Πρόγραμμα Προκαταρκτικών Εξετάσεων για το Λιμενικό

Οδηγίες προς τους υποψηφίους για το Λιμενικό

Ενημέρωση υποψηφίων Πυροσβεστικής