Πώς θα εισάγονται οι φοιτητές στα μη κρατικά Πανεπιστήμια από το 2025

Άρθρο του Στράτου Στρατηγάκη

Δημοσιεύθηκε: 08-02-2024

Πώς θα εισάγονται οι φοιτητές στα μη κρατικά Πανεπιστήμια από το 2025

του Στράτου Στρατηγάκη

Για να εισαχθεί ένας φοιτητής στα μη κρατικά Πανεπιστήμια θα πρέπει να έχει εξεταστεί στις Πανελλαδικές Εξετάσεις και να περνά την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ) για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια.

Αυτή η  ΕΒΕ προσδιορίζεται, όπως διευκρίνισε ο Υπουργός Παιδείας, ως εξής: Το Υπουργείο βρίσκει το μέσο όρο κάθε Επιστημονικού Πεδίου, που είναι, χοντρικά, ο μέσος όρος όλων των γραπτών όλων των υποψηφίων, όλης της Ελλάδας.

Από τους 4 αυτούς μέσους όρους επιλέγεται ο μικρότερος (που συνήθως είναι του 4ου Πεδίου) και πολλαπλασιάζεται με 0,8. Στον πίνακα βλέπουμε ότι η ΕΒΕ τα τρία τελευταία χρόνια που εφαρμόστηκε αυτό το σύστημα κυμάνθηκε από 8,27 έως 8,36.

Η ελάχιστη προϋπόθεση για να εισαχθεί ένας φοιτητής στα μη κρατικά ΑΕΙ θα είναι να ξεπερνά την ΕΒΕ της χρονιάς που έδωσε εξετάσεις και όποια επιπλέον προϋπόθεση θέσει το κάθε μη κρατικό ΑΕΙ, αφού το κάθε μη κρατικό ΑΕΙ θα έχει τη δυνατότητα να ορίσει τους δικούς του όρους εισαγωγής πέραν του κριτηρίου της ΕΒΕ. Αυτό φυσικά θα συμβαίνει όταν η ζήτηση για μία σχολή υπερβαίνει την προσφορά των θέσεων.

Οι Μέσοι Όροι κάθε Πεδίου και η ΕΒΕ για τα μη κρατικά ΑΕΙ
 Πεδίο 2021 2022 2023
1ο Πεδίο 11,17 11,35 11,78
2ο Πεδίο 11,98 11,87 12,34
3ο Πεδίο 12,2 12,03 11,64
4ο Πεδίο 10,34 10,45 10,43
Ο μικρότερος μέσος όρος 10,34 10,45 10,43
Η ΕΒΕ για τα μη κρατικά Πανεπιστήμια 8,27 8,36 8,34
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης