Όλες οι αλλαγές στο Δημοκρίτειο Παν. Θράκης

Άρθρο του Στράτου Στρατηγάκη

Δημοσιεύθηκε: 20-03-2024

του Στράτου Στρατηγάκη

Οι αλλαγές που θα γίνουν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, με σκοπό την ενίσχυσή του θα γίνουν σε δύο φάσεις: Η πρώτη φάση θα ισχύσει από το 2024 (δηλαδή από τις φετινές Πανελλαδικές) και η δεύτερη φάση θα γίνει από του χρόνου, το 2025 δηλαδή. Δείτε όλες τις αλλαγές στον πίνακα που ακολουθεί.

ΔΙ.ΠΑ.Ε. Από έτος Δ.Π.Θ.
Ένταξη Τμημάτων του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στο Δημοκρίτειο Πανεπιστημίο Θράκης -μετονομασία Τμημάτων,  Ίδρυση - Μετονομασία Σχολών και συγχώνευση Τμημάτων στο  Δ.Π.Θ.
Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας  με έδρα τη Δράμα Από το 2024 εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), που εδρεύει στην Ορεστιάδα, χωρίς μεταβολή της έδρας του.
Από το 2025 μετονομάζεται σε Τμήμα Αμπελουργίας και Οινολογίας.
Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος  με έδρα τη Δράμα Από το 2024 εντάσσεται στη Σχολή Επιστημών Γεωπονίας και Δασολογίας του Δ.Π.Θ., χωρίς μεταβολή της έδρας του
Από το 2025 μετονομάζεται σε Τμήμα Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ανθεκτικότητας.
Η Σχολή Θετικών Επιστημών του ΔΙ.ΠΑ.Ε. καταργείται.
Τα  παρακάτω Τμήματα:
Από το 2024 Ιδρύεται Σχολή Θετικών Επιστημών με έδρα την Καβάλα.
Στη Σχολή Θετικών Επιστημών της εντάσσονται τα  παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Πληροφορικής, α) Τμήμα Πληροφορικής,
β) Τμήμα Χημείας, β) Τμήμα Χημείας,
γ) Τμήμα Φυσικής. γ) Τμήμα Φυσικής.
Τα  παρακάτω Τμήματα: Από το 2024 Ιδρύεται Σχολή Διοικητικής Επιστήμης και Λογιστικής με έδρα την Καβάλα.
Στη Σχολή εντάσσονται τα  παρακάτω Τμήματα:
α) Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας α) Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας
β) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής. β) Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής.
- Από το  2024 Ιδρύεται Τμήμα Νοσηλευτικής στη Σχολή Επιστημών Υγείας, με έδρα την Αλεξανδρούπολη.
Το Παράρτημα του Τμήματος Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας διατηρεί τη λειτουργία του στο Διδυμότειχο  έως τη λήξη του ακαδημαϊκού έτους 2024-2025. Από το 2025 εντάσσεται στο Τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του Δ.Π.Θ. στην Αλεξανδρούπολη.
  Από το 2024 Η Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) μετονομάζεται σε Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας
  Από το 2024 Ιδρύεται στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής, Αθλητισμού και Εργοθεραπείας του Δ.Π.Θ. Τμήμα Εργοθεραπείας, με έδρα την Κομοτηνή.
  Από το 2024 Ιδρύεται στη Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών, με έδρα την Κομοτηνή.
Η Σχολή Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών μετονομάζεται σε Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών και καθίσταται Μονοτμηματική Σχολή.
Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών συγχωνεύονται τα ακόλουθα τμήματα, της Σχολής Κλασσικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δ.Π.Θ.:
α) Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών,
β) Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας,
γ) Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας.

Στο Τμήμα Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.) υλοποιούνται τα εξής προγράμματα πρώτου κύκλου σπουδών:
α) Φιλολογίας, Ιστορίας και Ανθρωπολογίας,
β) Ψηφιακών Εφαρμογών στις Τέχνες και στον Πολιτισμό.
Το Τμήμα απονέμει τα αντίστοιχα πτυχία ανάλογα με το πρόγραμμα πρώτου κύκλου σπουδών. Η εισαγωγή νέων φοιτητών πραγματοποιείται σε επίπεδο Σχολής.

Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές, των εντασσόμενων Τμημάτων και του Παραρτήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), δηλαδή όσοι κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος δεν έχουν ολοκληρώσει τις υποχρεώσεις που απαιτούνται από το πρόγραμμα σπουδών για τη λήψη πτυχίου, εντάσσονται αυτοδίκαια και ολοκληρώνουν τις σπουδές τους στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (Δ.Π.Θ.).