Αιτήσεις για 9 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 63 Μεταπτυχιακά του ΕΑΠ

Ανακοίνωση του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)

Δημοσιεύθηκε: 24-04-2024

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, προσφέρει 9 Προπτυχιακά, 1 Ειδικό Πρόγραμμα και 63 Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025. Η υποβολή των αιτήσεων θα γίνει αποκλειστικά μέσω του διαδικτύου ως εξής:

– από την 22η Απριλίου 2024 και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας έως την 14η Ιουνίου 2024 και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας

– από την 22η Απριλίου 2024 και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας έως τη 10η Ιανουαρίου 2025  και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας για τα ΠΜΣ  «Αθλητικές Σπουδές: Κοινωνιολογία, Ιστορία, Ανθρωπολογία» (ΑΣΚ) και «Σύγχρονες Δημοσιογραφικές Σπουδές» (ΣΔΣ). Η έναρξη σπουδών στα ΠΜΣ ΑΣΚ και ΣΔΣ θα γίνει τον Μάρτιο του 2025.

Το σύστημα υποβολής αιτήσεων θα παραμείνει ανοικτό μέχρι να συμπληρωθεί ο αριθμός των 500 αιτήσεων για το ΕΑΓ και των 260 αιτήσεων για το ΕΑΨ και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 14ης Ιουνίου 2024 και ώρα 11.59 προ μεσημβρίας. Στα υπόλοιπα Προγράμματα Σπουδών οι αιτήσεις που θα υποβληθούν πέραν του αριθμού των προσφερόμενων θέσεων χαρακτηρίζονται ως επιλαχούσες.

Για την εισαγωγή των φοιτητών/τριών θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας βασιζόμενη στον χρόνο υποβολής της αίτησης. Μετά τον έλεγχο των αιτήσεων θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των εισαχθέντων/εισών και των απορριφθέντων/εισών ανά  Πρόγραμμα. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για τα Προγράμματα Σπουδών πλην των ΑΣΚ και ΣΔΣ θα γίνει την 10η Ιουλίου 2024, ενώ για τα Προγράμματα Σπουδών ΑΣΚ και ΣΔΣ θα γίνει την 31η Ιανουαρίου 2025.

1. Για να δείτε την πρόσκληση πατήστε εδώ

2. Για να ενημερωθείτε για τα δικαιολογητικά εγγραφής πατήστε εδώ

3. Για να ενημερωθείτε για τους τρόπους καταβολής της οικονομικής συμμετοχής πατήστε εδώ

4. Για να υποβάλετε αίτηση πατήστε εδώ