Οι συντελεστές βαρύτητας και ο συντελεστής ΕΒΕ της Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο

Υπουργικές Αποφάσεις

Δημοσιεύθηκε: 26-04-2024

Το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε Υπουργικές Αποφάσεις με τις οποίες καθορίζονται για το Τμήμα Ψυχολογίας στο Διδυμότειχο, το μόνο νέο Τμήμα στο Μηχανογραφικό του 2024:

ο Συντελεστής για τον υπολογισμό της ΕΒΕ, που ορίστηκε στη μεγαλύτερη δυνατή τιμή του, το 1,2 και

οι συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό των μορίων των υποψηφίων. Οι συντελεστές βαρύτητας είναι 25% για κάθε μάθημα. Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει βαρύτητα σε κανένα μάθημα.

Η Υπουργική Απόφαση για τον συντελεστή της ΕΒΕ.

Η Υπουργική Απόφαση για τους συντελεστές βαρύτητας.