Απόφαση για την ένταξη Σχολών σε Επιστημονικά Πεδία

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 13-05-2024

Αλλαγές στις ονομασίες Τμημάτων

Μία Υπουργική απόφαση "σκούπα" τακτοποιεί τους πίνακες με τις σχολές στα 4 Επιστημονικά Πεδία. Πρόκειται για πράγματα που είναι ήδη γνωστά, απλά έπρεπε να διορθωθεί η Υπουργική απόφαση που όριζε τις σχολές κάθε Επιστημονικού Πεδίου. Με αυτή την απόφαση τα Τμήματα που από το Διεθνές Πανεπιστήμιο μεταφέρθηκαν στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης το αναφέρουν και στον πίνακα με την κατανομή των σχολών στα Πεδία.

Το Τμήμα Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία αλλάζει έδρα και από το Ίλιον μεταφέρεται στο Αιγάλεω και το Τμήμα Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας μεταφέρεται από το Αιγάλεω στην Αθήνα.

Αντίστοιχες αλλαγές γίνονται και στην απόφαση που περιέχει τις σχολές των υποψηφίων με σοβαρές παθήσεις, την κατηγορία 5%, όπως συνηθίζεται να λέγεται.

Τροποποίηση συντελεστών βαρύτητας Τμήματος για υποψηφίους από τα ΕΠΑΛ

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στην Πρέβεζα αλλάζει τους συντελεστές βαρύτητας. Οι προηγούμενοι συντελεστές ήταν 25% και για τα 4 μαθήματα. Τους νέους συντελεστές βλέπετε στον πίνακα.

ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 1244 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
1.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
2.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
3.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ
4.ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (Άλγεβρα) ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ Μάθημα Ειδικότητας 1 Μάθημα Ειδικότητας 2
30% 20% 30% 20%

Η απόφαση με τις αλλαγές.