Ικανοί και μη Ικανοί υποψήφιοι για την Πυροσβεστική

Ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Δημοσιεύθηκε: 30-05-2024

Κύρωση και κοινοποίηση πινάκων ΙΚΑΝΩΝ και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025

Κοινοποιούνται οι κυρωμένοι πίνακες ΙΚΑΝΩΝ και ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ υποψηφίων για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας το ακαδημαϊκό έτος 2024 - 2025.

Δείτε την κύρωση εδώ.

Δείτε τον κυρωμένο πίνακα ΙΚΑΝΩΝ ιδιωτών υποψηφίων εδώ.

Δείτε τον κυρωμένο πίνακα ΜΗ ΙΚΑΝΩΝ ιδιωτών υποψηφίων εδώ