Κανένα όριο ύψους στην Πυροσβεστική

Αιτήσεις από 23/3 έως 9/4 ηλεκτρονικά.

Δημοσιεύθηκε: 22-03-2022

Αίρονται όλοι οι περιορισμοί ύψους για την εισαγωγή υποψηφίων στην Πυροσβεστική Ακαδημία. Στην σχετική προκήρυξη δεν αναφέρεται τίποτα για το ύψος, κάτι που επιβεβαιώσαμε και με επικοινωνία με την Πυροσβεστική Ακαδημία.

Το μόνο νέο στην προκήρυξη είναι το νέο άθλημα που εισάγεται από φέτος:

"Μεταφορά ανά χέρι αλτήρα με λαβή βάρους είκοσι πέντε (25) κιλών έκαστος, σε απόσταση εκατό (100) μέτρων χωρίς διακοπή των κινήσεων και χωρίς επαφή των αλτήρων με το έδαφος σε χρόνο 50 ́ ́(μία προσπάθεια)."

Επισημαίνεται, στην προκήρυξη, ότι οι υποψήφιοι που έχουν ολοκληρώσει τις ΠΚΕ σε Στρατιωτικές, Αστυνομικές ή Λιμενικές Αρχές οφείλουν να προσκομίσουν - υποβάλλουν τη σχετική βεβαίωση ικανότητας,ώστε να εξετασθούν ΜΟΝΟ στο άθλημα που δεν αποτελεί αντικείμενο των προκαταρκτικών εξετάσεων των ανωτέρω αρχών (μεταφορά αλτήρων).

Αιτήσεις από 23/3 έως 9/4 ηλεκτρονικά.

Η Προκήρυξη

Το Δελτίο Υγειονομικής Εξέτασης