Αλλαγές στα αγωνίσματα αρρένων για τα ΤΕΦΑΑ

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 07-08-2023

Από το 2024 ο δρόμος των αρρένων από 400μ. γίνεται 200μ.

Η Υπουργική Απόφαση

Τα νέα όρια είναι τα εξής:

ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΑΡΡΕΝΩΝ

ΒΑΘΜΟΙ ΔΡΟΜΟΣ 200μ. ΑΛΜΑ ΣΕ ΜΗΚΟΣ ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ βάρος σφαίρας 6κ. 50μ. Ελεύθερο
20 μέχρι 25" 6.20μ. και άνω 14μ. και άνω Μέχρι 29"
19 25"01 - 25"50 6.19μ.-6.05μ. 13.99μ.-13.60μ. 29"01 - 30"00
18 25"51 - 26"00 6.04μ.-5.90μ. 13.59μ.-13.20μ. 30"01 -31"00
17 26"01 - 26"50 5.89μ.-5.75μ. 13.19μ.-12.80μ. 31"01 -32"00
16 26"51 - 27"00 5.74μ.-5.60μ. 12.79μ.-12.40μ. 32"01 - 33"00
15 27"01 - 27"50 5.59μ.-5.45μ. 12.39μ.-12.00μ. 33"01 - 34"00
14 27"51 - 28"00 5.44μ.-5.30μ. 11.99μ.-11.60μ. 34"01 - 35"00
13 28"01 - 28"50 5.29μ.-5.15μ. 11.59μ.-11.20μ. 35"01 - 36"00
12 28"51 - 29"00 5.14μ.-5.00μ. 11.19μ.-10.80μ. 36"01 - 37"00
11 29"01 - 29"50 4.99μ.-4.85μ. 10.79μ.-10.40μ. 37"01 - 38"00
10 29"51 - 30"00 4.84μ.-4.70μ. 10.39μ. - 10.00μ. 38"01 - 39"00
9 30"01 - 30"50 4.69μ.-4.55μ. 9.99μ.-9.60μ. 39"01 -40"00
8 30"51 -31"00 4.54μ.-4.40μ. 9.59μ.-9.20μ. 40"01 -41"00
7 31"01 -31"50 4.39μ.-4.25μ. 9.19μ.-8.80μ. 41"01 -42"00
6 31"51 -32"00 4.24μ.-4.10μ. 8.79μ.-8.40μ. 42"01 -43"00
5 32"01 - 32"50 4.09μ.-3.95μ. 8.39μ.-8.00μ. 43"01 -44"00
4 32"51 - 33"00 3.94μ.-3.80μ. 7.99μ.-7.60μ. 44"01 -45"00
3 33"01 - 33"50 3.79μ.-3.65μ. 7.59μ.-7.20μ. 45"01 -46"00
2 33"51 - 34"00 3.64μ.-3.50μ. 7.19μ-6.80μ. 46"01-47"00
1 34"01 - 34"50 3.49μ.-3.35μ. 6.79-6.40μ. 47"01 -48"00
0 34"51 και άνω 3.34μ. και κάτω 6.39μ. και κάτω 48"01 και άνω