Πόση σημασία να δώσω στους συντελεστές βαρύτητας για τα μόρια των Πανελλαδικών;

Άρθρο - Ανάλυση του Στράτου Στρατηγάκη

Δημοσιεύθηκε: 13-10-2023

του Στράτου Στρατηγάκη

Ο τρόπος υπολογισμού των μορίων για τις Πανελλαδικές άλλαξε από το 2022· ο νέος τρόπος υπολογισμού των μορίων έγινε εξαιρετικά πολύπλοκος. Κάθε Τμήμα ορίζει τον συντελεστή βαρύτητας για κάθε μάθημα του κάθε επιστημονικού Πεδίου που ανήκει. Ο συντελεστής αυτός είναι μεταξύ 20% και 40% και οι 4 συντελεστές πρέπει να έχουν άθροισμα 100%. Οι διαφορετικοί συντελεστές έχουν ως αποτέλεσμα κάθε υποψήφιος να έχει διαφορετικά μόρια για κάθε Τμήμα, κάτι που κάνει το σύστημα εξαιρετικά πολύπλοκο. 5.858 συντελεστές χρειάζονται για να υπολογιστούν τα μόρια των υποψηφίων από το Γενικό Λύκειο και το ΕΠΑΛ το 2024. Είναι αδύνατο να υπολογίσει τα μόριά του ένας υποψήφιος χωρίς ειδική εφαρμογή. Και πάλι, όμως, θα έχει στην οθόνη του ή στο χαρτί ένα πίνακα που θα περιέχει από 144 έως 247 γραμμές (ανάλογα με το Πεδίο του υποψηφίου) για να δει τα μόριά του σε όλα τα Τμήματα του Πεδίου του για το Γενικό Λύκειο και ένα πίνακα με 54 έως 127 γραμμές για το ΕΠΑΛ, ανάλογα πάλι με τον τομέα του.

Όταν δει ένα τέτοιο πίνακα με τα μόριά του ο υποψήφιος ή τα πιθανά μόριά του αν κάνει δοκιμές θα βραχυκυκλώσει και δεν θα ξέρει τι να κάνει. Δεν θα ξέρει αν πρέπει να προσαρμόσει το διάβασμά του σύμφωνα με κάποιο… κρυμμένο μυστικό. Δεν θα ξέρει αν πρέπει να κάνει τις επιλογές των σχολών σύμφωνα με τα μεγαλύτερα μόρια που συγκεντρώνει ή όχι. Δεν θα ξέρει, τελικά, σε τι χρησιμεύουν όλα αυτά.

Τα πράγματα είναι πιο απλά από ότι φαίνονται. Τα μαθήματα που έχουν μεγαλύτερη βαρύτητα από τα υπόλοιπα έχουν, τελικά, μικρότερη βαρύτητα (στις περισσότερες περιπτώσεις) από όση είχαν μέχρι το 2022. Μέχρι τότε υπήρχαν δύο βασικά μαθήματα. Το πρώτο είχε συντελεστή βαρύτητας 33% και το δεύτερο 27%. Τα υπόλοιπα μαθήματα είχαν συντελεστή βαρύτητας 20%.

Τα μαθήματα που έχουν συντελεστή βαρύτητας μεγαλύτερο του 30% είναι πολύ λιγότερα πια και, μάλιστα, υπάρχουν πολλά τμήματα που έχουν επιλέξει συντελεστή βαρύτητας και για τα 4 μαθήματα το 25%. Συνεπώς αυτά τα τμήματα δεν έχουν κανένα συντελεστή βαρύτητας και αντιμετωπίζουν όλα τα μαθήματα ισότιμα. Πρόκειται για μεγάλο αριθμό Τμημάτων, περίπου ένα στα τέσσερα. Μεταξύ αυτών πολλές από τις δημοφιλέστερες σχολές: Ιατρικές (πλην Πάτρας) και Νομικές (πλην Θεσσαλονίκης).

Στον πίνακα βλέπουμε τον αριθμό των Τμημάτων που δηλώνονται από κάθε Πεδίο. Ο πραγματικός αριθμός των Τμημάτων είναι 454, αλλά στον πίνακα βγαίνουν 722 για το Γενικό Λύκειο. Αυτό συμβαίνει διότι υπάρχουν Τμήματα όπως τα Παιδαγωγικά, που δηλώνονται και από τα 4 Πεδία, οπότε μετρούνται 4 φορές. Στην επόμενη στήλη βλέπουμε τον αριθμό των συντελεστών βαρύτητας που χρειάζονται για τον υπολογισμός των μορίων κάθε Πεδίου. Στην επόμενη τον αριθμό των Τμημάτων που δεν έχουν συντελεστή βαρύτητας (δηλαδή έχουν και τους τέσσερις συντελεστές 25%) και στην τελευταία το ποσοστό τους σε σχέση με τον αριθμό των Τμημάτων που δηλώνονται από το Πεδίο.

Συντελεστές βαρύτητας για τις Πανελλαδικές 2024
Αριθμός Τμημάτων που δηλώνονται από το Πεδίο ή Τομέα Αριθμός Συντελεστών Βαρύτητας των Σχολών του Πεδίου Αριθμός Τμημάτων χωρίς συντελεστή βαρύτητας Ποσοστό Τμημάτων που δεν έχει συντελεστή βαρύτητας
Γενικό Λύκειο
1ο Πεδίο Ανθρωπιστικές Επιστήμες 144 576 34 23,61%
2ο Πεδίο Θετικές Επιστήμες 247 988 59 23,89%
3ο Πεδίο Επιστήμες Υγείας 149 596 46 30,87%
4ο Πεδίο Επιστήμες Οικονομίας και Πληροφορικής 182 728 48 26,37%
Σύνολο Γενικού Λυκείου 722 2888 187 25,90%
ΕΠΑΛ
Γεωπονίας, Τροφίμων και Περιβάλλοντος 77 308 13 16,88%
Διοίκησης και Οικονομίας 127 508 38 29,92%
Δομικών Έργων, Δομημένου Περιβάλλοντος και Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού 73 292 20 27,40%
Εφαρμοσμένων Τεχνών 54 216 13 24,07%
Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής και Αυτοματισμού 86 344 21 24,42%
Μηχανολογίας 71 284 18 25,35%
Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων 61 244 20 32,79%
Πληροφορικής 80 320 24 30,00%
Υγείας - Πρόνοιας - Ευεξίας 98 392 24 24,49%
Σύνολο ΕΠΑΛ 727 2908 191 26,27%
Ειδικά Μαθήματα
1ο Ειδικό Μάθημα 46
2ο Ειδικό Μάθημα 16
Γενικό Σύνολο 1449 5858 378 26,09%
Σύνολο Τμημάτων στα ΑΕΙ 454
Μελέτη: Στράτος Στρατηγάκης

Η μείωση της βαρύτητας των… συντελεστών βαρύτητας, σε σχέση με το προηγούμενο πλαίσιο και η ύπαρξη πολλών Τμημάτων χωρίς συντελεστή βαρύτητας μας δείχνει τι πρέπει να κάνουμε. Πρέπει, πολύ απλά, να μη λάβουμε καθόλου υπόψη μας τα διαφορετικά μόρια που προκύπτουν από όλους αυτούς τους συντελεστές, τόσο στο διάβασμά μας, όσο και στη συμπλήρωση του Μηχανογραφικού. Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας το μέσο όρο των βαθμών μας. Προσθέτουμε και διαιρούμε διά τέσσερα, έτσι απλά. Αν έχουμε, για παράδειγμα, μέσο όρο 16,5 τότε έχουμε από 16.000 μόρια μέχρι 17.000 (εξαρτάται από την απόκλιση που έχουν μεταξύ τους οι βαθμοί μας) και στα τμήματα χωρίς συντελεστή βαρύτητας 16.500 μόρια. Ας μείνουμε σ’ αυτό για τα περισσότερα Τμήματα. Για τα Τμήματα που αποτελούν τις πρώτες μας επιλογές μπορούμε να δούμε τα μόριά μας ακριβώς, όταν ανακοινωθούν οι βαθμοί, από την εφαρμογή υπολογισμού μορίων του Οδηγού Σταδιοδρομίας. Μέχρι τότε δεν κάνουμε υπολογισμούς του στυλ αν γράψω τόσο στο τάδε μάθημα είναι καλύτερα από το να γράψω τόσο στο άλλο μάθημα. Προσπαθούμε να προετοιμαστούμε για να γράψουμε όσο καλύτερα μπορούμε σε όλα τα μαθήματα, με σκοπό να πιάσουμε το στόχο μας. Το σωστό είναι να ασχοληθούμε με το ποιος είναι πραγματικά ο στόχος μας και γιατί είναι αυτός ο στόχος μας και όχι με τα μόρια που συγκεντρώνουμε.