Το ύψος για τις γυναίκες στην Αστυνομία στο 1,63μ

Τροπολογία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη

Δημοσιεύθηκε: 12-12-2021

Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη κατέθεσε τροπολογία στο Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών με τίτλο Προστασία του Εθελοντισμού, ενίσχυση της δράσης της Κοινωνίας των Πολιτών κτλ.

Στην τροπολογία αναφέρεται: "τα προσόντα των υποψηφίων και  οι Προκαταρκτικές Εξετάσεις στις οποίες υποβάλλονται είναι κοινές και για τα δύο φύλα με εξαίρεση το ελάχιστο απαιτούμενο ανάστημα, το οποίο είναι τουλάχιστον ένα μέτρο και εβδομήντα εκατοστά (1,70μ) για τους άνδρες και ένα μέτρο και εξήντα τρία εκατοστά (1,63μ) για τις γυναίκες."

Αυτό γίνεται μετά την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ) που έκρινε παράνομη την εξίσωση του ύψους σε άνδρες και γυναίκες στο 1,7, λόγω βιολογικών διαφορών που δίνουν διαφορετικό μέσο όρο ύψους στις γυναίκες από τους άνδρες.

Μπορούμε να υποθέσουμε ότι κάτι ανάλογο θα συμβεί και με την Πυροσβεστική και το Λιμενικό.

Η τροπολογία