Τα 18 Τμήματα Μηχανικών που αναγνωρίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους (update)

Άρθρο - Ανάλυση του Στράτου Στρατηγάκη

Δημοσιεύθηκε: 01-07-2024

του Στράτου Στρατηγάκη

Τα 18 Τμήματα Μηχανικών που αναγνωρίστηκαν τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων τους

Τα Τμήματα Μηχανικών που έχουν κριθεί αντίστοιχα με τα Τμήματα των Πολυτεχνικών Σχολών, αλλά δεν έχει ακόμη δημοσιευτεί η απαραίτητη Υπουργική Απόφαση μπορείτε να δείτε στον πίνακα.

Αυτό σημαίνει ότι, όταν υπογραφούν και δημοσιευτούν οι Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις (ΚΥΑ) οι απόφοιτοί τους θα έχουν τα ίδια επαγγελματικά δικαιώματα με τους αποφοίτους των άλλων Πολυτεχνικών Σχολών. Θα μπορούν, δηλαδή, να εγγραφούν στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΤΕΕ), ως πλήρη μέλη και να υπογράφουν μελέτες, όπως και οι συνάδελφοί τους των Πολυτεχνικών Σχολών.

Οι απόφοιτοι των υπολοίπων Τμημάτων Μηχανικών αυτών των τριών Πανεπιστημίων και του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας δεν έχουν ακόμη τα επαγγελματικά δικαιώματα των Μηχανικών. Θα κριθούν από την αρμόδια επιτροπή στο μέλλον.

Από τη στιγμή που ξεκίνησε η διαδικασία αντιστοίχισης των σχολών των Μηχανικών με τις Πολυτεχνικές, είναι λογικό ότι θα ολοκληρωθεί, όσο και αν αργήσει. Φυσικά επειδή ζούμε στην Ελλάδα δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι αν δεν δούμε τα ΦΕΚ με τις υπουργικές αποφάσεις. Να θυμάστε ότι, αν δεν δούμε δημοσιευμένες στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης τις Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για όλα τα παραπάνω δεν ισχύει τίποτα.

Το ερώτημα, λοιπόν, μετά τους Πολιτικούς Μηχανικούς στο Μετσόβιο να δηλώσω τους Πολιτικούς Μηχανικούς στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής ή τους Πολιτικούς Μηχανικούς της Πάτρας, έχει νέα δεδομένα και πιθανόν νέες απαντήσεις.

Οι νέες απαντήσεις θα φέρουν αναταράξεις στις βάσεις, με σημαντική άνοδο στα 10 Τμήματα που αποκτούν τα επαγγελματικά δικαιώματα, αλλά και τα υπόλοιπα, τώρα που δρομολογήθηκε η λύση.

Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο (ΕΛΜΕΠΑ)
1 1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο)
2 1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά)
3 1659 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο)
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής
4 0393 Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω)
5 0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω)
6 0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω)
7 0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω)
8 0391 Μηχανικών Τοπογραφίας και Γεωπληροφορικής (Αιγάλεω)
9 0394 Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω)
10 0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) (αντιστοιχίζεται με Μηχανικούς Παραγωγής και Διοίκησης)
11 0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) (χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα διότι δεν υπάρχει σχετική ειδικότητα στο ΤΕΕ)
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
12 1523 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα)
13 1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα)
Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας
14 1619 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες)
15 1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη)
16 1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη)
17 1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών (Σέρρες)
18 1625 Μηχανικών Πληροφορικής και Ηλεκτρονικών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη)