Αλλαγές στους Συντελεστές Βαρύτητας 5 Τμημάτων

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 01-09-2023

Αλλαγές στους συντελεστές βαρύτητας για τον υπολογισμό μορίων ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας. Οι αλλαγές θα ισχύσουν από τις Πανελλαδικές Εξετάσεις του 2024.

Η Απόφαση

1ο Πεδίο 2ο  Πεδίο 3ο Πεδίο 4ο Πεδίο
ΚΑ ΟΝΟΜΑ ΣΧΟΛΗΣ Γλ Αρ Ιστ Λατ Γλ Φ Χ Μ Γλ Φ Χ Βιο Γλ Μ Π Ο
0108 ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 25% 25% 25% 25%
1244 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 20% 30% 20% 30%
0113 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 25% 29% 21% 25%
0122 ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 35% 25% 20% 20%
0400 ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) 20% 20% 30% 30%