Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την Πυροσβεστική. Ποιοι γίνονται δεκτοί

Ανακοίνωση της Πυροσβεστικής

Δημοσιεύθηκε: 12-04-2024

Κοινοποίηση πινάκων & πρόγραμμα ΠΚΕ υποψηφίων που πληρούν και αυτών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

Κοινοποιούνται οι πίνακες και το πρόγραμμα ΠΚΕ των υποψηφίων που πληρούν και αυτών που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ (ΠΚΕ)

Κοινοποίηση πινάκων υποψηφίων που πληρούν και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις για να υποβληθούν σε Προκαταρκτικές Εξετάσεις για την εισαγωγή στις Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΚΕ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΔΙΩΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΛΗΡΟΥΝ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΠΚΕ