Οι ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 4ου Πεδίου

του Στράτου Στρατηγάκη

Δημοσιεύθηκε: 08-07-2023

του Στράτου Στρατηγάκη

Στον Πίνακα βλέπουμε το συντελεστή της ΕΒΕ και την ΕΒΕ όλων των Τμημάτων του 4ου Πεδίου και τους συντελεστές και τις ΕΒΕ των ειδικών μαθημάτων. Ο υποψήφιος για να μπορεί να δηλώσει το Τμήμα στο Μηχανογραφικό του πρέπει να έχει μέσο όρο στα 4 μαθήματα που εξετάστηκε στις Πανελλαδικές μεγαλύτερο ή ίσο από την ΕΒΕ του Τμήματος. Σε περίπτωση που το Τμήμα απαιτεί εξέταση σε ειδικό μάθημα πρέπει επιπλέον να έχει γράψει στο κάθε ένα ειδικό μάθημα βαθμό μεγαλύτερο ή ίσο της ΕΒΕ του μαθήματος.

ΚΑ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΙΔ ΜΑ ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΒΕ ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 1 ΣΥΝ ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ 2 ΕΒΕ ΕΙΔ ΜΑ
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0,8 8,34
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4   0,8 8,34
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4   1 10,43
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   0,8 8,34
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   0,8 8,34
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,43
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 8,75 0,7 9,33
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 0,8 8,75 0,7 9,33
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,34
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,34
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,34
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,34
0870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 0,8 8,34
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4   1,2 12,52
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,52
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   0,9 9,39
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,34
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 0,8 9,1 0,8 11,55 0,8 11,28
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   0,8 8,34
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,34
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0,8 8,34
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4   1,2 12,52
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4   1 10,43
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1,2 12,52
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,34
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 1,2 13,13 1,1 14,66
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 1,2 13,13 1 13,33
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 1 10,94 1 13,33
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4   0,8 8,34
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4   1,2 12,52
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4   0,9 9,39
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4   1,1 11,47
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   0,8 8,34
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4   1,2 12,52
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 8,34
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0,9 9,39
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   0,8 8,34
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   1,1 11,47
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 ΓΛΩ 1 10,94 1 12,7
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 ΓΛΩ 0,8 8,75 0,7 8,89
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0,8 8,34
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1,2 12,52
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 8,34
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,34
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4   1,1 11,47
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4   0,9 9,39
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,34
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 0,86 9,41 0,7 9,45
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4   1,2 12,52
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,22 0,7 6,53
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,22 0,8 7,46
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,22 0,7 6,53
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 0,8 8,22 0,7 6,53
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 1 10,28 0,7 6,53
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,34
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   0,9 9,39
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   1,2 12,52
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,34
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,34
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 1 11,37 1 14,36 1 14,05
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 Ε+Γ 0,8 9,1 0,7 10,05 0,7 9,83
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 12,52
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4   1,2 12,52
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0,8 8,34
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,34
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,52
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1,2 12,52
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,52
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1 10,43
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   1 10,43
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4   0,8 8,34
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4   0,8 8,34
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   1,1 11,47
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1,2 12,52
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4   1,2 12,52
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   0,8 8,34
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   1,2 12,52
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 8,34
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 8,34
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,34
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4   0,8 8,34
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 4   0,8 8,34
0314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1,2 12,52
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1 10,43
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,34
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1 10,43
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4   1,1 11,47
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4   1,2 12,52
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,34
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1,2 12,52
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   1,2 12,52
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1 10,43
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,34
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4   0,9 9,39
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 1 10,43
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 0,9 9,39
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 0,9 9,39
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   0,8 8,34
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 0,9 10,16 0,8 9,06 0,8 10,61
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 0,8 9,03 0,8 9,06 0,8 10,61
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ
0157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 1,2 13,13 1,1 13,95
0180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   1 10,43
0144 Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο 4   1,1 11,47
0312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1,2 12,52
0315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   1,2 12,52
0612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 ΑΓΓ 0,8 8,75 0,7 8,89
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 4   1,2 12,52
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 Π 1,2 12,52
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4   1,2 12,52
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4   1 10,43
0311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4   1,2 12,52
0317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   1,2 12,52
0345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 4   1 10,43
1548 Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,34
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4   1 10,43
0319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4   1,2 12,52
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4   1,1 11,47
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 8,34
0361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4   1 10,43
0400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 4   0,8 8,34
0313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 4   1,2 12,52
1546 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   0,8 8,34
0322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   1,2 12,52
0316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   1,2 12,52
1601 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   0,8 8,34
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   1,2 12,52
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,34
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,34
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   0,8 8,34
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,43
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   1 10,43
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   0,8 8,34
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   0,8 8,34
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   1 10,43
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   1 10,43
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   1 10,43
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   0,8 8,34
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   0,9 9,39
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   0,8 8,34
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 2&3&4   0,8 8,34
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,34
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3&4   0,8 8,34
1064 Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα) Γεωπονικό Παν. 4   0,8 8,34
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   1,2 12,52
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4   1,2 12,52
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   1,1 11,47
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,9 9,39
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4   1 10,43
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,52
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   1,2 12,52
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4   1,2 12,52
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&4   0,8 8,34
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 8,34
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   1 10,43
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   0,8 8,34
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4   0,8 8,34
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4   0,8 8,34
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   1,2 12,52
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   0,8 8,34
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   0,8 8,34
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,52
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,39
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 0,9 9,39
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,34
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 2&4 Π 0,8 8,34
0876 Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 0,8 8,34
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4   0,85 8,87
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   0,8 8,34
1455 Τουρισμού (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 4 ΑΓΓ 0,8 8,75 0,8 10,16
0375 Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 1,2 13,13 1,1 13,97
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   1 10,43
0155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,52
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4   0,8 8,34
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4   0,8 8,34
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   1,2 12,52
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   0,8 8,34
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   0,8 8,34