Αλλαγές στον τρόπο εξέτασης μαθημάτων στο Λύκειο

Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε: 07-09-2022

Αλλαγές στον τρόπο εξέτασης των μαθημάτων της Α και Β  Λυκείου που εξετάζονται με την Τράπεζα Θεμάτων.

Η Απόφαση