Ο Αριθμός εισακτέων 2023 και των τελευταίων 4 ετών

Απόφαση του Υπουργείου Παιδείας

Δημοσιεύθηκε: 12-04-2023

Ανακοινώθηκε ο αριθμός των εισακτέων για το 2023. Ο αριθμός των εισακτέων είναι ίδιος με πέρυσι. Καμία αλλαγή. Στον πίνακα μπορείτε να δείτε τον αριθμό των εισακτέων σε κάθε τμήμα των τελευταίων 5 ετών.

ΚΑ

ΟΝΟΜΑ

ΙΔΡΥΜΑ ΕΠ ΕΜ 2023 2022 2021 2020 2019 2018
0127 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΑΓΓ 225 225 225 223 223 223
0129 Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΑΓΓ 170 170 170 170 170 170
0225 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών - Μηχανικών Γεωπληροφορικής (Αθήνα) ΕΜΠ 2   80 80 124 124 124 124
0227 Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   90 90 124 124 124 124
0353 Αγροτικής Ανάπτυξης (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   200 200 350 272 272 236
1001 Αγροτικής Ανάπτυξης, Αγροδιατροφής και Διαχείρισης Φυσικών Πόρων  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&3&4   80 80 80 230 230
1633 Αγροτικής Βιοτεχνολογίας και Οινολογίας (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   200 200 230 230 230 124
0326 Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 3&4   70 70 76 134 134 124
1610 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1&2&3&4   140 140 140 105 105 100
0673 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ίλιον) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&3&4   140 140 140 124 124 119
1241 Αγωγής και Φροντίδας στην Πρώιμη Παιδική Ηλικία (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   170 170 170 135 135 120
1288 Αειφορικής Γεωργίας (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3   120
1002 Αεροδιαστημικής Επιστήμης και Τεχνολογίας  (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2   70 70 100 135 135 135
1276 Αλιείας και Υδατοκαλλιεργειών (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3   100 100 190 190 190 169
0614 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Αγ. Νικολάου Κρήτης ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 122 122 122 122 122 101
0613 Ανώτερη Σχολή Τουριστικής Εκπαίδευσης  Ρόδου ΑΣΤΕ 1&4 ΓΛΩ 122 122 122 122 122 101
0327 Αξιοποίησης Φυσικών Πόρων και Γεωργικής Μηχανικής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   90 90 146 146 146 135
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 27 47 40 40
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 100 117 40 70 40 40
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 45 46 26 25 26
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 25 25 20 30 30 30
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας Γεν. Σειρά (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 5 5 5 5
0668 Αρχειονομίας Βιβλιοθηκονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1   100 100 124 124 124 124
0342 Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας και Μουσειολογίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1   80 80 125 125 125 125
0231 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2 Ε+Γ 98 98 101 101 101 101
0236 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2 Ε+Γ 122 122 122 122 122 122
0233 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2 Ε+Γ 108 108 111 111 111 111
0779 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2 Ε+Γ 55 55 53 53 53 53
0234 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2 Ε+Γ 117 117 117 117 117 117
0232 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2 Ε+Γ 111 111 111 111 111 111
0370 Αρχιτεκτόνων Μηχανικών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2 Ε+Γ 125 125 122 122 122 122
0870 Αστυφυλάκων Γεν. Σειρά Αστ. Σχολές 1&2&4 Π 850 730 310 730 310 250
0176 Βαλκανικών Σλαβ. και Ανατολικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4   191 191 197 197 197 191
1609 Βιβλιοθηκονομίας, Αρχειονομίας και Συστημάτων Πληροφόρησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 1   120 120 160 160 160 146
0678 Βιοϊατρικών Επιστημών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   360 360 360 360 360 400
1615 Βιοϊατρικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   220 220 220 220 220
0282 Βιολογίας  (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   140 140 134 134 134 130
0277 Βιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   105 105 108 108 108 104
0279 Βιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   115 115 118 118 118 114
0281 Βιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   157 157 157 157 157 152
0280 Βιολογικών Εφαρμογών και Τεχνολογιών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   131 131 131 131 131 127
0336 Βιομηχανικής Διοίκησης και Τεχνολογίας (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   210 210 165 165 165 143
0325 Βιοτεχνολογίας (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   134 134 134 134 134 124
0284 Βιοχημείας και Βιοτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   128 128 128 128 128 118
0131 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΑΛ 120 120 138 138 138 138
0133 Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΑΛ 80 80 117 117 117 117
0135 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΕΡ 130 130 148 148 148 148
0137 Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΕΡ 110 110 138 138 138 138
0356 Γεωγραφίας (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   75 75 77 77 77 74
0310 Γεωγραφίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&4   150 150 219 219 219 212
0283 Γεωλογίας  και Γεωπεριβάλλοντος (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   90 90 133 133 133 129
0285 Γεωλογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   100 100 122 122 122 118
0287 Γεωλογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   80 80 192 192 192 186
1422 Γεωπονίας - Αγροτεχνολογίας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   100 100 170 170 170
1242 Γεωπονίας (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   150 150 215 215 215 203
1657 Γεωπονίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&3   120 120 205 205 205 191
0273 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   220 220 247 292 292 270
1634 Γεωπονίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   200 200 300 300 300 281
1511 Γεωπονίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3   130 130 230 230 230 214
1289 Γεωπονίας (Μεσολόγγι) Παν. Πάτρας 2&3   150 90 250 210 210
1552 Γεωπονίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&3   200 200 350 305 305 281
0360 Γεωπονίας, Ιχθυολογίας και Υδάτινου Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   120 120 195 195 195 180
0274 Γεωπονίας, Φυτικής Παραγωγής και Αγροτικού Περιβάλλοντος (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2&3   150 150 171 171 171 158
0186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνιων Χωρών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   120 120 159 159 159 159
1423 Γλωσσικών και Διπολιτισμικών Σπουδών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1   100 100 100 100 100
0674 Γραφιστικής και Οπτικής Επικοινωνίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 120 120 215 215 215 204
0212 Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων  (Ορεστιάδα) ΔΠΘ 2&3&4   180 180 235 195 195 180
1061 Δασολογίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρπενήσι) Γεωπονικό Παν. 2&3   120 120 190 190 190 180
1632 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Δράμα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   150 150 185 185 185 163
0275 Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   60 60 100 140 140 129
1424 Δασολογίας, Επιστημών Ξύλου και Σχεδιασμού (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   230 230 230 230 230 90
1627 Δημιουργικού Σχεδιασμού & Ένδυσης (Κιλκίς) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   150 150 165 165 165 145
0124 Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) Πάντειο 1&4   318 318 328 328 328 318
1425 Δημόσιας και Ενιαίας Υγείας (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3   110 110 120 120 120
0679 Δημόσιας και Κοινοτικής Υγείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   200 200 209 209 209 190
0147 Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΓΛΩ 133 133 133 133 133 133
1426 Διαιτολογίας  και Διατροφολογίας (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 3   120 120 120 120 120 105
1004 Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 4   160 160 230 300 300
0150 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Αθήνα) ΟΠΑ 4   134 134 138 148 148 143
1549 Διεθνών και Ευρωπ. Οικονομικών Σπουδών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   320 320 350 320 320
0161 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 151 151 156 176 176 170
0355 Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 1&4 ΓΛΩ 154 154 159 159 159 159
0179 Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών (Αθήνα) Πάντειο 1&4 ΓΛΩ 165 165 170 170 170 170
1063 Διοίκησης Γεωργικών Επιχειρήσεων και Συστημάτων Εφοδιασμού (Θήβα) Γεωπονικό Παν. 4   120 120 270 270 270 250
0669 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4   350 350 403 403 403 350
1427 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4   330 330 350 350 350 170
0352 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4   329 329 329 329 329 286
0320 Διοίκησης Επιχειρήσεων (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   250 250 390 390 390 339
1005 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4   90 90 100 100 100
1514 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4   250 250 390 390 390
1655 Διοίκησης Επιχειρήσεων και Τουρισμού (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   200 200 300 300 300 158
1603 Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας (Κατερίνη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   180 180 180 180 180 175
1605 Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   320 320 320 320 320
0670 Διοίκησης Τουρισμού (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4 ΓΛΩ 332 332 332 332 332 288
1283 Διοίκησης Τουρισμού (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4 ΓΛΩ 200 200 170 170 170
1656 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αγ. Νικόλαος) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   130 130 230 230 230
0240 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   165 165 170 178 178 154
1607 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   150 150 335 335 335
1544 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   220 220 400 400 400
1282 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4   220 220 290 290 290
1518 Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4   150 150 150 150 150
0154 Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   119 119 130 130 130 125
0174 Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1   171 171 176 176 176 170
0507 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   50 50 120 120 120 100
0497 Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Εκπαιδευτικών Ηλεκτρονικών Μηχναικών -Εκπαιδευτικών Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΑΣΠΑΙΤΕ 2   50 50 120 120 120 100
0477 Εκπαιδευτικών Μηχανολόγων Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   50 50 120 120 120 100
0776 Εκπαιδευτικών Πολιτικών Μηχανικών (Μαρούσι) ΑΣΠΑΙΤΕ 2   80 80 120 120 120 100
0106 Ελληνικής Φιλολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   217 217 217 217 217 217
0148 Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΓΛΩ 148 148 148 148 148 143
1551 Επικοινωνίας και Ψηφιακών Μέσων (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&4 ΓΛΩ 180 180 220 220 220 208
0153 Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού (Αθήνα) Πάντειο 1 ΓΛΩ 159 159 164 164 164 159
0294 Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής (Αθήνα) Χαροκόπειο 3   68 68 70 80 80 74
1516 Επιστήμης Διατροφής και  Διαιτολογίας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3   130 130 150 150 150
0324 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   80 80 134 134 134 124
1428 Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής  (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   150 150 130 130 130
1278 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αγρίνιο) Παν. Πάτρας 2&3   120 120 280 180 180
0684 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   100 100 100 120 120 111
1452 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 2&3   150 150 250 250 250 225
1635 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   125 125 125 135 135 124
1512 Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 2&3   160 160 160 160 160 146
0200 Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2   60 60 131 131 131 127
0328 Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής του Ανθρώπου (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   124 124 124 134 134 124
1429 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 2&3   100 100 150 150 150 152
0372 Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής (Λήμνος) Παν. Αιγαίου 2&3   150 150 200 150 150 138
0288 Επιστήμης των Υλικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   70 70 146 146 146 141
0216 Επιστήμης Υπολογιστών (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&4   183 183 183 183 183 169
0401 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 ΑΓΩ 139 139 149 163 163 148
0403 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 140 140 150 163 163 148
0404 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 410 410 400 373 373 339
0402 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Σέρρες) ΑΠΘ 1&2&3&4 ΑΓΩ 140 140 140 140 140 127
0405 Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Τρίκαλα) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4 ΑΓΩ 187 187 187 187 187 170
0323 Επιστήμης Φυτικής Παραγωγής (Αθήνα) Γεωπονικό Παν. 2&3   207 207 207 207 207 191
1613 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   115 115 115 115 115 105
1653 Επιστημών Διατροφής και Διαιτολογίας (Σητεία) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   150 150 150 150 150 135
0685 Επιστημών Οίνου Αμπέλου και Ποτών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   80 80 134 134 134 124
0134 Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   150 150 161 161 161 154
0136 Επιστημων της Εκπαίδευσης & της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   170 170 177 177 177 170
1286 Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής  Εργασίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1&2&3&4   250 250 250 250 250 191
0160 Επιστημών της Εκπαίδευσης στην Προσχολική Ηλικία (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   238 238 238 210 210 201
0162 Επιστημών της Προσχολικής Αγωγής και του Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   320 320 320 288 288 276
0680 Εργοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   125 125 125 125 125 113
1558 Εργοθεραπείας (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   100 100 100 100 100
0675 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Αθήνα) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4 Ε+Γ 117 117 117 117 117 113
1626 Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4 Ε+Γ 117 117 103 103 103 100
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 215 247 113 113 136
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 38 61 29 29 34
1211 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Επιστήμη και Τεχνολογία Υπολογιστών Παν. Μακεδ. 2&4   135 135 135 135 135 225
1212 Εφαρμοσμένης Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) -  Πληροφοριακά Συστήματα Παν. Μακεδ. 2&4   135 135 135 135 135 225
0246 Εφαρμοσμένων Μαθηματικών και Φυσικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   155 155 160 170 170 170
0387 Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   180 180 305 305 305 300
0220 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   197 197 197 197 197 197
0223 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   270 270 253 253 253 253
0217 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   259 259 259 259 259 259
1660 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   260 260 260 260 260 203
0219 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   197 197 197 197 197 197
1564 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   180 180 152 152 152 152
1522 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2   240 240 240 240 240
0331 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   215 215 203 203 203 203
0221 Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τεχνολογίας Υπολογιστών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   309 309 309 309 309 309
1662 Ηλεκτρονικών Μηχανικών (Χανιά) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   186 186 186 186 186 180
0146 Θεατρικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   107 107 107 107 107 101
0362 Θεατρικών Σπουδών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1   140 140 167 167 167 159
0169 Θεατρικών Σπουδών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1   100 100 123 123 123 117
0168 Θεάτρου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   78 78 78 78 78 74
0101 Θεολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   200 200 239 239 239 239
0103 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   150 150 212 212 212 212
0780 Θεολογίας (Θεσσαλονίκη)-Μουσουλμανικών Σπουδών ΑΠΘ 1   50 50 103 53 53 53
0384 Θεωρίας και Ιστορίας της Τέχνης (Αθήνα) ΑΣΚΤ 1   85 85 85 85 85 85
0302 Ιατρικής  (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 3   135 135 135 135 135 135
0295 Ιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   165 165 165 165 165 165
0304 Ιατρικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 3   110 110 110 110 110 110
0297 Ιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   155 155 155 155 155 155
0301 Ιατρικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   130 130 130 130 130 130
0300 Ιατρικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3   90 90 90 90 90 90
0299 Ιατρικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   160 160 160 160 160 160
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 55 52 30 28 33
0827 Ικάρων (ΣΙ)  Ελεγκτές Αεράμυνας Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 12 45 7 7
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 Π 11
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 12
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 Π 12
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 76 65 43 43 42
0884 Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 12
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 35 40 16 16 22
0183 Ισπανικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΙΣΠ 85 85 85 85 85 85
0145 Ιστορίας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1   110 110 191 191 191 191
0104 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Διαχείρισης Πολιτισμικών Αγαθών (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1   110 110 159 159 159 159
0177 Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1   111 111 111 111 111 111
0110 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   212 212 212 212 212 212
0112 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   160 160 160 170 170 170
0114 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   220 220 307 307 307 307
1284 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1   120 120 200 170 170
0116 Ιστορίας και Αρχαιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   150 150 186 186 186 186
0108 Ιστορίας και Εθνολογίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   180 180 212 212 212 212
0173 Ιστορίας και Φιλοσοφίας της Επιστήμης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   127 127 127 127 127 127
0182 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1 ΙΤΑ 60 60 85 85 85 85
0139 Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1 ΙΤΑ 70 70 95 95 95 95
0163 Κινηματογράφου (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   90 90 90 90 90 85
0165 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας (Αθήνα) Πάντειο 1   107 107 110 143 143 138
0167 Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1   160 160 280 230 230 223
0671 Κοινωνικής Εργασίας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1   123 123 123 123 123 119
1652 Κοινωνικής Εργασίας (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 1   155 155 155 155 155 140
1301 Κοινωνικής Εργασίας (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   120 120 120 120 120 254
0105 Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   200 200 265 265 265 265
0107 Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   150 150 191 191 191 191
0187 Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1   130 130 153 153 153 148
0159 Κοινωνικής Πολιτικής (Αθήνα) Πάντειο 1&4   159 159 164 164 164 159
1302 Κοινωνικής Πολιτικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1&4   130 130 130 130 130
1006 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1   100 100 100 100 100
0126 Κοινωνιολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 1   159 159 164 181 181 175
0348 Κοινωνιολογίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1   250 250 235 235 235 228
0149 Κοινωνιολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   197 197 197 197 197 191
0307 Κτηνιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   100 100 100 90 90 90
0308 Κτηνιατρικής (Καρδίτσα) Παν. Θεσσαλίας 3   90 90 90 90 90 90
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 6 6 3 2 2
1606 Λογιστικής και Πληροφοριακών Συστημάτων (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   170 170 170 195 195 170
0347 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αθήνα) ΟΠΑ 4   204 204 210 244 244 212
0672 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 4   180 180 221 221 221 192
1654 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 4   200 200 240 240 240 210
0337 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   320 320 310 305 305 265
1604 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   250 250 350 350 350 310
1513 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 4   190 190 210 210 210 180
1545 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   300 300 470 400 400 400
1430 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 4   200 200 235 235 235 210
1244 Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής (Πρέβεζα) Παν. Ιωαννίνων 4   200 200 265 265 265 230
1245 Λογοθεραπείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   145 145 145 145 145 130
1515 Λογοθεραπείας (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 3   110 110 110 110 110 100
1274 Λογοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   100 100 110 110 110 95
0243 Μαθηματικών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   200 200 200 247 247 239
0245 Μαθηματικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   125 125 146 176 176 170
0249 Μαθηματικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   250 250 273 273 273 265
1555 Μαθηματικών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   100 100 150 100 100
1432 Μαθηματικών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2   60 60 100 110 110
0247 Μαθηματικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   247 247 333 333 333 323
0252 Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2   150 150 309 262 262 254
0248 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Εφαρμοσμένων Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2   50 50 164 164 164 159
0251 Μαθηματικών και Εφαρμοσμένων Μαθηματικών (Ηράκλειο) - Μαθηματικών Παν. Κρήτης 2   50 50 176 176 176 170
0681 Μαιευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   118 118 118 118 118 107
1614 Μαιευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   115 115 115 115 115 103
1553 Μαιευτικής (Πτολεμαΐδα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 3   180 180 160 160 160 145
0314 Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας (Αθήνα) ΟΠΑ 4   184 184 190 202 202 175
0181 Μεσογειακών Σπουδών (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1   150 150 175 175 175 169
0241 Μεταλλειολόγων  Μεταλλουργών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   103 103 106 106 106 106
0388 Μηχανικών Βιοϊατρικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&3   117 117 117 117 117 113
0389 Μηχανικών Βιομηχανικής Σχεδίασης και Παραγωγής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   300 300 300 361 361 350
0272 Μηχανικών Επιστήμης Υλικών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   110 110 141 141 141 141
0340 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   225 225 225 225 225 225
0215 Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   214 214 214 214 214 214
0222 Μηχανικών Οικονομίας και Διοίκησης (Χίος) Παν. Αιγαίου 2&4   150 150 133 133 133 133
1541 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   100 100 200 200 200
0242 Μηχανικών Ορυκτών Πόρων (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   80 80 127 127 127 127
1624 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   140 140 220 220 220
0224 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Ξάνθη) ΔΠΘ 2&4   138 138 138 138 138 138
0230 Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2&4   150 150 180 180 180 180
1623 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   110 110 124 124 124
0476 Μηχανικών Περιβάλλοντος (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   133 133 133 133 133 133
0344 Μηχανικών Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   248 248 248 248 248 248
1625 Μηχανικών Πληροφορικής και  Ηλεκτρονικών Συστημάτων  (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   200 200 200 200 200
0390 Μηχανικών Πληροφορικής και Υπολογιστών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2&4   263 263 263 263 263 255
1622 Μηχανικών Πληροφορικής, Υπολογιστών και  Τηλεπικοινωνιών  (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   160 160 160 151 151 146
1542 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   200 200 200 200 200
0238 Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων (Σύρος) Παν. Αιγαίου 2&4   133 133 133 133 133 133
0391 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής  (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   106 106 106 106 106 102
1620 Μηχανικών Τοπογραφίας & Γεωπληροφορικής (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   60 60 128 128 128 124
0363 Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   95 95 109 109 109 109
0228 Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   60 60 101 101 101 101
0213 Μηχανολόγων και Αερoναυπηγών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   159 159 159 159 159 159
0209 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   129 129 133 133 133 133
0392 Μηχανολόγων Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   140 140 169 169 169 164
0332 Μηχανολόγων Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   122 122 122 122 122 122
1659 Μηχανολόγων Μηχανικών (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2   120 120 140 140 140 130
0211 Μηχανολόγων Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   107 107 111 111 111 111
0210 Μηχανολόγων Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   220 220 159 159 159 159
1523 Μηχανολόγων Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2   155 155 155 155 155 150
1619 Μηχανολόγων Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   129 129 129 129 129 125
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 32 35 32 34 33
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατέυθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 38 31 30 27 36
0878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 130 124 115 116 111
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 186 124 75 75 75
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 235 198 146 151 151
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2&4 Π 95 67 49 50 50
0290 Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 2&3   137 137 137 137 137 133
0409 Μουσικής Επιστήμης και Τέχνης (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 1&2&3&4 Μ+Μ 87 87 90 90 90 85
1664 Μουσικής Τεχνολογίας και Ακουστικής (Ρέθυμνο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 2&4   100 100 160 160 160 150
0408 Μουσικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4 Α+Ε 78 78 78 78 78 74
1248 Μουσικών Σπουδών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4 Μ+Μ 150 150 150 150 150
0406 Μουσικών Σπουδών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4 Α+Ε 68 68 68 68 68 64
0407 Μουσικών Σπουδών (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4 Μ+Μ 112 112 112 112 112 106
0393 Ναυπηγών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   103 103 106 106 106 102
0229 Ναυπηγών Μηχανολόγων Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   98 98 101 101 101 101
0811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 45 40 23 23 23
0816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 2 Π 25 20 11 11 11
0157 Ναυτιλιακών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 244 244 252 252 252 219
0180 Ναυτιλίας και Επιχειρηματικών Υπηρεσιών (Χίος) Παν. Αιγαίου 4   234 234 234 234 234 203
0117 Νομικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   400 400 400 435 435 435
0119 Νομικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   370 370 370 371 371 371
0121 Νομικής (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   506 506 506 477 477 477
0866 Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 1 Π 23 24 14 14 14
0306 Νοσηλευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   159 159 159 159 126 114
0682 Νοσηλευτικής (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   221 221 221 221 184 167
1617 Νοσηλευτικής (Διδυμότειχο) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   128 128 128 128 255 230
1651 Νοσηλευτικής (Ηράκλειο) Ελληνικό Μεσογειακό Παν. 3   180 180 166 166 155 140
1618 Νοσηλευτικής (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   127 127 127 127 115 103
1249 Νοσηλευτικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 3   200 200 200 227 220 200
1433 Νοσηλευτικής (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 3   174 174 164 164 160 145
1272 Νοσηλευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   209 209 209 209 200 180
0190 Νοσηλευτικής (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 3   180 180 204 177 163 148
0385 Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης & Διερμηνείας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1 100 100 127 127 127 127
0303 Οδοντιατρικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   100 100 100 93 93 93
0305 Οδοντιατρικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   76 76 76 83 83 83
0836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 6 4 2 3 3
0144 Οικονομίας και Βιώσιμης Ανάπτυξης (Αθήνα) Χαροκόπειο 4   89 89 92 92 92 80
0312 Οικονομικής Επιστήμης (Αθήνα) ΟΠΑ 4   243 243 250 250 250 217
0315 Οικονομικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   319 319 329 329 329 286
0612 Οικονομικής και Διοίκησης Τουρισμού (Χίος) Παν. Αιγαίου 4 ΑΓΓ 110 110 91 91 91 79
0152 Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης (Αθήνα) Πάντειο 4   236 236 244 244 244 212
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 4 Π 33 34 19 20 13
0309 Οικονομικών Επιστημών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 4   366 366 366 366 366 318
0350 Οικονομικών Επιστημών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 4   250 250 250 250 250 217
0311 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 4   390 390 390 390 390 339
0317 Οικονομικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   299 299 299 299 299 260
0345 Οικονομικών Επιστημών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 4   281 281 281 281 281 244
1548 Οικονομικών Επιστημών (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   160 160 115 115 115
0097 Οικονομικών Επιστημών (Κομοτηνή) ΔΠΘ 4   329 329 329 329 329 286
0319 Οικονομικών Επιστημών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 4   305 305 305 305 305 265
0321 Οικονομικών Επιστημών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 4   250 250 318 318 318 276
1602 Οικονομικών Επιστημών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   280 280 280 280 280
0361 Οικονομικών Επιστημών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 4   200 200 366 366 366 318
0400 Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 4   120 120 165 165 165 143
0313 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Αθήνα) ΟΠΑ 4   252 252 260 299 299 260
1546 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 4   320 320 452 300 300 310
0322 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Θεσσαλονίκη) Παν. Μακεδ. 4   243 243 250 299 299 260
0316 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4   291 291 300 354 354 307
1601 Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 4   250 250 280 280 280 250
1007 Παιδαγωγικό Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΕΚΠΑ 1   150 150 150 150 150
0128 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   180 180 200 221 221 212
0142 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Αλεξανδρούπολη) ΔΠΘ 1&2&3&4   240 240 240 221 221 212
0164 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   152 152 157 177 177 170
0140 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1&2&3&4   180 180 200 232 232 223
0130 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   227 227 232 232 232 223
0132 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   183 183 188 188 188 180
0143 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Ρόδος) Παν. Αιγαίου 1&2&3&4   340 340 340 309 309 297
0334 Παιδαγωγικό Δημοτικής Εκπαίδευσης (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   200 200 200 177 177 170
0178 Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   127 127 127 127 127 122
0156 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1&2&3&4   276 276 276 276 276 265
0341 Παιδαγωγικό Νηπιαγωγών (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1&2&3&4   220 220 220 188 188 180
0166 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&2&3&4   150 150 154 154 154 148
0158 Παιδαγωγικό Προσχολικής Εκπαίδευσης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1&2&3&4   188 188 188 188 188 180
1517 Παραστατικών και Ψηφιακών Τεχνών (Ναύπλιο) Παν. Πελ/νήσου 1&2&3&4   140 140 140 140 140
1453 Περιβάλλοντος (Ζάκυνθος) Ιόνιο Παν. 2&3&4   150 150 180 230 230 125
1434 Περιβάλλοντος (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   100 100 138 160 160
0276 Περιβάλλοντος (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3&4   150 150 170 98 98 90
1064 Περιφερειακής και Οικονομικής Ανάπτυξης  (Άμφισσα) Γεωπονικό Παν. 4   100 100 220 220 220
0333 Πληροφορικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   225 225 225 225 225 208
0338 Πληροφορικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&4   146 146 146 146 146 135
1630 Πληροφορικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&4   240 240 240 240 240 225
1554 Πληροφορικής (Καστοριά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   250 250 250 225 225 208
0366 Πληροφορικής (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 2&4   250 250 250 237 237 219
0339 Πληροφορικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   195 195 195 195 195 180
0412 Πληροφορικής και Τηλεματικής (Αθήνα) Χαροκόπειο 2&4   110 110 110 123 123 113
0330 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&4   214 214 214 214 214 214
1250 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Άρτα) Παν. Ιωαννίνων 2&4   265 265 265 265 265 248
0099 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&4   300 300 300 280 280 259
0098 Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Τρίπολη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   243 243 243 243 243 225
0369 Πληροφορικής με Εφαρμογές στην Βιοϊατρική (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2&3&4   207 207 207 207 207 191
0373 Πολιτικής Επιστήμης (Κομοτηνή) ΔΠΘ 1   180 180 180 180 180 159
0351 Πολιτικής Επιστήμης (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   252 252 252 252 252 244
0123 Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   233 233 233 233 233 226
0411 Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων (Κόρινθος) Παν. Πελ/νήσου 1   137 137 137 137 137 133
0125 Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας (Αθήνα) Πάντειο 1   148 148 153 153 153 148
0357 Πολιτικών Επιστημών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   143 143 143 143 143 138
0201 Πολιτικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   129 129 133 133 133 133
0394 Πολιτικών Μηχανικών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2   160 160 228 228 228 221
0208 Πολιτικών Μηχανικών (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 2   111 111 111 111 111 111
0203 Πολιτικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   144 144 148 148 148 148
0207 Πολιτικών Μηχανικών (Ξάνθη) ΔΠΘ 2   180 180 223 223 223 223
0205 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   170 170 189 189 189 189
1524 Πολιτικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πελ/νήσου 2   145 145 145 145 145 140
1621 Πολιτικών Μηχανικών (Σέρρες) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   90 90 114 114 114 110
0354 Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 1&4   170 170 153 153 153 148
1435 Πολιτισμού και Δημιουργικών Μέσων και Βιομηχανιών  (Βόλος) Παν. Θεσσαλίας 1&4   100 100 100 100 100
0413 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Αθήνας ΑΕΑ Αθήνας 1   40 40 40 40 40 40
0416 Πρόγραμμα Ιερατικών Σπουδών Ηρακλείου Κρήτης ΑΕΑ Κρήτης 1   40 40 60 60 60 60
0192 Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας και Σλαβικών Σπουδών  (Αθήνα) - Ρωσικής Γλώσσας και Φιλολογίας ΕΚΠΑ 1   85 85 85 85 85 85
0329 Στατιστικής (Αθήνα) ΟΠΑ 2&4   120 120 120 141 141 122
0218 Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών (Σάμος) Παν. Αιγαίου 2&4   200 200 300 220 220 191
1547 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης  (Γρεβενά) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2&4   300 300 329 300 300
0318 Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   175 175 180 268 268 233
0676 Συντήρησης Αρχαιοτήτων και Έργων Τέχνης (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 2 Ε 70 70 83 83 83 79
1436 Συστημάτων Ενέργειας (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2   80 80 160 160 160
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Γεν. Σειρά Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 60 100 86 100 100
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Γεν. Σειρά Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 Π 24 27 27 27 30
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 2&4 Π 738 651 585 466 487 485
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Γεν. Σειρά Α.Ε.Ν. 2&4 Π 741 798 830 528 670 634
0876 Σχολή Πυροσβεστών Γεν. Σειρά (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 Π 170 170 170 103 103 103
1008 Τεχνολογιών Ψηφιακής Βιομηχανίας (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 2&4   230 230 230 230 230
0367 Τεχνών Ήχου και Εικόνας (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 1&2&3&4   107 107 107 107 107 101
1455 Τουρισμού (Κέρκυρα) Ιόνιο Παν. 4 ΑΓΓ 130 130 130 130 130
0375 Τουριστικών Σπουδών (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 4 ΑΓΓ 90 90 91 91 91 79
0188 Τουρκικών Σπουδών και Σύγχρονων Ασιατικών Σπουδών (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   90 90 124 124 124 124
0289 Φαρμακευτικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 3   114 114 114 114 114 114
0291 Φαρμακευτικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 3   90 90 90 90 90 90
0293 Φαρμακευτικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   162 162 162 162 162 162
0846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη  Γεν. Σειρά Στρατ. Σχολές 3 Π 5 6 4 2 2
0189 Φιλολογίας  (Καλαμάτα) Παν. Πελ/νήσου 1   150 150 201 201 201 201
0109 Φιλολογίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   310 310 329 329 329 329
0111 Φιλολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   195 195 224 244 244 244
0113 Φιλολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   244 244 244 244 244 244
0175 Φιλολογίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1   160 160 191 191 191 191
0115 Φιλολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   200 200 191 191 191 191
0122 Φιλοσοφίας  (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   240 240 250 250 250 315
0120 Φιλοσοφίας - Παιδαγωγικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   150 150 174 194 194 186
1010 Φιλοσοφίας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 1   126 126 150 150 150
0102 Φιλοσοφίας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 1   170 170 180 180 180 180
0138 Φιλοσοφικών και Κοινωνικών Σπουδών (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   130 130 208 208 208 201
0253 Φυσικής (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2   185 185 185 205 205 199
0261 Φυσικής (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2   130 130 176 176 176 170
0255 Φυσικής (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   160 160 189 189 189 183
0259 Φυσικής (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2   235 235 235 235 235 228
1628 Φυσικής (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2   100 100 220 200 200
1437 Φυσικής (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 2   100 100 110 110 110
0257 Φυσικής (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   212 212 212 212 212 205
0683 Φυσικοθεραπείας (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 3   125 125 125 131 131 119
1616 Φυσικοθεραπείας (Θεσσαλονίκη) Διεθνές Παν. Ελλάδας 3   130 130 130 135 135 124
1438 Φυσικοθεραπείας (Λαμία) Παν. Θεσσαλίας 3   130 130 160 160 160 146
1273 Φυσικοθεραπείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 3   170 170 170 170 170 152
1520 Φυσικοθεραπείας (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 3   141 141 141 130 130
0677 Φωτογραφίας και Οπτικοακουστικών Τεχνών (Αιγάλεω) Παν. Δυτ. Αττικής 1&2&4   113 113 113 113 113 107
0263 Χημείας (Αθήνα) ΕΚΠΑ 2&3   105 105 105 105 105 101
0270 Χημείας (Ηράκλειο) Παν. Κρήτης 2&3   143 143 143 143 143 138
0265 Χημείας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2&3   186 186 186 186 186 180
0269 Χημείας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 2&3   221 221 221 221 221 214
1629 Χημείας (Καβάλα) Διεθνές Παν. Ελλάδας 2&3   200 200 200 200 200
0267 Χημείας (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2&3   189 189 189 189 189 183
0235 Χημικών Μηχανικών (Αθήνα) ΕΜΠ 2   125 125 129 129 129 129
0237 Χημικών Μηχανικών (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 2   103 103 107 107 107 107
1563 Χημικών Μηχανικών (Κοζάνη) Παν. Δυτ. Μακεδ. 2   150 150 100 100 100
0239 Χημικών Μηχανικών (Πάτρα) Παν. Πάτρας 2   152 152 152 152 152 152
0214 Χημικών Μηχανικών και Μηχανικών Περιβάλλοντος (Χανιά) Πολ. Κρήτης 2   133 133 133 133 133 133
0155 Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   190 190 196 196 196 170
1456 Ψηφιακών Μέσων και Επικοινωνίας (Αργοστόλι) Ιόνιο Παν. 1&4   260 260 260 260 260 248
1439 Ψηφιακών Συστημάτων (Λάρισα) Παν. Θεσσαλίας 2&4   280 280 280 280 280
0262 Ψηφιακών Συστημάτων (Πειραιάς) Παν. Πειραιά 2&4   194 194 201 201 201 186
1519 Ψηφιακών Συστημάτων (Σπάρτη) Παν. Πελ/νήσου 2&4   200 200 200 200 200
1011 Ψηφιακών Τεχνών και Κινηματογράφου (Ψαχνά Ευβοίας) ΕΚΠΑ 1&2&3&4   100 100 100 230 230
0171 Ψυχολογίας (Αθήνα) - ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ 1   169 169 169 169 169 169
0170 Ψυχολογίας (Αθήνα) - Πάντειο Πάντειο 1   141 141 146 146 146 146
0172 Ψυχολογίας (Θεσσαλονίκη) ΑΠΘ 1   180 180 180 180 180 180
1251 Ψυχολογίας (Ιωάννινα) Παν. Ιωαννίνων 1   105 105 100 100 100
0151 Ψυχολογίας (Ρέθυμνο) Παν. Κρήτης 1   191 191 191 191 191 191
1550 Ψυχολογίας (Φλώρινα) Παν. Δυτ. Μακεδ. 1   150 150 150 150 150
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Γεν. σειρά Στρατ. Σχολές 1 Π 5 5 4 2 2
1391 Ωκεανογραφίας και Θαλασσίων Βιοεπιστημών (Μυτιλήνη) Παν. Αιγαίου 2&3   130 130 128 128 128 118