Ο αριθμός των εισακτέων στις σχολές ενστόλων πενταετίας

Άρθρο - Ανάλυση του Στράτου Στρατηγάκη

Δημοσιεύθηκε: 21-05-2023

του Στράτου Στρατηγάκη

Στον πίνακα που ακολουθεί μπορείτε να δείτε τον αριθμό των εισακτέων στις σχολές ενστόλων την τελευταία πενταετία. Να σημειώσουμε ότι από το 2021, όταν καθιερώθηκε η Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής ο αριθμός των εισακτέων δεν ταυτίζεται με τον αριθμό των φοιτητών που τελικά εισάγονται. Στη Σχολή Ευελπίδων και το 2021 και το 2022 έμειναν περισσότερες από 100 κενές θέσεις στην κατηγορία Όπλα. Αυτό ανάγκασε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας να μειώσει το συντελεστή της ΕΒΕ, ώστε να καλυφθούν όλες οι θέσεις. Κενές θέσεις υπήρξαν και στο Πολεμικό Ναυτικό, λίγες όμως. Στο Εμπορικό Ναυτικό οι κενές θέσεις ήταν εκατοντάδες.

Στον πίνακα θα δείτε ότι υπάρχει πολύ μεγάλη αυξομείωση στις θέσεις που προκηρύσσει κάθε σχολή. Αυτό γίνεται διότι οι θέσεις προκηρύσσονται σύμφωνα με τις ανάγκες σε προσωπικό που έχει κάθε σχολή. Βλέπουμε, έτσι σχολές με αριθμό εισακτέων από 40 μία χρονιά σε 117 μια άλλη χρονιά. Από 7 μέχρι 45 θέσεις στην ίδια σχολή, ανάλογα με τη χρονιά. Είναι προφανές, λοιπόν, ότι δεν μπορούμε να στηριχθούμε στις βάσεις των προηγούμενων ετών για την εισαγωγή σ’ αυτές τις σχολές, διότι οι βάσεις επηρεάζονται άμεσα από τον αριθμό των εισακτέων.

ΚΑ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΗΣ ΙΔΡΥΜΑ Ε Π ΕΙΣ. 2019 ΕΙΣ. 2020 ΕΙΣ. 2021 ΕΙΣ. 2022 ΕΙΣ. 2023
0869 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας Αστ. Σχολές 1&2&4 40 70 40 117 100
0872 Αξιωματικών Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικοί) Αστ. Σχολές 1&2&4 40 47 27
0851 Αξιωματικών Νοσηλευτικής (ΣΑΝ) Στρατ. Σχολές 3 25 26 46 45 45
0877 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 30 30 20 25 25
0871 Αξιωματικών Πυροσβεστικής Ακαδημίας (για πυροσβέστες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 5 5 5
0870 Αστυφυλάκων Αστ. Σχολές 1&2&4 310 730 310 730 850
0801 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Όπλα Στρατ. Σχολές 2 113 113 247 215 218
0806 Ευελπίδων (ΣΣΕ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 2 29 29 61 38 39
0831 Ιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 28 30 52 55 63
0886 Ικάρων (ΣΙ) Διοικητικών Στρατ. Σχολές 4 11 5
0827 Ικάρων (ΣΙ) Ελεγκτές Αεράμυνας Στρατ. Σχολές 2 7 7 45 12 5
0885 Ικάρων (ΣΙ) Έρευνας Πληροφορικής Στρατ. Σχολές 2&4 12 10
0887 Ικάρων (ΣΙ) Εφοδιαστών Στρατ. Σχολές 4 12 5
0821 Ικάρων (ΣΙ) Ιπτάμενοι Στρατ. Σχολές 2 43 43 65 76 90
0884 Ικάρων (ΣΙ) Μετεωρολόγων Στρατ. Σχολές 2 12 5
0826 Ικάρων (ΣΙ) Μηχανικοί (ΣΜΑ) Στρατ. Σχολές 2 16 16 40 35 30
0841 Κτηνιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 2 3 6 6 5
0880 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Διοικ. Και Εφοδιαστικής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2&4 34 32 35 32 30
0879 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Επιχειρησιακής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2 27 30 31 38 34
0878 Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (ΣΜΥΑ) - Κατεύθυνση Τεχνολογικής Υποστήριξης Στρατ. Σχολές 2 116 115 124 130 121
0864 Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (Σ.Μ.Υ.Ν.) Στρατ. Σχολές 2&4 75 75 124 186 163
0862 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Όπλα Στρατ. Σχολές 2 151 146 198 235 210
0863 Μονίμων Υπαξιωματικών Στρατού (ΣΜΥ) - Σώματα Στρατ. Σχολές 2&4 50 49 67 95 70
0811 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μάχιμοι Στρατ. Σχολές 2 23 23 40 45 50
0816 Ναυτικών Δοκίμων (ΣΝΔ) Μηχανικοί Στρατ. Σχολές 2 11 11 20 25 20
0866 Νομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 1 14 14 24 23 23
0836 Οδοντιατρικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκης Στρατ. Σχολές 3 3 2 4 6 5
0867 Οικονομικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 4 20 19 34 33 27
0882 Σχολή Δοκίμων Λιμενοφυλάκων Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 100 100 86 100 60
0881 Σχολή Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος - Ελλ. Ακτοφυλακής Λ.Σ - Ελ. Ακτ. 1&2&3&4 30 27 27 27 24
0818 Σχολή Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 487 466 585 651 738
0817 Σχολή Πλοιάρχων Εμπορικού Ναυτικού Α.Ε.Ν. 2&4 670 528 830 798 741
0876 Σχολή Πυροσβεστών (για πολίτες) Σ.Π.Α. 1&2&3&4 103 103 170 170 170
0846 Φαρμακευτικό (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 3 2 4 6 5 5
0875 Ψυχολόγων (ΣΣΑΣ) Θεσσαλονίκη Στρατ. Σχολές 1 2 4 5 5 5